dot dot
dot
dotcar2dayแนะนำเส้นทางเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้ทำการแนะนำเส้นทางเลือกในการเดินทางสู่จังหวัดทางภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ“เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการศึกษาเส้นทางซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและลดระยะเวลาในการเดินทางต่อไป


เส้นทางเลือกเทศกาลปีใหม่ 2560


เส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560


• กรุงเทพฯ – ภาคเหนือ


เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป รังสิต (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน) – จ.อยุธยา –   จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 32 หรือ ถนนสายเอเชีย) –  อ.มโนรมย์ (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางที่ 2จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 บางบัวทอง – สุพรรณฯ) – จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 สุพรรณฯ – ชัยนาท) – จ.ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 346 นครชัยศรี – กำแพงแสน) – จ.สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 321 กำแพงแสน – ด่านช้าง) – จ.อุทัยธานี (ทางหลวงหมายเลข 333 ด่านช้าง – บ้านไร่ – อ.เมืองอุทัยธานี) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไป รังสิต– อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน) – อ.ตากฟ้า (ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560


เส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560• กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ถนนพหลโยธิน) – อ.ม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 205) – อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – อ.ด่านขุนทด (ทางหลวงหมายเลข 2148)  – อ.ขามทะเลสอ (ทางหลวงหมายเลข 2068) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน) – อ.ม่วงค่อม (ทางหลวงหมายเลข 205) – อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) – บ.บัวชุม,บ.หนองสอง (ทางหลวงหมายเลข 2234,2247) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2422) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ทางหลวงหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน) – จ.สระบุรี –  อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว (ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ทางหลวงหมายเลข 305) – อ.บ้านนา (ทางหลวงหมายเลข 3051, 33) – อ.แก่งคอย (ทางหลวงหมายเลข 3222) – อ.ปากช่อง (ทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา

เส้นทางที่ 5 จากกรุงเทพฯไป จ.ฉะเชิงเทรา (ทางหลวงหมายเลข 314) – อ.พนมสารคาม – อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้ำเขียว – อ.ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560


เส้นทางเลี่ยงรถติดปีใหม่ 2560,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล,เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560• กรุงเทพฯ – ภาคใต้

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 35) – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว  – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯไป ถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) – อ.นครชัยศรี –จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับปีนี้กรมทางหลวงคาดการณ์ว่าบริเวณต่างระดับบางปะอินจะมีการจราจรติดขัดเนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมของรถที่จะไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะเป็นการลดปริมาณรถที่จะหนาแน่นบริเวณดังกล่าวจึงขอแนะนำทางเลือกดังต่อไปนี้

1.     จากถนนพหลโยธินประมาณ กม.40 +500 เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 3214 ตรงไปบรรจบ    ทางหลวงหมายเลข 347 จากนั้นสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 347 จนไปถึงต่างระดับบางปะหันได้   ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถเลี่ยงการจราจรที่ต่างระดับบางปะอินและที่จ.อยุธยาได้

2.     จากทางหลวงพิเศษหมายเลข9 (ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก) สามารถเลี่ยงปริมาณจราจรหนาแน่นบริเวณต่างระดับบางปะอินได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1  จากนั้นตรงไปประมาณ กม.65 ให้เลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลข 309 ตรงไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 32

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย กรมทางหลวง โทร. 0 2354 6832 – 6 และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 


ที่มา :  กรมทางหลวง 
AutoTrick

5 ขั้นตอนเตรียมรถให้พร้อมขับช่วงฝนตกหนัก
แอร์รถสะอาด สำคัญกว่าที่คิด???
เปิด 6 ข้อก่อนคืดซื้อ EV Car ตอบโจทย์เทรนด์ Eco-Friendly แค่ไหน
4 ข้อดีของการนำรถเข้าศูนย์บริการตัวถังและสีมาตรฐาน
6 เคล็ดไม่ลับการเลือกซื้อรถคันแรกอย่างชาญฉลาด
เทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยในเชฟโรเลตช่วยให้ปลอดภัยในฤดูฝน
4 เคล็ดลับเลือกฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์
เคล็ดลับลดความเครียด สร้างความสุขง่ายๆ บนท้องถนน
แนะนำเคล็ดลับขับขี่เที่ยวภูเขาอย่างปลอดภัยช่วงหน้าฝนกับเชฟโรเลต
DIY ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดหม้อน้ำ Honda cb650f ปี 2017 (มีVDO)
เคล็ดลับความสนุกสุดเหวี่ยงบนรถเอสยูวีในวันหยุด
5 เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ จากกองบังคับการตำรวจจราจร
ซื้อประกันภัยรถยนต์ต้องเปรียบเทียบอะไรบ้าง? ตอน “เงื่อนไขของกรมธรรม์”
ขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝน
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda SENSING ใน New Honda Accord Hybrid
การเติมลมยางที่ถูกต้องนั้นทำได้อย่างไร
เอ็มจี แนะนำเคล็ดลับขับขี่ทางไกลให้ปลอดภัยทุกเส้นทาง
รู้หรือไม่...สัญลักษณ์บนแก้มยางมีความหมายอย่างไร
มารู้จักระบบขับเคลื่อนในรถกระบะและรถเอสยูวี
วิธีง่ายๆในการดูแลรักษาหม้อน้ำ
เชฟโรเลตแนะนำ 12 เคล็ดลับ เพื่อเพิ่มการประหยัดน้ำมันสูงสุด
ระบบตรวจจับ...คนขับรถหลับใน
เชฟโรเลตแนะนำเคล็ดลับขับขี่ปลอดภัยสำหรับคุณแม่
เลือกซื้อยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับรถของคุณ
หยุดพฤติกรรมเสี่ยงขณะขับรถ เพื่อถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทันเกมส์พนักงานเคลมประกัน
8 เคล็ดลับดูแลยาง ใช้ได้นานและช่วยประหยัดน้ำมัน
รถเสียศูนย์ คุณก็สังเกตเองได้
เตรียมรถ...สู่ร้อน??
เส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงเทศกาล
รันอิน คืออะไร
ใบปัดน้ำฝน สิ่งสำคัญที่ถูกมองข้าม
ไส้กรองอากาศรถยนต์
ว่าด้วยเรื่องของคลัตช์
การตรวจสภาพรถ
ขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวไปกับสาระน่ารู้จากฟอร์ด
น้ำมันเครื่องสำคัญแค่ไหน ??Copyright © 2011 All Rights Reserved.