dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptorเมอร์เซเดส-เบนซ์ ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงลึกบนท้องถนนจริง ในโครงการ Mercedes-Benz Intelligent World Drive

เมอร์เซเดส-เบนซ์ตระหนักว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงลึกบนท้องถนนจริงของแต่ละประเทศนั้นมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มต้นโครงการ “เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์ - Mercedes-Benz Intelligent World Drive” เป็นเวลา 5 เดือนใน 5 ทวีปทั่วโลก โดยโครงการดังกล่าวสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในงาน CES ณ นครลาส เวกัส      


Mercedes-Benz Intelligent World Drive,Mercedes-Benz,Intelligent World Drive,เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ใช้โครงการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์ เพื่อศึกษาสภาพการจราจรที่หลากหลาย
 

รถยนต์ทดสอบที่เมอร์เซเดส-เบนซ์พัฒนาขึ้นสำหรับโครงการนี้เป็นรถยนต์ตระกูลเอส-คลาสที่มีระบบการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ ดำเนินโครงการนี้ในประเทศเยอรมนี จีน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความแตกต่างด้านการสัญจรของแต่ละประเทศ ซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลก และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติ รวมถึงรถยนต์ที่มีระบบการขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ เพราะเมื่อศึกษาลงในรายละเอียด แต่ละประเทศจะมีโครงสร้างพื้นฐาน กฎจราจร และระเบียบปฏิบัติระหว่างผู้ขับขี่กับผู้ใช้ถนนที่แตกต่างกันอย่างมาก จึงส่งผลให้การปรับตั้งเซนเซอร์หรืออัลกอริทึ่มของระบบการขับขี่อัตโนมัติมีความแตกต่างกันด้วย 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังทำให้เห็นว่าแผนที่แบบความละเอียดสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ 


Mercedes-Benz Intelligent World Drive,Mercedes-Benz,Intelligent World Drive,เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์


ทั่วโลกต่างมีป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนที่แตกต่างกัน
 

ในสหรัฐอเมริกา ป้ายจำกัดความเร็วจะมีรูปร่างต่างจากป้ายจำกัดความเร็วในจีนหรือในทวีปยุโรปที่เป็นป้ายโลหะรูปวงกลม ในขณะที่ป้ายจำกัดความเร็วในประเทศออสเตรเลียจะเป็นแบบหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขความเร็วสูงสุดได้ตามความเหมาะสม รวมถึงใช้แสดงสัญลักษณ์ง่ายๆ หรือตัวอักษรได้ในบางครั้ง ป้ายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้จะติดตั้งอยู่ติดกัน และอาจเปลี่ยนการแสดงผลได้ในเวลาไม่กี่วินาที  ซึ่งป้ายจราจรที่แตกต่างและอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นี้ส่งผลให้การติดตั้งกล้องจับภาพอเนกประสงค์ (Multi Purpose Camera - MPC) และแผนที่ดิจิทัลที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งข้อมูลของการจำกัดความเร็วในจุดต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎการจำกัดความเร็วในแต่ละช่วงเวลาก็เป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งต่อผู้ผลิตรถยนต์

อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ คือป้ายและกฎการเลี้ยวขวาจากช่องเดินรถซ้ายสุด (Hook Turn) ในเขตใจกลางนครเมลเบิร์นซึ่งใช้ระบบจราจรแบบซ้ายมือ กฏนี้เป็นกฎสำหรับจัดระเบียบการเลี้ยวขวาของรถบนถนนที่มีทางวิ่งของรถรางร่วมอยู่ด้วย หากผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาข้ามทางรถราง ผู้ขับขี่ต้องเปลี่ยนช่องทางไปยังช่องซ้ายสุดและหยุดรอให้รถรางหรือรถอื่นใดที่อยู่ในทางสัญจรด้านหน้าผ่านไปก่อน จึงจะเลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่จะเลี้ยวขวาได้เมื่อสัญญาณไฟจราจรในทางที่ผู้ขับขี่จะเลี้ยวขวาไปเป็นไฟเขียวและสัญญาณไฟจราจรของถนนในจุดที่ผู้ขับขี่จอดรออยู่เป็นไฟแดงเท่านั้น การเลี้ยวที่มีกฎและขั้นตอนซับซ้อนนี้จำต้องอาศัยเซนเซอร์และอัลกอริทึ่มที่สามารถตรวจจับถนนและป้ายที่บังคับให้รถต้องเลี้ยวขวาจากช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้นได้ เพื่อพัฒนาระบบไปอีกขั้น ระบบจะต้องเข้าใจขั้นตอนการเลี้ยวและคำนึงถึงผู้สัญจรอื่นด้วย 

เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนทั่วโลกก็มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน สัญลักษณ์ทางม้าลายจะมี 2 ความหมาย ในเขตเมือง เส้นทางม้าลายจะหมายถึงจุดที่คนเดินเท้าสามารถข้ามถนนได้ แต่บนทางด่วน เส้นนี้จะเป็นเส้นกำกับระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันเพื่อความปลอดภัย หรือบนทางพิเศษระหว่างรัฐและฟรีเวย์ของสหรัฐอเมริกา บางเส้นทางจะมีช่องทางวิ่งเฉพาะสำหรับรถที่มีผู้โดยสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งช่องทางวิ่งนี้จะมีเส้นทึบสีเหลือง 2 เส้นหรือราวโลหะเป็นสัญลักษณ์บนพื้นทาง ซึ่งเซนเซอร์ของรถยนต์อาจจะตรวจจับช่องทางพิเศษเหล่านี้ได้ยาก นอกจากนี้ ถนนของสหรัฐอเมริกา ยังมี “จุดของบอตต์ส - Botts' Dots” หรือการใช้พลาสติกหรือเซรามิกหล่อเป็นทรงกลมและฝังลงบนพื้นถนนเพื่อเป็นเส้นแบ่งช่องทางวิ่งแทนการตีเส้นบนพื้นถนน ซึ่งระบบการขับขี่อัตโนมัติในปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจจับช่องทางวิ่งแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งในขณะนี้ รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกของสหรัฐอเมริกา ที่วางแผนจะเลิกใช้จุดของบอตต์ส และใช้มาตรฐานหลักมาตรฐานเดียวสำหรับการสร้างเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนในเขตรัฐ อันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติในอนาคต 

อีกหนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับระบบการขับขี่อัตโนมัติคือข้อเท็จจริงที่ว่าป้ายจราจรหรือเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนมักจะหายไป ซึ่งแม้แต่ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ยังรู้สึกลำบากในการขับขี่ในหลายๆ พื้นที่ เช่น สี่แยกที่จอแจหรือวงเวียนที่มีหลายช่องทางเดินรถป้ายหยุดหรือป้ายเตือนลูกระนาดที่หายไป ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการทำงานของเซนเซอร์และระบบแผนที่ดิจิทัล


Mercedes-Benz Intelligent World Drive,Mercedes-Benz,Intelligent World Drive,เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์


การศึกษาและทำความเข้าใจกฎจราจรเฉพาะของแต่ละประเทศรวมถึงสถานการณ์แวดล้อมบนท้องถนน 


กฎจราจรเกี่ยวกับรถโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจของกฎจราจรเฉพาะของแต่ละประเทศ กล่าวคือ กฎจราจรของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าหากรถโรงเรียนหยุดรับส่งนักเรียน ยานพาหนะทุกชนิดที่อยู่ใกล้เคียงจะต้องหยุดด้วย ซึ่งรวมถึงรถที่สัญจรในทางที่สวนมาเช่นกัน ดังนั้น ระบบการขับขี่อัตโนมัติและรถยนต์ที่มีระบบการขับขี่อัตโนมัติจะต้องสามารถตรวจจับและแยกแยะรถโรงเรียนได้ และจะต้องสามารถหยุดรถได้โดยอัตโนมัติหากตรวจจับได้ว่ารถโรงเรียนกำลังหยุดรับส่งนักเรียน 

อีกหนึ่งความท้าทายของการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติโดยเมอร์เซเดส-เบนซ์นั้นปรากฎที่ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งผู้สัญจรบนทางเท้ามีหลากหลายประเภทมาก แตกต่างจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย หรือในสหรัฐอเมริกาอย่างสิ้นเชิง ผู้สัญจรบนบาทวิถีในแอฟริกาใต้มีจำนวนมาก บางครั้งพวกเขาก็ลงมาเดินบนถนนและข้ามถนนในจังหวะที่ผู้ขับขี่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้น ระบบการขับขี่อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพในอนาคตจำต้องตรวจจับพฤติกรรมของคนเดินเท้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแม้ในขณะที่รถกำลังใช้ความเร็วสูง 

การแซงโดยใช้ช่องทางรถสวนเป็นเรื่องธรรมดามากของผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนช่องทางวิ่งแบบช่องเดียวที่ขับขี่ช้ากว่ารถคันหลัง จะถูกผู้ขับขี่รถที่เร็วกว่าและตามมาข้างหลังแซงบ่อยครั้ง โดยผู้ขับขี่รถที่เร็วกว่าจะต้องกะระยะแซงให้แม่นยำแม้ว่าเส้นแบ่งถนนจะขาดหายไปก็ตาม ในกรณีนี้ ระบบการขับขี่อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพจะต้องตัดสินใจได้ว่าจังหวะไหนที่ควรจะแซงหรือควรจะขับตามรถคันหน้า การจะแซงโดยใช้ช่องทางรถสวนนั้น ระบบการขับขี่อัตโนมัติจะต้องสามารถตรวจจับได้ว่าช่องทางรถสวนปลอดภัยสำหรับการใช้แซง อีกทั้งยังต้องวิเคราะห์ได้ว่าจุดนั้นเป็นทางตรงที่สามารถแซงได้โดยปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์สามารถปรับปรุงระบบการขับขี่อัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพการใช้ถนนจริง 

นอกเหนือจากคนและยานพาหนะแล้ว สัตว์ป่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ให้ความสำคัญ ในโครงการนี้ บริษัทฯ ต้องศึกษาพฤติกรรมการข้ามถนนของจิงโจ้ในประเทศออสเตรเลียและตัวสปริงบอกซ์ในแอฟริกาใต้ สัตว์ป่าแต่ละตัวมีรูปร่างและท่าทางแตกต่างกัน ทำให้ระบบการขับขี่อัตโนมัติตรวจจับสัตว์เหล่านี้ได้ยาก สถิติจากบริษัทประกันภัย แห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียชี้ให้เห็นว่าจิงโจ้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศออสเตรเลียมากถึง 9 ใน 10 ครั้ง 


Mercedes-Benz Intelligent World Drive,Mercedes-Benz,Intelligent World Drive,เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์


กระบวนการพัฒนาทั่วโลกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติ


รถยนต์ทดสอบของเมอร์เซเดส-เบนซ์เผชิญกับเอกลักษณ์หรือกฎจราจรเฉพาะในประเทศต่างๆ 5 ประเทศ ซึ่งสิ่งนี้สื่อให้เห็นว่ากระบวนการทดสอบและพัฒนาทั่วโลกนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง และการทดสอบในทุกๆ ประเทศเป็นหนทางเดียวที่จะใช้พัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติและอัลกอริทึ่มที่สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ การทดสอบเหล่านี้จะต้องทำควบคู่ไปกับกระบวนการปรับแต่งซอฟต์แวร์เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด กระบวนการปรับแต่งซอฟต์แวร์นี้เป็นการค้นหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดบนท้องถนน ข้อมูลและประสบการณ์ที่เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้รับจากโครงการนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทฯ ก้าวเข้าใกล้การพัฒนารถยนต์ที่มีระบบการขับขี่อัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบไปอีกขั้น

กลุ่มบริษัทเดมเลอร์ เอจีมีเครือข่ายการวิจัยและการพัฒนาทั่วทุกมุมโลก ช่วยให้เมอร์เซเดส-เบนซ์สามารถศึกษากฎจราจรเฉพาะของแต่ละประเทศ และนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการขับขี่อัตโนมัติสำหรับรถยนต์ที่จัดจำหน่ายจริงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเมอร์เซเดส-เบนซ์สาขาทวีปอเมริกาเหนือและสาขาประเทศจีนมีรถยนต์ทดสอบของตนเองที่สามารถบันทึกข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานและลักษณะเฉพาะของการใช้ถนน รวมถึงสามารถทำการทดลองระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ของรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้บนท้องถนนจริง  นอกจากนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ยังผสานความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ อีกมากในตลาดสำคัญของบริษัทฯ เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์สาขาประเทศออสเตรเลียได้ทำการทดลองระบบขับขี่อัตโนมัติทั้งในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี 2017 ที่ผ่านมา โดยเมอร์เซเดส-เบนซ์สาขาประเทศออสเตรเลียทำการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศเยอรมนี โครงการ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์ในประเทศออสเตรเลียยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติ เนื่องจากเมอร์เซเดส-เบนซ์มีรถยนต์ทดสอบจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วทุกมุมโลกเพื่อพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติ 

นอกจากนี้ โครงการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์ยังเป็นโครงการที่มุ่งสื่อให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่างกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่เป็นสากลสำหรับระบบการขับขี่อัตโนมัติและรถยนต์ที่มีระบบนี้ รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะป้ายจราจรและช่องทางเดินรถ 


Mercedes-Benz Intelligent World Drive,Mercedes-Benz,Intelligent World Drive,เมอร์เซเดส-เบนซ์ อินเทลลิเจนท์ เวิร์ล ไดรฟ์


“CASE” กลยุทธ์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์เพื่อวางรากฐานให้กับระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติ 


CASE เป็นกลยุทธ์สำคัญระดับองค์กรของกลุ่มบริษัทเดมเลอร์ เอจี และจะเป็นสิ่งกำหนดอนาคตในเรื่องของการเดินทาง โดยระบบการขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous) เป็นหนึ่งในสี่กลยุทธ์สำคัญ ที่ประกอบไปด้วยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย (Connected) การขับขี่โดยใช้ระบบอัตโนมัติ (Autonomous) ความยืดหยุ่นในการใช้งานยานพาหนะ (Shared & Services) และการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สันดาป (Electric)              

 

 
WorldCartoday

รู้จักเทคโนโลยี DM-i Super Hybrid เทคโนโลยีอัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD ที่ทำให้ “รถปลั๊กอินไฮบริด” มอบประสบการณ์ขับขี่ได้เสมือนรถ EV
เอ็มจี เปิดตัว MG3 HYBRID+ ที่แรกในโลก พร้อมยกขบวนรถยนต์สุดล้ำมากกว่า 10 รุ่น เข้างาน GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายปี 2566 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้านคันติดต่อกันเป็นปีที่ 8
โรงงานปอร์เช่ในเมืองไลพ์ซิก (Leipzig) เฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 2 ล้านคัน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ บุกงานมหกรรมกวางโจว ออโต้โชว์ ครั้งที่ 21
ฮอนด้า เผยไฮไลต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน ภายในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ฮอนด้า แนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัย ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง 360 (Honda SENSING 360) และฮอนด้า เซนส์ซิ่ง อีลิท (Honda SENSING Elite) เจเนอเรชันใหม่
ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยแห่งอนาคตเป็นครั้งแรกในโลก
มาสด้าเผยโฉม ‘MAZDA ICONIC SP’ รถต้นแบบสปอร์ตคอมแพ็คคาร์ ครั้งแรกในงาน Japan Mobility Show 2023
ปอร์เช่ ร่วมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี DAC
เอ็มจี เปิดตัว MG CYBERSTER ครั้งแรกในจีน ที่ เฉิงตู ออโต้ โชว์ 2023
ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ (Tire-Development Simulation) เทคโนโลยีขั้นสูงที่มุ่งยกระดับการสัญจรและสมรรถนะในการแข่งรถ
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ปอร์เช่ Cayenne ทดสอบโหด เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้
ย้อนระลึกเกียรติประวัติของปอร์เช่ 959 Paris-Dakar
ฮุนได IONIQ 5 ได้รับเลือกจาก Wards เป็นหนึ่งในสิบของเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุด
ยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี
NETA เน้นไทยเป็นศูนย์กลางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน CHINA-ASEAN EXPO สนับสนุนความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน
ฟอร์ด มัสแตง ใหม่ เผยโฉมที่งานดีทรอยต์ ออโต้ โชว์
ฮอนด้ามอเตอร์ประกาศพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน วางเป้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น ภายในปี 2025
art car คันใหม่ล่าสุด Taycan 4 Cross Turismo จาก Sean Wotherspoon
นิสสัน เปิดเผยโรงงานต้นแบบสำหรับแบตเตอรี่แบบ All-solid-state พร้อมเร่งเดินหน้านำงานวิจัยไปใช้งานจริง
ปอร์เช่ เพิ่มงบประมาณใน Rimac สำหรับรอบการลงทุนใหม่
บริดจสโตน ประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)”
ปอร์เช่ ทุ่มงบกว่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง eFuels ตามพันธกิจองค์กร
ฮุนได มอเตอร์ ได้รับรางวัล GOOD DESIGN Awards จากดีไซน์ รถยนต์ไอออนิค และสตาร์เรีย
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยสถิติยอดขายทั่วโลกปี 2564 โตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับกระแสความต้องการรุ่นไฮบริด
Fisker จับมือ บริดจสโตน ให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสและเยอรมนี
ปอร์เช่ เผยโฉม 5 ยนตกรรมสปอร์ตรุ่นล่าสุด ในงาน LA Auto Show 2021
บททดสอบสุดหฤโหด เตรียม #NextGenRanger ให้พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์
มาสด้าเผยแผนขยายผลิตภัณฑ์รถอเนกประสงค์เอสยูวีตั้งแต่ปี 2565
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดศักราชใหม่สู่ยุคพลังงานอัจฉริยะ ขนทัพรถยนต์ใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021
Porsche Taycan เพิ่มเฉดสีตัวถังใหม่ พร้อมปรับโฉมนวัตกรรมในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานแด่ลูกค้าปอร์เช่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่
นิสสัน เปิดตัวโครงการ EV36Zero ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านปอนด์
Porsche 911 GT2 RS ทำลายสถิติเวลาต่อรอบ 6:43.300 นาที ที่สนาม Nürburgring Nordschleife
“อีซูซุดีแมคซ์” คว้ารางวัลรถยนต์แห่งปี 2021 ประเภทรถปิกอัพ 4 ประตูยอดเยี่ยม จากสื่อดังในประเทศออสเตรเลีย
ชมพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ในรูปแบบเสมือนจริง ตื่นตาไปกับนิทรรศการพิเศษ “25 Years of the Boxster”
‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘คาร์ไบโอส์’ มุ่งพัฒนายางล้อที่ยั่งยืน 100%
ยอดขายรถยนต์ อี-พาวเวอร์ ในญี่ปุ่นทะลุ 500,000 คัน
บริดจสโตนและไลท์เยียร์ ผนึกกำลังพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้เป็นรุ่นแรกของโลก
มาสด้า3 คว้ารางวัล Canadian Car of the Year 2021 ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน
The new Porsche 911 GT3
เกรท วอลล์ มอเตอร์ โกยยอดขายทั่วโลก ทะลุ 1.11 ล้านคัน สูงที่สุดในรอบ 30 ปี เสริมทัพความเชื่อมั่นก่อนบุกตลาดไทยปีนี้
บริดจสโตน เปิดตัวเมืองเสมือนจริงแห่งอนาคต โชว์ผลงานโซลูชั่นด้านการเดินทางในงาน CES 2021
Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า ดริฟท์ทำลายสถิติ Guinness World Records
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพยนตรกรรมร่วมงาน Guangzhou International Automobile Exhibition
911 Turbo S รุ่นพิเศษ Special edition เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับเจ้าของเครื่องบิน ส่วนตัว Embraer
ฮุนได ก้าวขึ้นสู่หนึ่งในห้าแบรนด์ยานยนต์ของโลกจัดอันดับโดย อินเตอร์แบรนด์ 2563
รถกระบะ P Series ของค่าย GWM พรางตัววิ่งตามท้องถนนในหลายประเทศทั่วโลก
Nissan Z Proto รถสปอร์ตต้นแบบจากตำนานของนิสสัน
รอยัล เอนฟิลด์ เปิดตัว ทวินส์ เอฟที ครั้งแรก ในการแข่งขันอเมริกันแฟลตแทร็ก
ฮุนไดมอเตอร์เปิดตัว "Channel Hyundai" สำหรับสมาร์ททีวี มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือระดับให้กับลูกค้า
Bridgestone นำเทคโนโลยี ENLITEN ใช้ใน Volkswagen Golf 8 รุ่นล่าสุด
ปอร์เช่ เปิดตัวยนตรกรรมสปอร์ตซาลูน รุ่นปรับโฉม Panamera เสริมทัพด้วยรุ่นไฮบริดสมรรถนะสูง
บริดจสโตน เข้าซื้อธุรกิจ ไอแทรค โซลูชั่น จากทรานเซนส์ เทคโนโลยี
ปอร์เช่ ลงทุนกว่า 15 พันล้านยูโร ในโครงการพัฒนายานพาหนะแห่งอนาคตระยะเวลา 5 ปี
แนวคิดในการพัฒนา ทาร์กา (Targa) นิยามใหม่แห่งประสบการณ์ขับขี่รถสปอร์ตปอร์เช่
Porsche Taycan คว้า 2 รางวัล World Car of the Year 2020
ฉลองวันเกิดฟอร์ด มัสแตง กับ 6 ภาพยนตร์ดัง นำแสดงโดยเจ้าตำนานม้าป่าสุดปราดเปรียว
ฮุนไดเตรียมเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบรุ่นล่าสุด “Hyundai Prophecy” ที่งานเจนีวา มอเตอร์ โชว์
‘‘ซูบารุ ฟอเรสเตอร์’ คว้ารางวัล มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาวด้วยคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่ม โดย EURO NCAP
พาชมบูธโตโยต้า ที่งาน โตเกียว มอเตอร์โชว์ 2019 ประเทศญี่ปุ่น (มีVDO)
Toyota LQ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ เผยโฉมในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Lexus เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ LF-30 ในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Porsche 911 Turbo บรรทัดฐานแห่งยนตรกรรมสปอร์ตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด 45 ปี
Porsche Panamera 10 Years Edition รุ่นพิเศษ
พาชมรถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า Mercedes-Benz Vision EQS ที่งาน Frankfurt MotorShow 2019 (มีVDO)
ฮุนได มอเตอร์ เผยโฉมรถยนต์อีวีต้นแบบ ฮุนได 45 ที่งานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์
‘MICHELIN Air X’ ผ่านการทดสอบเพื่อติดตั้งกับเครื่องบิน Embraer E170
โตเกียวมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ปี 2019 ก้าวข้ามอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านการสอดประสานแนวคิดและเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เปิดม่าน 24 ตุลาคม 62 นี้
Macan และ Cayenne ผนึกกำลังสร้างยอดจำหน่ายให้ปอร์เช่ในประเทศจีน เพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีแรก
ฮุนได มอเตอร์ เปิดตัวสื่อโฆษณาไวรัลวีดีโอ รถเอสยูวีรุ่น “เวอนู” สู่ทั่วโลก (มีVDO)
"ฮอนด้า" ทีมแกร่งตลอดกาลแห่ง “โมโตจีพี” 60 ปีแห่งความสำเร็จบนสังเวียนความเร็ว
มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี สร้างสถิติยอดจำหน่ายทั่วโลกครบ 200,000 คัน
Nissan LEAF Nismo RC รถแข่งไฟฟ้ารุ่นใหม่
เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ ตัวช่วยลดความเสี่ยงและเอาชนะความท้าทายบนท้องถนน
บริดจสโตนกับภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติกับ JAXA และโตโยต้า
Porsche Taycan พร้อมเผชิญบททดสอบสุดทรหดขั้นตอนสุดท้าย
ความเงียบจากรถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยสุขภาพของหัวใจ และลดมลพิษทางเสียง
ปอร์เช่ เผยโฉม Porsche Cayenne Coupe (มีVDO)
Toyota CAMRY ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP แบบใหม่
Porsche 911 ใหม่ ที่สุดแห่งปลอดภัยในการขับขี่ด้วย Porsche Wet Mode
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอินสตาแกรม
บริดจสโตน ยกระดับมาตรฐานการทดสอบยางรถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ
Porsche 919 Hybrid สร้างความฮือฮาหลังปรากฏตัวยามค่ำคืนใจกลางกรุงเทพฯ
บริดจสโตน ยกระดับคุณภาพยาง คิดค้นนวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่รายแรกของโลก
ฟอร์ดฉลองยอดการผลิตรถมัสแตงครบ 10 ล้านคัน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เผยดีไซน์ใหม่ของโชว์รูมและศูนย์บริการ เตรียมพลิกโฉมทุกสาขาทั่วโลก
ปอร์เช่ปรับโฉม มาคันน์ ใหม่ (The new Porsche Macan) เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่เซี่ยงไฮ้
นิสสัน เผยจุดเด่นของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนจากแนวคิด Nissan Intelligent Mobility
วอลโว่ ทรัคส์ ส่งมอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับบริษัทขนส่งในประเทศนอร์เวย์
ฉลองครบรอบ ดูคาติ มอนสเตอร์ 25 ปี ในงาน World Ducati Week 2018
ปอร์เช่ เปิดตัว สถานีชาร์จพลังงานระบบดิจิทัล พร้อมให้บริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ไทคานน์ (Taycan) รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกจากปอร์เช่
วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าเต็มรูปแบบครั้งแรก
Subaru VIZIV Tourer ครั้งแรกในโลกในงาน Geneva International Motor Show
กู๊ดเยียร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะ คุณภาพ และนวัตกรรม จากเจนเนอรัล มอเตอร์ส
นิสสัน เปิดตัว “เทอร์รา” รถยนต์เอสยูวี รุ่นล่าสุด สู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศฟิลิปปินส์Copyright © 2011 All Rights Reserved.