dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptorระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ (Tire-Development Simulation) เทคโนโลยีขั้นสูงที่มุ่งยกระดับการสัญจรและสมรรถนะในการแข่งรถ

ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ,Tire-Development Simulation,มิชลิน,MICHELIN


ในการพัฒนายางล้อสำหรับรถแข่งหรือรถสปอร์ตที่ผลิตเพื่อจำหน่ายทั่วไป ระบบจำลองเสมือนจริงถือเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการที่รถแข่งต้นแบบประเภท ‘ไฮเปอร์คาร์’ (Hypercar) ทุกคันที่ลงสนามแข่งรถรายการ ‘เลอ มังส์ 24 ชั่วโมง’ (Le Mans 24 Hours) ประจำปี 2566 จะได้รับการติดตั้งยางล้อซึ่งพัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบด้วยซอฟต์แวร์ระบบจำลองเสมือนจริง (Simulation Software) โดยเทคโนโลยีระบบจำลองเสมือนจริงถือเป็นส่วนสำคัญในความสัมพันธ์ของมิชลินกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมีบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนายางสมรรถนะสูงที่ใช้เป็นยางมาตรฐานติดรถ เมื่อนำการสร้างแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Modelling) มาใช้ร่วมกับเครื่องจำลองเสมือนจริงทำให้สามารถกำหนดขนาดยางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยางล้อซึ่งมีคุณลักษณะทางเทคนิคและคุณสมบัติในการกระจายน้ำหนักที่เหมาะกับรถยนต์รุ่นใหม่แต่ละรุ่นโดยเฉพาะบนฐานของเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลและอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mathematical Algorithms) ระบบจำลองเสมือนจริงเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมสถานะความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของมิชลินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยระบบจำลองเสมือนจริงไม่เพียงทำให้เกิดนวัตกรรมรองรับการสัญจรและการแข่งรถที่พัฒนาดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้มิชลินทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้ผลิตยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงเมื่อเทียบกับวงจรการพัฒนายางล้อแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลายาวนานกว่า


ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ,Tire-Development Simulation,มิชลิน,MICHELIN


ในเชิงรูปธรรม เทคโนโลยีดังกล่าวจำลองความเป็นจริงของระบบพลวัต (Dynamic Reality) บนฐานการปฏิสัมพันธ์ของแบบจำลองดิจิทัล 3 ชุด โดยแบบจำลองชุดแรกถอดแบบลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติด้านการยึดเกาะของสนามแข่ง, แบบจำลองชุดที่สองถอดแบบคุณสมบัติของระบบช่วงล่างรถ (หรือแม้กระทั่งตัวรถทั้งคัน) และแบบจำลองชุดที่สามถอดแบบพฤติกรรมของยางล้อในรายละเอียดทุกอณู ผู้ที่ควบคุมการขับขี่ในระบบจำลองเสมือนจริงสามารถทดสอบยางประเภทต่าง ๆ ผ่านการกำหนดค่า (Configurations) ที่มีให้เลือกมากมายหลายแบบเป็นพิเศษ ก่อนเสร็จสิ้นกระบวนการ ความประทับใจและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ขับขี่จะถูกนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูล (Objective Data) ซึ่งบันทึกโดยเครื่องจำลองเสมือนจริงขณะผู้ขับขี่ใช้งานเสมือนขับรถยนต์จริงบนสนามแข่งจริง

เมื่อผู้ขับขี่ปรับตัวจนคุ้นเคยกับพัฒนาการทางดิจิทัลนี้แล้ว จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้ขับขี่วัยหนุ่มสาวจะมีฝีมือการขับรถแข่งที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังได้เก็บเกี่ยวทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบจำลองเสมือนจริงไปด้วย จึงเท่ากับเป็นการเชื่อมโยง “โลกจริง” และ “โลกเสมือน” เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรกสำหรับเทคโนโลยีระบบจำลองเสมือนจริง 


ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ,Tire-Development Simulation,มิชลิน,MICHELIN


การเข้าซื้อกิจการ Canopy Simulations…ผู้นำระดับโลกด้านระบบจำลองการทำเวลาต่อรอบเสมือนจริง 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มิชลินได้เข้าซื้อกิจการของ Canopy Simulations ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบจำลองการทำเวลาต่อรอบเสมือนจริง บริษัทสัญชาติอังกฤษแห่งนี้เป็นผู้ทำตลาดอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ระบบจำลองเสมือนจริงที่ล้ำสมัยมากที่สุด โดยระบบจำลองเสมือนจริงของ Canopy Solutions ซึ่งทำงานบนระบบคลาวน์ ผสานสนามแข่ง รถแข่ง และรุ่นยาง เข้ากับฟังก์ชั่นขั้นสูงในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม (Trajectory Optimization) เพื่อแสดงผลการจำลองเสมือนจริงตามการป้อนข้อมูลของ “คนขับเสมือน” (Virtual Driver) 

โดยระบบมีการพัฒนาและนำโมเดลคนขับหลายรูปแบบที่มีรายละเอียดแตกต่างกันมาพิจารณาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนายางล้อสำหรับถนนทั่วไปและสนามแข่ง ดังนี้

เมื่อถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต “คนขับเสมือน” จะทำหน้าที่พื้นฐาน เช่น ขับขี่ในช่วงของการแข่งรถเสมือนจริงที่ใช้เวลานาน 4 ชั่วโมง (Four-Hour Stint) เช่นเดียวกับในการแข่งรถรายการ ‘เลอ มังส์’ เพื่อประเมินความสม่ำเสมอของสมรรถนะยางล้อ

ในกรณีของยางสำหรับใช้งานบนถนนทั่วไป ระบบนี้ช่วยให้ผู้ผลิตยานยนต์สามารถจำลองผู้ขับขี่ลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนประเภทรถยนต์และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ


อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เป็นผู้ทำการตัดสินใจ โดยผู้ขับขี่ตัวจริงเป็นผู้อนุมัติคุณสมบัติจำเพาะของยางล้อในขั้นสุดท้าย และพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปใช้งานกับรถยนต์รุ่นที่กำหนด


ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ,Tire-Development Simulation,มิชลิน,MICHELIN


มิชลิน...องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและผู้บุกเบิกด้านระบบจำลองเสมือนจริง

เมื่อ 30 ปีก่อนมีการนำซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเพื่อจัดการข้อมูลที่ได้จากการแข่งรถและเพื่อวัตถุประสงค์ในการคาดการณ์ล่วงหน้า โดยมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ดังกล่าวพร้อมกับการเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษใหม่ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอีกในปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่มิชลินเข้าร่วมการแข่งรถ ‘ฟอร์มูลา วัน’ (Formula 1) และกลุ่มมิชลินมุ่งมั่นที่จะทำให้ยางล้อเสมือนจริง (Virtual Tires) มีพลวัตที่เหมาะสำหรับการแข่งรถ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อิสระ (Independent Mathematical Models) แยกตามองค์ประกอบโครงสร้างยางแต่ละชิ้น โดยซอฟต์แวร์ Thermodynamic Tame Tire ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของมิชลินทำให้องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวมีปฏิกิริยาต่อกันได้ด้วยการถอดแบบลักษณะการสึกหรอ ตลอดจนผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุดิบและต่อแรงดันลมยาง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์ Tame Tire อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Data) ที่จัดเก็บจากการแข่งรถรายการต่าง ๆ  ปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นเฉพาะตัวของมิชลินในด้านการประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้มิชลินก้าวล้ำหน้าในเรื่องการสร้างแบบจำลองยางล้อและระบบจำลองยางล้อเสมือนจริง

 

 
WorldCartoday

เอ็มจี เปิดตัว MG3 HYBRID+ ที่แรกในโลก พร้อมยกขบวนรถยนต์สุดล้ำมากกว่า 10 รุ่น เข้างาน GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายปี 2566 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้านคันติดต่อกันเป็นปีที่ 8
โรงงานปอร์เช่ในเมืองไลพ์ซิก (Leipzig) เฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 2 ล้านคัน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ บุกงานมหกรรมกวางโจว ออโต้โชว์ ครั้งที่ 21
ฮอนด้า เผยไฮไลต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน ภายในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ฮอนด้า แนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัย ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง 360 (Honda SENSING 360) และฮอนด้า เซนส์ซิ่ง อีลิท (Honda SENSING Elite) เจเนอเรชันใหม่
ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยแห่งอนาคตเป็นครั้งแรกในโลก
มาสด้าเผยโฉม ‘MAZDA ICONIC SP’ รถต้นแบบสปอร์ตคอมแพ็คคาร์ ครั้งแรกในงาน Japan Mobility Show 2023
ปอร์เช่ ร่วมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี DAC
เอ็มจี เปิดตัว MG CYBERSTER ครั้งแรกในจีน ที่ เฉิงตู ออโต้ โชว์ 2023
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ปอร์เช่ Cayenne ทดสอบโหด เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้
ย้อนระลึกเกียรติประวัติของปอร์เช่ 959 Paris-Dakar
ฮุนได IONIQ 5 ได้รับเลือกจาก Wards เป็นหนึ่งในสิบของเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุด
ยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี
NETA เน้นไทยเป็นศูนย์กลางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน CHINA-ASEAN EXPO สนับสนุนความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน
ฟอร์ด มัสแตง ใหม่ เผยโฉมที่งานดีทรอยต์ ออโต้ โชว์
ฮอนด้ามอเตอร์ประกาศพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน วางเป้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น ภายในปี 2025
art car คันใหม่ล่าสุด Taycan 4 Cross Turismo จาก Sean Wotherspoon
นิสสัน เปิดเผยโรงงานต้นแบบสำหรับแบตเตอรี่แบบ All-solid-state พร้อมเร่งเดินหน้านำงานวิจัยไปใช้งานจริง
ปอร์เช่ เพิ่มงบประมาณใน Rimac สำหรับรอบการลงทุนใหม่
บริดจสโตน ประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)”
ปอร์เช่ ทุ่มงบกว่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง eFuels ตามพันธกิจองค์กร
ฮุนได มอเตอร์ ได้รับรางวัล GOOD DESIGN Awards จากดีไซน์ รถยนต์ไอออนิค และสตาร์เรีย
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยสถิติยอดขายทั่วโลกปี 2564 โตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับกระแสความต้องการรุ่นไฮบริด
Fisker จับมือ บริดจสโตน ให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสและเยอรมนี
ปอร์เช่ เผยโฉม 5 ยนตกรรมสปอร์ตรุ่นล่าสุด ในงาน LA Auto Show 2021
บททดสอบสุดหฤโหด เตรียม #NextGenRanger ให้พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์
มาสด้าเผยแผนขยายผลิตภัณฑ์รถอเนกประสงค์เอสยูวีตั้งแต่ปี 2565
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดศักราชใหม่สู่ยุคพลังงานอัจฉริยะ ขนทัพรถยนต์ใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021
Porsche Taycan เพิ่มเฉดสีตัวถังใหม่ พร้อมปรับโฉมนวัตกรรมในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานแด่ลูกค้าปอร์เช่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่
นิสสัน เปิดตัวโครงการ EV36Zero ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านปอนด์
Porsche 911 GT2 RS ทำลายสถิติเวลาต่อรอบ 6:43.300 นาที ที่สนาม Nürburgring Nordschleife
“อีซูซุดีแมคซ์” คว้ารางวัลรถยนต์แห่งปี 2021 ประเภทรถปิกอัพ 4 ประตูยอดเยี่ยม จากสื่อดังในประเทศออสเตรเลีย
ชมพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ในรูปแบบเสมือนจริง ตื่นตาไปกับนิทรรศการพิเศษ “25 Years of the Boxster”
‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘คาร์ไบโอส์’ มุ่งพัฒนายางล้อที่ยั่งยืน 100%
ยอดขายรถยนต์ อี-พาวเวอร์ ในญี่ปุ่นทะลุ 500,000 คัน
บริดจสโตนและไลท์เยียร์ ผนึกกำลังพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้เป็นรุ่นแรกของโลก
มาสด้า3 คว้ารางวัล Canadian Car of the Year 2021 ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน
The new Porsche 911 GT3
เกรท วอลล์ มอเตอร์ โกยยอดขายทั่วโลก ทะลุ 1.11 ล้านคัน สูงที่สุดในรอบ 30 ปี เสริมทัพความเชื่อมั่นก่อนบุกตลาดไทยปีนี้
บริดจสโตน เปิดตัวเมืองเสมือนจริงแห่งอนาคต โชว์ผลงานโซลูชั่นด้านการเดินทางในงาน CES 2021
Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า ดริฟท์ทำลายสถิติ Guinness World Records
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพยนตรกรรมร่วมงาน Guangzhou International Automobile Exhibition
911 Turbo S รุ่นพิเศษ Special edition เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับเจ้าของเครื่องบิน ส่วนตัว Embraer
ฮุนได ก้าวขึ้นสู่หนึ่งในห้าแบรนด์ยานยนต์ของโลกจัดอันดับโดย อินเตอร์แบรนด์ 2563
รถกระบะ P Series ของค่าย GWM พรางตัววิ่งตามท้องถนนในหลายประเทศทั่วโลก
Nissan Z Proto รถสปอร์ตต้นแบบจากตำนานของนิสสัน
รอยัล เอนฟิลด์ เปิดตัว ทวินส์ เอฟที ครั้งแรก ในการแข่งขันอเมริกันแฟลตแทร็ก
ฮุนไดมอเตอร์เปิดตัว "Channel Hyundai" สำหรับสมาร์ททีวี มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือระดับให้กับลูกค้า
Bridgestone นำเทคโนโลยี ENLITEN ใช้ใน Volkswagen Golf 8 รุ่นล่าสุด
ปอร์เช่ เปิดตัวยนตรกรรมสปอร์ตซาลูน รุ่นปรับโฉม Panamera เสริมทัพด้วยรุ่นไฮบริดสมรรถนะสูง
บริดจสโตน เข้าซื้อธุรกิจ ไอแทรค โซลูชั่น จากทรานเซนส์ เทคโนโลยี
ปอร์เช่ ลงทุนกว่า 15 พันล้านยูโร ในโครงการพัฒนายานพาหนะแห่งอนาคตระยะเวลา 5 ปี
แนวคิดในการพัฒนา ทาร์กา (Targa) นิยามใหม่แห่งประสบการณ์ขับขี่รถสปอร์ตปอร์เช่
Porsche Taycan คว้า 2 รางวัล World Car of the Year 2020
ฉลองวันเกิดฟอร์ด มัสแตง กับ 6 ภาพยนตร์ดัง นำแสดงโดยเจ้าตำนานม้าป่าสุดปราดเปรียว
ฮุนไดเตรียมเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบรุ่นล่าสุด “Hyundai Prophecy” ที่งานเจนีวา มอเตอร์ โชว์
‘‘ซูบารุ ฟอเรสเตอร์’ คว้ารางวัล มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาวด้วยคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่ม โดย EURO NCAP
พาชมบูธโตโยต้า ที่งาน โตเกียว มอเตอร์โชว์ 2019 ประเทศญี่ปุ่น (มีVDO)
Toyota LQ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ เผยโฉมในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Lexus เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ LF-30 ในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Porsche 911 Turbo บรรทัดฐานแห่งยนตรกรรมสปอร์ตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด 45 ปี
Porsche Panamera 10 Years Edition รุ่นพิเศษ
พาชมรถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า Mercedes-Benz Vision EQS ที่งาน Frankfurt MotorShow 2019 (มีVDO)
ฮุนได มอเตอร์ เผยโฉมรถยนต์อีวีต้นแบบ ฮุนได 45 ที่งานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์
‘MICHELIN Air X’ ผ่านการทดสอบเพื่อติดตั้งกับเครื่องบิน Embraer E170
โตเกียวมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ปี 2019 ก้าวข้ามอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านการสอดประสานแนวคิดและเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เปิดม่าน 24 ตุลาคม 62 นี้
Macan และ Cayenne ผนึกกำลังสร้างยอดจำหน่ายให้ปอร์เช่ในประเทศจีน เพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีแรก
ฮุนได มอเตอร์ เปิดตัวสื่อโฆษณาไวรัลวีดีโอ รถเอสยูวีรุ่น “เวอนู” สู่ทั่วโลก (มีVDO)
"ฮอนด้า" ทีมแกร่งตลอดกาลแห่ง “โมโตจีพี” 60 ปีแห่งความสำเร็จบนสังเวียนความเร็ว
มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี สร้างสถิติยอดจำหน่ายทั่วโลกครบ 200,000 คัน
Nissan LEAF Nismo RC รถแข่งไฟฟ้ารุ่นใหม่
เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ ตัวช่วยลดความเสี่ยงและเอาชนะความท้าทายบนท้องถนน
บริดจสโตนกับภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติกับ JAXA และโตโยต้า
Porsche Taycan พร้อมเผชิญบททดสอบสุดทรหดขั้นตอนสุดท้าย
ความเงียบจากรถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยสุขภาพของหัวใจ และลดมลพิษทางเสียง
ปอร์เช่ เผยโฉม Porsche Cayenne Coupe (มีVDO)
Toyota CAMRY ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP แบบใหม่
Porsche 911 ใหม่ ที่สุดแห่งปลอดภัยในการขับขี่ด้วย Porsche Wet Mode
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอินสตาแกรม
บริดจสโตน ยกระดับมาตรฐานการทดสอบยางรถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ
Porsche 919 Hybrid สร้างความฮือฮาหลังปรากฏตัวยามค่ำคืนใจกลางกรุงเทพฯ
บริดจสโตน ยกระดับคุณภาพยาง คิดค้นนวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่รายแรกของโลก
ฟอร์ดฉลองยอดการผลิตรถมัสแตงครบ 10 ล้านคัน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เผยดีไซน์ใหม่ของโชว์รูมและศูนย์บริการ เตรียมพลิกโฉมทุกสาขาทั่วโลก
ปอร์เช่ปรับโฉม มาคันน์ ใหม่ (The new Porsche Macan) เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่เซี่ยงไฮ้
นิสสัน เผยจุดเด่นของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนจากแนวคิด Nissan Intelligent Mobility
วอลโว่ ทรัคส์ ส่งมอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับบริษัทขนส่งในประเทศนอร์เวย์
ฉลองครบรอบ ดูคาติ มอนสเตอร์ 25 ปี ในงาน World Ducati Week 2018
ปอร์เช่ เปิดตัว สถานีชาร์จพลังงานระบบดิจิทัล พร้อมให้บริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ไทคานน์ (Taycan) รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกจากปอร์เช่
วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าเต็มรูปแบบครั้งแรก
Subaru VIZIV Tourer ครั้งแรกในโลกในงาน Geneva International Motor Show
กู๊ดเยียร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะ คุณภาพ และนวัตกรรม จากเจนเนอรัล มอเตอร์ส
นิสสัน เปิดตัว “เทอร์รา” รถยนต์เอสยูวี รุ่นล่าสุด สู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศฟิลิปปินส์
ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา (มีVDO)
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงลึกบนท้องถนนจริง ในโครงการ Mercedes-Benz Intelligent World DriveCopyright © 2011 All Rights Reserved.