dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptorฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยแห่งอนาคตเป็นครั้งแรกในโลก

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เปิดตัวเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแห่งอนาคตเป็นครั้งแรกในโลก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย ไร้กังวลกับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพลิดเพลินกับอิสระในทุกการขับเคลื่อน 


ฮอนด้า,เทคโนโลยีความปลอดภัย,เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์,ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัย


ฮอนด้ามุ่งมั่นที่สร้าง “สังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ ตามเป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2593” ด้วยการใช้ 2 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ ครั้งแรกในโลก*1  กับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered Intelligent Driver-Assistive Technology) ที่สามารถให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมกับความสามารถและการใช้งานของผู้ขับขี่แต่ละคน โดยช่วยลดความผิดพลาดและความเสี่ยงในการขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ใช้งานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย 

พร้อมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายสนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่ (Safe and Sound Network Technology) ที่เชื่อมต่อผู้ใช้ถนนทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งผู้คนและผลิตภัณฑ์เพื่อการขับเคลื่อนทั้งหมด ผ่านระบบโทรคมนาคม เพื่อช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยคนให้เลี่ยงความเสี่ยงนั้น ๆ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุได้


ฮอนด้า,เทคโนโลยีความปลอดภัย,เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์,ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัย


เป้าหมาย “การสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593”


ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุแก่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ตามโกลบอล สโลแกนด้านความปลอดภัย “Safety for Everyone” จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ ฮอนด้าจะขยายการติดตั้ง ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง 360 (Honda SENSING 360) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยรอบทิศทางและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ให้ครอบคลุมรถยนต์ทุกรุ่นที่จะวางจําหน่ายในตลาดหลักทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2573  นอกจากนี้ ฮอนด้าจะเดินหน้าขยายการใช้งานฟังก์ชันตรวจจับรถจักรยานยนต์ และปรับปรุงฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (Advanced Driver-Assistant System - ADAS) ให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังเดินหน้านำเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับรถจักรยานยนต์ไปใช้ให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย (Honda Safety EdTech) ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง*2 ภายในปี พ.ศ. 2573

ยิ่งไปกว่านั้น ฮอนด้ามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการ “ลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593” โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยแห่งอนาคตให้พร้อมใช้งานได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


1) ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล:

ตั้งเป้า "ลดความผิดพลาดของมนุษย์ให้เป็นศูนย์" เมื่อขับขี่ด้วยยานยนต์ที่ติดตั้ง "เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ (Intelligent Driver-Assistive Technology)"

ฮอนด้า พบปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความผิดพลาดของมนุษย์ โดยได้ทำการศึกษาการทำงานของสมองและการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยเครื่องถ่ายภาพการทำงานสมองด้วยเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า (fMRI)*3 

ระบบจะคาดการณ์ข้อผิดพลาดในการขับขี่ล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องติดตามการขับขี่และลักษณะการขับขี่ในรูปแบบต่าง ๆ

เทคโนโลยีนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความผิดพลาดของผู้ขับขี่ และช่วยให้มั่นใจ ไร้กังวล ในทุกการเดินทาง

ฮอนด้าจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานให้พร้อมใช้ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 2020 (ประมาณปี พ.ศ. 2563 – 2567) และนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 2020 

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการคลี่คลายสาเหตุของข้อผิดพลาดในการขับขี่ที่ทําให้ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกกังวล ฮอนด้า จึงได้ทําการวิจัยและพัฒนา "เทคโนโลยีที่เข้าใจผู้คน" ด้วยวิธีต้นแบบจากระบบ fMRI*3

นอกเหนือจากเทคโนโลยีที่ทําความเข้าใจพฤติกรรมและเงื่อนไขของมนุษย์ที่ฮอนด้าได้สั่งสมมาถึงปัจจุบันแล้ว สำหรับ "เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ"  ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีแรกของโลกที่ใช้เซนเซอร์และกล้องอัจฉริยะ ADAS ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของรถยนต์ ช่วยให้ AI สามารถตรวจจับความเสี่ยงในการขับขี่ได้ ในขณะเดียวกัน AI จะกําหนดพฤติกรรมการขับขี่ที่เหมาะสมที่สุดในแบบเรียลไทม์ และให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาวะการรู้คิดและสถานการณ์การจราจรของผู้ขับขี่แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

ฮอนด้ากำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยและพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เจเนอเรชันใหม่ 

โดยมุ่งนำเสนอคุณค่าใหม่ของความปลอดภัยและความอุ่นใจที่ "ไร้ข้อผิดพลาด" ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่และสถานการณ์ของผู้ขับขี่แต่ละคน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้


< 3 คุณค่าที่ฮอนด้าจะนำเสนอในเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ >

1. ระบบที่ไม่มีข้อผิดพลาดในการขับขี่ (ช่วยเหลือการขับขี่) ยนตรกรรมที่มีระบบ AI ช่วยควบคุมการขับขี่ เพื่อลดการลื่นไถลและป้องกันไม่ให้การทำงานของระบบล่าช้า

2. ระบบที่ไม่ต้องมีการกำกับ / ไม่มีข้อผิดพลาดในการประเมินสถานการณ์ (ช่วยเรื่องการรู้คิด): ยานยนต์ที่สามารถสื่อสารความเสี่ยงให้รับรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทางสายตา ทางกายภาพ และเสียง 

➣ อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ มาตรวัดปัจจัยความเสี่ยง การควบคุมเข็มขัดนิรภัย และระบบเสียง 3 มิติ

3. ไม่มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเสียสมาธิและการขับขี่โดยประมาท (ช่วยเรื่องสมาธิ): ยานยนต์ช่วยลดความเมื่อยล้า / อาการง่วงนอนของผู้ขับขี่

➣ อยู่ในขั้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ ตอบสนองให้ร่างกายรับรู้ (Bio feedback) / กระตุ้นเตือนด้วยระบบสั่นที่เบาะรองหลัง


ฮอนด้า,เทคโนโลยีความปลอดภัย,เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์,ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัย

วิดีโอเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงแห่งอนาคต เทคโนโลยีช่วยควบคุมการขับขี่อัจฉริยะของฮอนด้า: https://www.youtube.com/watch?v=M33QkZn2P88

ต่อจากนี้ ฮอนด้าจะมุ่งมั่นพัฒนา “เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ” อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานให้พร้อมใช้ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 2020 จากนั้น จะเริ่มนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 2020

เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ฮอนด้าพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบเดิมให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่เลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบ AI เข้ามาช่วย ช่วยป้องกันความเสี่ยงของผู้ขับขี่และขจัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุที่มาของการเกิดอุบัติเหตุถึงกว่า 90%*4

2) ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

สร้างสรรค์เทคโนโลยีเครือข่ายสนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่ (Safe and Sound Network Technology) ที่เชื่อมโยงผู้ใช้ถนนทั้งหมดด้วยระบบการสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบที่เข้าใจ / ตระหนักถึงสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนแต่ละคน

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการจราจร จะถูกส่งผ่านเครือข่ายการสื่อสาร และรวบรวมเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะคาดการณ์ความเสี่ยงโดยจำลองสภาพแวดล้อมการจราจรขึ้นมาในโลก virtual

ระบบจะได้รับข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุด โดยจะทำการสื่อสารไปยังผู้ใช้ถนนแต่ละคน และกระตุ้นให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเลี่ยงความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง

ฮอนด้าจะเร่งขยายความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไปยังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐาน ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2020


ฮอนด้า,เทคโนโลยีความปลอดภัย,เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์,ฮอนด้า เปิดตัวเทคโนโลยีความปลอดภัย


เพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการสร้างสังคมการขับเคลื่อน “ปลอดอุบัติเหตุ” สำหรับผู้ใช้ถนนทั้งหมด ฮอนด้า จึงมุ่งสร้าง "สังคมความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม" ด้วยการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเข้ามาช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ถนนร่วมกัน สามารถเชื่อมต่อกัน และอยู่ร่วมกันได้

ด้วย "เทคโนโลยีเครือข่ายสนับสนุนความปลอดภัยในการขับขี่” ข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสภาพการจราจรที่ได้รับข้อมูลมาจากกล้องริมถนน กล้องที่ติดตั้งบนยานพาหนะ และสมาร์ตโฟน จะถูกรวบรวมเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการจราจรขึ้นมาใหม่ในโลก virtual โดยจะมีการประเมินสถานการณ์และบุคลิกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคน ระบบจะทำการคาดการณ์ / จำลองพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนที่มีความเสี่ยงสูงต่ออุบัติเหตุ จากนั้นระบบจะได้รับข้อมูลสนับสนุนที่เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเลี่ยงความเสี่ยงต่าง ๆ ได้

ข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว จะถูกส่งโดยทันที ไปยังผู้ขับรถยนต์ ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้า ผ่าน “ระบบจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม HMI (Human-machine interface)" โดยระบบสามารถกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้น

ฮอนด้าตั้งเป้าที่จะนําเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้งานจริงหลังจาก พ.ศ. 2573 โดยจะสร้างระบบและตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งานให้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 2020 จากนั้น จะเร่งสร้างร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม พร้อมภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายทำให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2020

ความเห็นของนายเคอิจิ โอสึ (Keiji Ohtsu) ประธานและตัวแทนผู้อำนวยการ บริษัท ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี จำกัด 

"ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขจัดความเสี่ยงด้านการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ฮอนด้า ต้องการที่จะส่งมอบคุณค่าใหม่ด้านความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแห่งอนาคตของเรา ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ โดยฮอนด้าจะเดินหน้าสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อให้เป็นสังคมที่ผู้ใช้ถนนทุกคนต่างดูแลซึ่งกันและกัน และเดินทางได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ เราจึงเร่งดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยภาครัฐและเอกชน ให้ก้าวหน้าต่อไป"

 

 
WorldCartoday

รู้จักเทคโนโลยี DM-i Super Hybrid เทคโนโลยีอัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะจาก BYD ที่ทำให้ “รถปลั๊กอินไฮบริด” มอบประสบการณ์ขับขี่ได้เสมือนรถ EV
เอ็มจี เปิดตัว MG3 HYBRID+ ที่แรกในโลก พร้อมยกขบวนรถยนต์สุดล้ำมากกว่า 10 รุ่น เข้างาน GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายปี 2566 ทั่วโลกทะลุ 1 ล้านคันติดต่อกันเป็นปีที่ 8
โรงงานปอร์เช่ในเมืองไลพ์ซิก (Leipzig) เฉลิมฉลองการผลิตรถยนต์ครบ 2 ล้านคัน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ บุกงานมหกรรมกวางโจว ออโต้โชว์ ครั้งที่ 21
ฮอนด้า เผยไฮไลต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีแห่งการขับเคลื่อน ภายในงาน JAPAN MOBILITY SHOW 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ฮอนด้า แนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัย ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง 360 (Honda SENSING 360) และฮอนด้า เซนส์ซิ่ง อีลิท (Honda SENSING Elite) เจเนอเรชันใหม่
มาสด้าเผยโฉม ‘MAZDA ICONIC SP’ รถต้นแบบสปอร์ตคอมแพ็คคาร์ ครั้งแรกในงาน Japan Mobility Show 2023
ปอร์เช่ ร่วมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี DAC
เอ็มจี เปิดตัว MG CYBERSTER ครั้งแรกในจีน ที่ เฉิงตู ออโต้ โชว์ 2023
ระบบจำลองเสมือนจริงเพื่อพัฒนายางล้อ (Tire-Development Simulation) เทคโนโลยีขั้นสูงที่มุ่งยกระดับการสัญจรและสมรรถนะในการแข่งรถ
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ปอร์เช่ Cayenne ทดสอบโหด เตรียมเปิดตัวเร็วๆ นี้
ย้อนระลึกเกียรติประวัติของปอร์เช่ 959 Paris-Dakar
ฮุนได IONIQ 5 ได้รับเลือกจาก Wards เป็นหนึ่งในสิบของเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุด
ยอดส่งมอบรถยนต์ปอร์เช่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี
NETA เน้นไทยเป็นศูนย์กลางรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน CHINA-ASEAN EXPO สนับสนุนความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียน
ฟอร์ด มัสแตง ใหม่ เผยโฉมที่งานดีทรอยต์ ออโต้ โชว์
ฮอนด้ามอเตอร์ประกาศพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน วางเป้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า 10 รุ่น ภายในปี 2025
art car คันใหม่ล่าสุด Taycan 4 Cross Turismo จาก Sean Wotherspoon
นิสสัน เปิดเผยโรงงานต้นแบบสำหรับแบตเตอรี่แบบ All-solid-state พร้อมเร่งเดินหน้านำงานวิจัยไปใช้งานจริง
ปอร์เช่ เพิ่มงบประมาณใน Rimac สำหรับรอบการลงทุนใหม่
บริดจสโตน ประกาศ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment)”
ปอร์เช่ ทุ่มงบกว่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง eFuels ตามพันธกิจองค์กร
ฮุนได มอเตอร์ ได้รับรางวัล GOOD DESIGN Awards จากดีไซน์ รถยนต์ไอออนิค และสตาร์เรีย
เบนท์ลีย์ มอเตอร์ส เผยสถิติยอดขายทั่วโลกปี 2564 โตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับกระแสความต้องการรุ่นไฮบริด
Fisker จับมือ บริดจสโตน ให้บริการและส่งมอบโซลูชั่นสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสและเยอรมนี
ปอร์เช่ เผยโฉม 5 ยนตกรรมสปอร์ตรุ่นล่าสุด ในงาน LA Auto Show 2021
บททดสอบสุดหฤโหด เตรียม #NextGenRanger ให้พร้อมเผชิญทุกสถานการณ์
มาสด้าเผยแผนขยายผลิตภัณฑ์รถอเนกประสงค์เอสยูวีตั้งแต่ปี 2565
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดศักราชใหม่สู่ยุคพลังงานอัจฉริยะ ขนทัพรถยนต์ใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021
Porsche Taycan เพิ่มเฉดสีตัวถังใหม่ พร้อมปรับโฉมนวัตกรรมในการติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่มทางเลือกและยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานแด่ลูกค้าปอร์เช่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่
นิสสัน เปิดตัวโครงการ EV36Zero ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านปอนด์
Porsche 911 GT2 RS ทำลายสถิติเวลาต่อรอบ 6:43.300 นาที ที่สนาม Nürburgring Nordschleife
“อีซูซุดีแมคซ์” คว้ารางวัลรถยนต์แห่งปี 2021 ประเภทรถปิกอัพ 4 ประตูยอดเยี่ยม จากสื่อดังในประเทศออสเตรเลีย
ชมพิพิธภัณฑ์ Porsche Museum ในรูปแบบเสมือนจริง ตื่นตาไปกับนิทรรศการพิเศษ “25 Years of the Boxster”
‘มิชลิน’ ผนึกกำลัง ‘คาร์ไบโอส์’ มุ่งพัฒนายางล้อที่ยั่งยืน 100%
ยอดขายรถยนต์ อี-พาวเวอร์ ในญี่ปุ่นทะลุ 500,000 คัน
บริดจสโตนและไลท์เยียร์ ผนึกกำลังพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้เป็นรุ่นแรกของโลก
มาสด้า3 คว้ารางวัล Canadian Car of the Year 2021 ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน
The new Porsche 911 GT3
เกรท วอลล์ มอเตอร์ โกยยอดขายทั่วโลก ทะลุ 1.11 ล้านคัน สูงที่สุดในรอบ 30 ปี เสริมทัพความเชื่อมั่นก่อนบุกตลาดไทยปีนี้
บริดจสโตน เปิดตัวเมืองเสมือนจริงแห่งอนาคต โชว์ผลงานโซลูชั่นด้านการเดินทางในงาน CES 2021
Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้า ดริฟท์ทำลายสถิติ Guinness World Records
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขนทัพยนตรกรรมร่วมงาน Guangzhou International Automobile Exhibition
911 Turbo S รุ่นพิเศษ Special edition เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับเจ้าของเครื่องบิน ส่วนตัว Embraer
ฮุนได ก้าวขึ้นสู่หนึ่งในห้าแบรนด์ยานยนต์ของโลกจัดอันดับโดย อินเตอร์แบรนด์ 2563
รถกระบะ P Series ของค่าย GWM พรางตัววิ่งตามท้องถนนในหลายประเทศทั่วโลก
Nissan Z Proto รถสปอร์ตต้นแบบจากตำนานของนิสสัน
รอยัล เอนฟิลด์ เปิดตัว ทวินส์ เอฟที ครั้งแรก ในการแข่งขันอเมริกันแฟลตแทร็ก
ฮุนไดมอเตอร์เปิดตัว "Channel Hyundai" สำหรับสมาร์ททีวี มอบประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือระดับให้กับลูกค้า
Bridgestone นำเทคโนโลยี ENLITEN ใช้ใน Volkswagen Golf 8 รุ่นล่าสุด
ปอร์เช่ เปิดตัวยนตรกรรมสปอร์ตซาลูน รุ่นปรับโฉม Panamera เสริมทัพด้วยรุ่นไฮบริดสมรรถนะสูง
บริดจสโตน เข้าซื้อธุรกิจ ไอแทรค โซลูชั่น จากทรานเซนส์ เทคโนโลยี
ปอร์เช่ ลงทุนกว่า 15 พันล้านยูโร ในโครงการพัฒนายานพาหนะแห่งอนาคตระยะเวลา 5 ปี
แนวคิดในการพัฒนา ทาร์กา (Targa) นิยามใหม่แห่งประสบการณ์ขับขี่รถสปอร์ตปอร์เช่
Porsche Taycan คว้า 2 รางวัล World Car of the Year 2020
ฉลองวันเกิดฟอร์ด มัสแตง กับ 6 ภาพยนตร์ดัง นำแสดงโดยเจ้าตำนานม้าป่าสุดปราดเปรียว
ฮุนไดเตรียมเผยโฉมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าต้นแบบรุ่นล่าสุด “Hyundai Prophecy” ที่งานเจนีวา มอเตอร์ โชว์
‘‘ซูบารุ ฟอเรสเตอร์’ คว้ารางวัล มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาวด้วยคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่ม โดย EURO NCAP
พาชมบูธโตโยต้า ที่งาน โตเกียว มอเตอร์โชว์ 2019 ประเทศญี่ปุ่น (มีVDO)
Toyota LQ รถไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติ เผยโฉมในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Lexus เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ LF-30 ในงาน Tokyo Motor Show 2019 (มีVDO)
Porsche 911 Turbo บรรทัดฐานแห่งยนตรกรรมสปอร์ตที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด 45 ปี
Porsche Panamera 10 Years Edition รุ่นพิเศษ
พาชมรถยนต์ต้นแบบพลังงานไฟฟ้า Mercedes-Benz Vision EQS ที่งาน Frankfurt MotorShow 2019 (มีVDO)
ฮุนได มอเตอร์ เผยโฉมรถยนต์อีวีต้นแบบ ฮุนได 45 ที่งานแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์
‘MICHELIN Air X’ ผ่านการทดสอบเพื่อติดตั้งกับเครื่องบิน Embraer E170
โตเกียวมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 ปี 2019 ก้าวข้ามอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านการสอดประสานแนวคิดและเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เปิดม่าน 24 ตุลาคม 62 นี้
Macan และ Cayenne ผนึกกำลังสร้างยอดจำหน่ายให้ปอร์เช่ในประเทศจีน เพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ในครึ่งปีแรก
ฮุนได มอเตอร์ เปิดตัวสื่อโฆษณาไวรัลวีดีโอ รถเอสยูวีรุ่น “เวอนู” สู่ทั่วโลก (มีVDO)
"ฮอนด้า" ทีมแกร่งตลอดกาลแห่ง “โมโตจีพี” 60 ปีแห่งความสำเร็จบนสังเวียนความเร็ว
มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี สร้างสถิติยอดจำหน่ายทั่วโลกครบ 200,000 คัน
Nissan LEAF Nismo RC รถแข่งไฟฟ้ารุ่นใหม่
เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ ตัวช่วยลดความเสี่ยงและเอาชนะความท้าทายบนท้องถนน
บริดจสโตนกับภารกิจการสำรวจอวกาศนานาชาติกับ JAXA และโตโยต้า
Porsche Taycan พร้อมเผชิญบททดสอบสุดทรหดขั้นตอนสุดท้าย
ความเงียบจากรถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยสุขภาพของหัวใจ และลดมลพิษทางเสียง
ปอร์เช่ เผยโฉม Porsche Cayenne Coupe (มีVDO)
Toyota CAMRY ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP แบบใหม่
Porsche 911 ใหม่ ที่สุดแห่งปลอดภัยในการขับขี่ด้วย Porsche Wet Mode
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอินสตาแกรม
บริดจสโตน ยกระดับมาตรฐานการทดสอบยางรถยนต์ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ
Porsche 919 Hybrid สร้างความฮือฮาหลังปรากฏตัวยามค่ำคืนใจกลางกรุงเทพฯ
บริดจสโตน ยกระดับคุณภาพยาง คิดค้นนวัตกรรมโพลิเมอร์ชนิดใหม่รายแรกของโลก
ฟอร์ดฉลองยอดการผลิตรถมัสแตงครบ 10 ล้านคัน
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เผยดีไซน์ใหม่ของโชว์รูมและศูนย์บริการ เตรียมพลิกโฉมทุกสาขาทั่วโลก
ปอร์เช่ปรับโฉม มาคันน์ ใหม่ (The new Porsche Macan) เปิดตัวครั้งแรกของโลกที่เซี่ยงไฮ้
นิสสัน เผยจุดเด่นของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนจากแนวคิด Nissan Intelligent Mobility
วอลโว่ ทรัคส์ ส่งมอบรถบรรทุกขับเคลื่อนอัตโนมัติให้กับบริษัทขนส่งในประเทศนอร์เวย์
ฉลองครบรอบ ดูคาติ มอนสเตอร์ 25 ปี ในงาน World Ducati Week 2018
ปอร์เช่ เปิดตัว สถานีชาร์จพลังงานระบบดิจิทัล พร้อมให้บริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ไทคานน์ (Taycan) รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าสมบูรณ์แบบคันแรกจากปอร์เช่
วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าเต็มรูปแบบครั้งแรก
Subaru VIZIV Tourer ครั้งแรกในโลกในงาน Geneva International Motor Show
กู๊ดเยียร์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะ คุณภาพ และนวัตกรรม จากเจนเนอรัล มอเตอร์ส
นิสสัน เปิดตัว “เทอร์รา” รถยนต์เอสยูวี รุ่นล่าสุด สู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศฟิลิปปินส์
ฟอร์ด นำเสนอหน้าต่างอัจฉริยะ เปิดโลกการมองเห็นให้แก่ผู้พิการทางสายตา (มีVDO)Copyright © 2011 All Rights Reserved.