dot dot
dot
dotmazda cx-8

car2dayโตโยต้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการบริการหลังการขาย จัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44 รักษามาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

มร. โนริอากิ  ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายศุภชัย  แพร่พิพัฒน์มงคล รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2565  (44th Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ 299 คนจาก 99 ผู้แทนจำหน่าย และมีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้งช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน และระดับสูง 40 คน  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ และความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวจากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว โดยริเริ่มจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า (Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้มากกว่า 1,200 คนต่อปี 


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


มร.โนริอากิ  ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขันว่า “ปีนี้เป็นปีที่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ครบรอบ 60 ปี และโตโยต้ามีวิสัยทัศน์ใหม่ นั่นคือ การเป็น “ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ "Customer First" ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการเปี่ยมคุณภาพ เพื่อความสุขของทุกคน

2. การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ และ

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”

การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


“โตโยต้า ยังมุ่งบรรลุพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการเตรียมทางเลือกของเทคโนโลยีให้มากที่สุด ภายใต้กลยุทธ์ "การเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง” (Multi - Pathway Strategy) ทั้งรถยนต์ไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถไฟฟ้า (BEV) รถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน (FCEV) และทางเลือกเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรองรับความหลากหลาย และความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบัน อันจะนำมาซึ่ง ความสุขจาก “การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน” โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเริ่มบุกเบิกเทคโนโลยีระบบยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับการแนะนำ คัมรี รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด HEV  เมื่อปี 2009 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย โดยล่าสุดได้แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) รุ่น “มิไร (Mirai)” เพื่อทดสอบการใช้งาน ในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึง เปิดตัว TOYOTA bZ4X รถยนต์นั่งพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) รุ่นแรกภายใต้แบรนด์โตโยต้า สู่ประเทศไทย


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


มร.ยามาชิตะ กล่าวต่อไปว่า “นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของโตโยต้าเองแล้ว เรามุ่งกระจายองค์ความรู้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการเข้ามีบทบาทของเทคโนโลยี โดยในเดือนธันวาคมนี้ เราวางแผนอบรมคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค ที่ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (T-TEP) ทั้ง 19 สถาบัน เพื่อกระจายความรู้ให้กับนักศึกษา และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการแนะนำ bZ4X รถไฟฟ้า BEV 100% เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ขับขี่ในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีแผนที่จะอบรมความรู้ สำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานกู้ภัย หรือตำรวจจราจร เป็นต้น”


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44

การจัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี    ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรด้านธุรกิจของโตโยต้า ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยเริ่มที่ประเภทช่างเทคนิค ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับสูง เพื่อให้เกิดเส้นทางการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สูงสุดถึง 6 คน ต่อผู้แทนจำหน่าย รวมถึงสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้ตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้น  


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44

การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44   การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


ผู้ชนะการแข่งขัน“ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน  

รางวัลชนะเลิศ นายอดุลย์กฤษฎิ์  ฉัตรานันท์ จาก บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994)

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายธนากร  อยู่สมุทร จาก บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายศิริชัย  กมลาไสย จาก บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น 


ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง 

รางวัลชนะเลิศ นายอนุวัฒน์  ฝั้นเลิด จาก บริษัทโตโยต้า พนมรุ้ง

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายณัฐพงศ์  คล้ายมณี  จาก บริษัทโตโยต้า นนทบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายอภิวัฒน์  พงษ์วร จาก บริษัทโตโยต้า เภตรา 


“โตโยต้ายังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อมอบสินค้า และการบริการ  พร้อมคุณภาพระดับสูงสุด เพราะคุณภาพด้านงานบริการ และความสามารถของบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญ ภายใต้หลักการ "ลูกค้าต้องมาก่อน" หรือ Customer First เราจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงหลักสูตรขั้นสูง ให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายฯ อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้านี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานที่มอบบริการให้กับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้เราสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความสุขให้กับลูกค้าของเรา ตลอดอายุการใช้งานรถโตโยต้า ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเราตลอด 60 ปี รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายฯ สำหรับผลงานอันยอดเยี่ยม” มร.ยามาชิตะ กล่าวในที่สุด

 

 
PR News

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส เปิด ‘Porsche Studio Siam Paragon’ โฉมใหม่ article
วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัว Volvo FM13 Smart Eco สมรรถนะดีขึ้น ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
ขับรถ EV ป้ายแดงแบบไม่ต้องดาวน์! KCAR เปิดบริการใหม่ สัญญา 1 ปีในราคาสบายๆ
ซูซูกิ สานต่อโครงการ SUZUKI CARRY BARBER TRUCK เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมไทยปีที่ 2 ตอกย้ำผู้นำตลาดรถกระบะอเนกประสงค์ดัดแปลงสร้างอาชีพ
บาจาจขับขี่ท่องเที่ยวสไตล์ทัวร์ริ่งบนระยะทางกว่า 1,800 กม. ล่องใต้ เข้าร่วมงาน Phuket Bike Week 2023 ที่ จ.ภูเก็ต
โปรโมชั่นลดแรงแซงหน้าร้อน จาก airasia Superapp Super Sale ลดสูงสุด 50% รับคะแนน 5 เท่า ช้อปเยอะสุด รับสิทธิ์บินฟรี
“เบนซ์ไพรม์มัส” เผยความคืบหน้าสาขาพัทยา “เฟส1” พร้อมเปิดให้บริการ มิ.ย.ศกนี้
อีซูซุชวนลูกค้ามิว-เอ็กซ์ 4WD แพ็คกระเป๋าร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Uncharted Journey through the Hills” ตะลุยเส้นทางกรุงเทพฯ - นครนายก-ปราจีนบุรี
มาสด้า2 คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวตกรรมแห่งปี ขีดสุดแห่งเทคโนโลยีสกายแอคทีฟทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมัน
โตโยต้าชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ลดด้วยกัน เปลี่ยนด้วยกัน เพื่อโลกที่ดีกว่า สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
อีซูซุ จับมือ เอส เอฟ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดใหม่ล่าสุด “ISUZU V-CROSS 4x4 MASTER OF ALL ROADS SEASON 2…ลุย! ท้าโลก”
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยเบื้องหลังแรงบันดาลใจการออกแบบ “ORA Egg ความสวยงามของชีวิต”
เอ็มจี ส่งมอบ NEW MG MAXUS 9 ล็อตแรก
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จับมือกรุงศรี ออโต้ และ ทีทีบีไดรฟ์ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรีดาวน์ พร้อมผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญกลางปี “Keep your Benz, always Mercedes-Benz” มอบแพ็กเกจการดูแลให้รถเบนซ์ยังคงเป็น “เบนซ์” เหมือนวันแรกที่ใช้งาน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เผยยอดขายในกลุ่มลูกค้าองค์กรประจำไตรมาสแรก 2566 ชี้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตโดดเด่น
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล “2022 Regional Outstanding Quality Performance” และ “2022 Outstanding Performance for Early Achievement of 2025 CO2 Reduction Target” จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference”
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ประกาศ Recall กรณีถุงลมนิรภัย Takata ชวนลูกค้าตรวจสอบเลขตัวถังรถยนต์ พร้อมรับบริการได้ฟรีที่ศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ
BFGoodrich ปล่อยโปรดับร้อนต้อนรับสงกรานต์ แจกส่วนลด มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อยาง 4 เส้น
รถกระบะบ้านคุณฉัตรชัย จัดแคมเปญรับเทศกาลสงกรานต์
โช้คอัพ KYB ขานรับนโยบายรัฐร่วมมือกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรม สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ช่วงล่างหนึบ มั่นใจ ใช้โช้คอัพ KYB โดยมอบ โช้คอัพให้กับตำรวจทางหลวงไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ และน้ำดื่ม ให้กับผู้ใช้รถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์
ไทร์พลัส จัดแคมเปญเด็ด “โปรร้อนก่อนเที่ยว” สาดความสุข ลดจุกๆ รับวันหยุดยาว แจกส่วนลดมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท
airasia Super App ลดกระหน่ำรับซัมเมอร์ มอบส่วนลดการเดินทางจัดเต็มให้ทั้งลูกค้าปัจจุบัน-ลูกค้าใหม่ ตลอดเมษายนนี้
แบตเตอรี่ “อมารอน” ชูเทคโนโลยีแบตเตอรี่อายุยืน มั่นใจด้วยการรับประกันยาว 2 ปี
Emperor Group เดินหน้ารถพลังงานไฟฟ้าเต็มสูบ จัดใหญ่กับรถ Volt City EV
“เบนซ์ไพรม์มัส” ตอกย้ำความเป็นผู้นำจัดงาน Primus Auto Show
เพ็นทินั่ม อีเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว “LYVA ประเทศไทย” แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ พร้อมเผยโฉม LYVA 2 รุ่นแรกในงานมอเตอร์โชว์ 2023
PTG วางโรดแมป “Drive for Tomorrow” มุ่งยกระดับธุรกิจ Oil & Non-Oil ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติCopyright © 2011 All Rights Reserved.