dot dot
dot
dotmazda cx-8

car2dayโตโยต้า เชิญร่วมค้นหาคำตอบของ “สมการแห่งอนาคต” ที่งาน Toyota Expo วันนี้ถึง 13 ส.ค.นี้ ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน (มีVDO)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2505 โดยปัจจุบันนับเป็นปีที่ 55 ที่โตโยต้าเติบโตเคียงคู่สังคมไทย ซึ่งดำเนินธุกิจภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนความสุข” หรือ “Mobility of Happiness” โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างรอยยิ้มและส่งความสุขให้กับคนไทย ผ่านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ด้านการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมไทยที่ได้ร่วมทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 


Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network

Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network     Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network

Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network

คลิกชมคลิป VDO ภายในงาน Toyota Expo
คลิกที่นี่...และในโอกาสครบรอบ 55 ปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า   ”โตโยต้า เอ็กซ์โป” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของโตโยต้ากับประเทศไทยตลอด 55 ปี รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตในอนาคต ภายใต้แนวคิด “The Future is Here”

มร.ซึงาตะ กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจจริงที่จะจัดแสดงเทคโนโลยีอันก้าวหน้าล้ำสมัย ซึ่งจะผสานทั้งนวัตกรรมที่เหนือระดับและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความพยายามที่จะเชื่อมโยงวิถีชีวิตของมนุษย์กับเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน อันจะนำมาสู่สังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

จากปรัชญาการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าที่ว่า “เราจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ”  ทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายรอบด้าน โตโยต้าจึงพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตด้วยการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ซึ่งภายในงานเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสประสบการณ์แห่งเทคโนโลยีที่เหนือระดับ ตลอดจนระบบโครงสร้างในสังคมและวิถีชีวิตแห่งโลกอนาคตรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาที่สังคมเผชิญอยู่ อันแสดงให้เห็นว่าโตโยต้ามุ่งมั่นที่จะมอบความสุขสู่สังคมไทย” 

ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่


Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network

Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network     Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network


โซนที่ 1 : สังคมแห่งความยั่งยืน (Sustainable Society)

นำเสนอประวัติการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหลักการสำคัญที่เป็นรากฐานทางธุรกิจของโตโยต้า  ตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา อาทิ

1. ปรัชญาของโตโยต้า (Toyota Philosophy)

2. ระบบการผลิตระบบโตโยต้าและโครงการโตโยต้าชุมชนพัฒน์ (Toyota Production System & Toyota Social Innovation)

3. โรงงานแห่งความยั่งยืนและโครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว (Sustainable Plant & Toyota Green Town) 

4. โครงการถนนสีขาวและโครงการสาทรโมเดล (Toyota White Road & Sathorn Model)


โซนที่ 2 : ขับเคลื่อนความสุขสู่โลกอนาคต (Mobility of Happiness)

1. นำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ของโตโยต้า ผ่านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้พลังงานจากฟอสซิล สู่เครื่องยนต์ระบบไฮบริดที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ต่อเนื่องไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอันล้ำสมัย เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปปลอดภัย มั่นใจ ลดโอกาส และความสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network

Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network


2. นำเสนอระบบการเดินทางทางเลือก (New Mobility Service in Thailand) เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มช่องทางการเดินทางในระยะสั้น ผ่านระบบ “Ha:mo”(Harmonious Mobility Network) และแอพพลิเคชั่นค้นหาที่จอดรถ “Park & Go” เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต และลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง โดยจะเริ่มทดลองใช้ครั้งแรกในประเทศไทยภายในปีนี้ รวมถึงความล้ำสมัยในการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัว (Telematics) เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน


Toyota Expo,Toyota Expo สยามพารากอน,TOYOTA Expo 2017,โตโยต้า เอ็กซ์โป,นิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของโตโยต้า,Harmonious Mobility Network


โซนที่ 3 : นวัตกรรมการบริการล้ำสมัย (Future Showroom & Service)


นำเสนอรูปแบบการให้บริการแบบล้ำสมัย ซึ่งประกอบไปด้วยนวัตกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการของพนักงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงระบบการให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการแบบพิเศษเหนือความคาดหมาย


เตรียมพบกับ Toyota Expo ในระดับภูมิภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 – 10 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ

14 – 21 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต จ. เชียงใหม่

ภาคใต้

30 กันยายน – 8 ตุลาคม ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ. สงขลา


“ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อลูกค้าของเราทุกท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของโตโยต้า ตลอดจนขอขอบคุณภาครัฐที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และทำให้เรามายืนอยู่ ณ จุดนี้ได้ในวันนี้ ยิ่งไปกว่านั้นผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้โตโยต้าประสบความสำเร็จในประเทศไทย ผมหวังว่าทุกท่านจะร่วมยินดีและเห็นความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขให้สังคมไทยไปด้วยกันในงานนี้  เราขอให้คำมั่นว่าเราจะมุ่งหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้ประเทศไทยต่อไป” มร.ซึงาตะ กล่าวในที่สุด

 Hotnews

ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)
“ซูซูกิ” เผยยอดจองมอเตอร์โชว์ 3,887 คัน เซอร์ไพรส์ SUZUKI SWIFT และ SUZUKI JIMNY แรงแซงทุกรุ่น ปลื้ม SUZUKI CARRY คว้ารางวัล The Most Valuable Car Award 2023
รวมแคมเปญ โปรโมชั่น ในงาน Motor Show 2023 article
สัปดาห์แรก “มอเตอร์โชว์” คนแห่จองรถทะลุ 1.3 หมื่นคัน
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG MAXUS 9 ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44
มอเตอร์โชว์ 2023 เริ่มแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน (มีคลิป)
พาชมรถเด่นในบูท SUZUKI ที่งาน Motor Show 2023 - SWIFT GL NEXT, CELERIO GL UP และ SUZUKI JIMNY (มีคลิป)
SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%
KAP จับมือ Motoring X จัดงานใหญ่ Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023
เอช เซม มอเตอร์ ฝ่ามรสุมโควิด ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โตโยต้า ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี แนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้า ตามเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
ซูซูกิกวาดยอดจอง Motor Expo 2022 ทะลุเป้า 2,464 คัน
มาสด้า เผยยอดจองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2,295 คัน พร้อมขยายแคมเปญพิเศษถึงสิ้นปีที่โชว์รูมทั่วประเทศ
“ซูซูกิ” เปิดตัว “NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID” ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ SMART HYBRID article
พาชม GR Corolla ตัวแรงสายพันธุ์แรลลี่โลก ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม NEW MG4 ELECTRIC รถไฟฟ้ามอเตอร์ขับหลัง ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม Porsche 718 Cayman GT4 RS ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
10 อันดับ ยอดจองรถในงาน Motor Expo 2022 ยอดรวม 42,759 คัน (มีคลิป) article
Tesla เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดราคา Model 3 และ Model Y
พาชม Hyundai STARGAZER มินิ MPV 7 ที่นั่ง รุ่นใหม่ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม e-Rickshaw concept รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่บูธ Audi ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
3 ไฮไลต์รถยนต์รุ่นใหม่ในบูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
ฮอนด้า เซอร์ไพรส์ใหญ่ท้ายปี งาน Motor Expo 2022 จัดแสดง Honda SUV e:Prototype รถไฟฟ้าต้นแบบ และ Honda Civic Type R ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต (มีคลิป) article
เริ่มแล้ว MOTOR EXPO 2022 เทคโนโลยีอนาคต รถต้นแบบ รถล่าสุด เพียบ! (มีคลิป)
ฮุนได เครต้า มอบส่วนลดเงินสดมูลค่า 200,000 บาท เพียง 100 คันเท่านั้น
ฟอร์ด ยกขบวนรถฟอร์ดครบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจในงาน Motor Expo 2022
GWM ชี้แจงกรณี ORA GOOD CAT แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย
เตรียมพบกับ “NETA S” รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป
ฮอนด้า ส่งแคมเปญ “ฮอนด้า ซิตี้ ไลก์ทุกข้อ” ดอกเบี้ย 0.99% บัตรน้ำมัน 5,000 บาท ที่งาน Motor Expo 2022 และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
มาสด้าจัดแพ็กเกจดูแลลูกค้าตลอด 5 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เตรียมทัพ Carbon Edition ลุยงาน Motor Expo 2022
NEW MG4 ELECTRIC กวาดยอดจอง 1,598 คัน ภายใน 8 ชั่วโมง
เอ็มจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีวีในไทยเตรียมเปิดตัว NEW MG4 ELECTRIC
MOTOR EXPO 2022 พร้อมจัดใหญ่ รวมรถยนต์ 35 แบรนด์ จักรยานยนต์ 17 แบรนด์ 1-12 ธ.ค.65 ที่ IMPACT เมืองทองธานี
เรเวอร์ ออโตโมทีฟ รุกคืบตลาด EV ไทย เผยโฉมโชว์รูม Flagship แห่งแรกของ BYD พร้อมประกาศราคา ATTO 3 รุ่น Standard Range ราคา 1,099,900 บาท
โตโยต้า ปิดการรับจอง TOYOTA bZ4X ยอดจองทั้งสิ้น 3,356 คัน
4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย
BYD เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้วงการยานยนต์ เปิดรับจองวันแรก ยอดจอง 2,507 คัน
ฮุนได ประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ ฮุนได สตาร์เรีย ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กว่า 2,875 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สรุปตลาดรถยนต์กันยายนเดินหน้ารับ Hi-Season ยอดขายรวม 74,150 คัน เติบโต 15.6% ปิดไตรมาส 3 ที่ 633,687 คัน เติบโต 19.1%
MG4 รถไฟฟ้าแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์อีวี
มาสด้าดึงกลุ่มทุนใหญ่อาปิโก ไฮเทค เปิดโชว์รูมมาสด้า ย่านนวนคร
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่งมอบ ORA Good Cat GT และเปิดรับจองเพิ่มอีก 500 คัน 28 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งส่งมอบ ORA Good Cat ที่รอการส่งมอบทั้งหมดภายในสิ้นปี
EA เปิดตัว “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกฝีมือไทย
SUZUKI SWIFT ยอดขาย 9 เดือนโตสูงต่อเนื่องกว่า 33.44% อัดโปรโมชั่นแรง ซื้อรถวันนี้ ผ่อนปีหน้ากับโปรแกรม Super Flash Deal
มาสด้า เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ MAZDA ULTIMATE SERVICE ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV อย่างเป็นทางการในราคา 1.699 ล้านบาท
“ซูซูกิ” จัดแคมเปญหนัก 3 ต่อ SUPER FLASH DEAL “ออกรถวันนี้ ผ่อนปีหน้า” พร้อม ดอกเบี้ยสุดพิเศษ และบัตรเติมน้ำมัน ฟรี !
NETA พร้อมเริ่มส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้
สรุปตลาดรถยนต์สิงหาคมโตทะลุ 60% ทุกตลาด ยอดขายรวม 68,208 คัน เติบโต 61.7%
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เชิญชวนลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ
ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ และฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัย ASEAN NCAP ระดับ 5 ดาว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนๆ ชาวไทย กับยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง!
เตรียมพบกับกิจกรรมนัดพบแฟนปอร์เช่ ตระกูล Lightweight ครั้งแรกในไทย #PORSCHELEICHTBAU
สรุปตลาดรถยนต์กรกฎาคมเติบโตฝ่าสายฝน ยอดขายรวม 64,033 คัน เติบโต 22.1%
Big Motor Sale 2022 ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส
เจาะโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม อยากได้รถ จบในงานเดียวที่ Big Motor Sale 2022 วันนี้ถึง 28 ส.ค. ณ ฮอลล์ 101-104 ไบเทค บางนา
ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ในงาน BIG Motor Sale 2022
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
“ซูซูกิ” สวนกระแสฝ่าวิกฤติราคาน้ำมัน แคมเปญแรง! ซื้อรถซูซูกิภายในสิงหาคมนี้ ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ต้อนรับงาน Big Motor Sale 2022
VOLT City EV รถไฟฟ้าน้องใหม่ ราคาเริ่มต้น 325,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกอีคอมเมิร์ซเต็มตัว เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถจับจองรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วในไม่กี่คลิกผ่านออนไลน์ โชว์รูมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เอ็มจี ออกแคมเปญ ขับฟรี 90 วัน ทุกรุ่น ในงาน FAST AUTO SHOW 2022Copyright © 2011 All Rights Reserved.