dot dot
dot
dotC-Class-PHEV

ford ranger raptor

ISUZU D-MAX MAGIC EYEs ครั้งแรกของรถปิกอัพเมืองไทย กับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D #NewIsuzuDmax #DmaxMagicEYEs #MagicEYEs #อีซูซุดีแมคซ์MAGICEYEs #ADAS #อีซูซุดีแมคซ์

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

SUZUKI XL7

taycan

car2dayโตโยต้า ตั้งเป้า 3.3 แสนคัน คาดตลาดรวมปี 58 ขาย 920,000 คัน

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2557 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ  

มร.ทานาดะ กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2557 มียอดขายอยู่ที่ 881,832 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 33.7% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 26.8% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 41.4%      


ยอดขายรถโตโยต้า,ยอดขายรถยนต์,ยอดขายรถกระบะ,ยอดขายรถยนต์ในประเทศ,ยอดขายรถยนต์นั่ง,ยอดส่งออกรถยนต์


หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ต่อจากปี 2556 และ 2555 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ตลอดจนการปรับเข้าสู่สมดุลตามสภาวะปกติของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก”

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2557
      เทียบกับปี 2556
 ปริมาณการขายรวม   ยอดขายปี 2557  881,832 คัน  เปลี่ยนแปลง   -33.7%
 รถยนต์นั่ง  ยอดขายปี 2557 369,839  คัน   เปลี่ยนแปลง   -41.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์ ยอดขายปี 2557  511,993  คัน  เปลี่ยนแปลง    -26.8%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ยอดขายปี 2557  420,829  คัน   เปลี่ยนแปลง   -28.4%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)  ยอดขายปี 2557 372,182  คัน   เปลี่ยนแปลง   -29.6%

โดยโตโยต้ามียอดขาย 327,027 คัน ลดลง 26.6% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 151,763 คัน ลดลง 20.2%      
รถเพื่อการพาณิชย์ 175,264 คัน ลดลง 31.4% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 164,849 คัน ลดลง 30.4.%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2557
 ปริมาณการขายโตโยต้า  327,027 คัน ลดลง 26.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
 รถยนต์นั่ง 151,763 คัน ลดลง 20.2.%  ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
 รถเพื่อการพาณิชย์  175,264 คัน ลดลง 31.4%    ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)  164,849 คัน ลดลง 30.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 144,693 คัน ลดลง 30.1%  ส่วนแบ่งตลาด 38.9%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 425,730 คัน ลดลง 1.0% คิดเป็นมูลค่า 196,139 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 69,565.07 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,704.07 ล้านบาท”


ยอดขายรถโตโยต้า,ยอดขายรถยนต์,ยอดขายรถกระบะ,ยอดขายรถยนต์ในประเทศ,ยอดขายรถยนต์นั่ง,ยอดส่งออกรถยนต์


สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2558 มร.ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2558 จะเป็นช่วงปรับฐานเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของตลาดควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 920,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.3%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2558
 ปริมาณการขายรวม  920,000 คัน  เพิ่มขึ้น  4.3%
 รถยนต์นั่ง  397,200 คัน  เพิ่มขึ้น  7.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์  522,800 คัน  เพิ่มขึ้น  2.1%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)  427,700 คัน  เพิ่มขึ้น   1.6%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 379,700 คัน  เพิ่มขึ้น   2.0 %

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 330,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 148,700 คัน ลดลง 2.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 181,300 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ รถกระบะ 1 ตัน  (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 171,700 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2558
 ปริมาณการขายรวม  330,000 คัน เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.9%
 รถยนต์นั่ง  148,700 คัน ลดลง  2.0%  ส่วนแบ่งตลาด 37.4%
 รถเพื่อการพาณิชย์  181,300 คัน เพิ่มขึ้น  3.4%  ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
 รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)  171,700 คัน เพิ่มขึ้น  4.1%  ส่วนแบ่งตลาด 40.1%
 รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 146,600 คัน เพิ่มขึ้น  1.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%


ยอดขายรถโตโยต้า,ยอดขายรถยนต์,ยอดขายรถกระบะ,ยอดขายรถยนต์ในประเทศ,ยอดขายรถยนต์นั่ง,ยอดส่งออกรถยนต์


สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 390,000 คัน คิดเป็นมูลค่า 183,700 ล้านบาท และการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 68,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ     251,700 ล้านบาท”

มร.ทานาดะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับแผนงานปีนี้ โตโยต้า พร้อมผลิตรถยนต์รุ่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นยอดขาย ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น”

“ที่สำคัญจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะกลายเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจ โตโยต้า ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการจัดตั้งสำนักงานเขตภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้

เรายังคงมุ่งมั่นส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจชุมชนผ่านโครงการนวัตกรรมสังคมเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างความสุขอย่างยั่งยืน” มร.ทานาดะ กล่าวในที่สุด         
 
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2557

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 89,504 คัน ลดลง 21.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 33,073 คัน  ลดลง 19.9%  ส่วนแบ่งตลาด  37.0%   
อันดับที่ 2 อีซูซุ  15,646 คัน  ลดลง 12.4% ส่วนแบ่งตลาด 17.5%   
อันดับที่ 3 ฮอนด้า  13,369 คัน  ลดลง 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 14.9% 
   
ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 36,738 คัน ลดลง 28.0%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,645 คัน  ลดลง  9.0% ส่วนแบ่งตลาด 42.6%    
อันดับที่ 2 ฮอนด้า  9,763 คัน  ลดลง  31.3%  ส่วนแบ่งตลาด 26.6%    
อันดับที่ 3 นิสสัน  2,794 คัน  ลดลง 58.4% ส่วนแบ่งตลาด  7.6%     
 
ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 41,931 คัน ลดลง 23.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,353 คัน  ลดลง  28.6% ส่วนแบ่งตลาด 39.0%    
อันดับที่ 2 อีซูซุ  14,327 คัน  ลดลง  12.9%  ส่วนแบ่งตลาด 34.2%    
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  3,616 คัน  ลดลง  43.2%  ส่วนแบ่งตลาด  8.6%     
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,478 คัน
โตโยต้า 2,129 คัน - อีซูซุ 1,474 คัน - มิตซูบิชิ 641 คัน - เชฟโรเลต 228 คัน - ฟอร์ด 6 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 37,453 คัน ลดลง 19.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,224 คัน  ลดลง  29.2%  ส่วนแบ่งตลาด 38.0%    
อันดับที่ 2 อีซูซุ  12,853 คัน  ลดลง  10.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%    
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  2,975 คัน  ลดลง  23.3%  ส่วนแบ่งตลาด  7.9%    

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 52,766 คัน ลดลง 16.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,428 คัน  ลดลง  27.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.0%     
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,646 คัน  ลดลง  12.4%  ส่วนแบ่งตลาด 29.7%    
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  3,616 คัน  ลดลง  43.2%  ส่วนแบ่งตลาด  6.9%    

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 881,832 คัน ลดลง 33.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 327,027 คัน  ลดลง  26.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%  
อันดับที่ 2 อีซูซุ  160,286 คัน  ลดลง  22.3%  ส่วนแบ่งตลาด 18.2%   
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 106,482 คัน  ลดลง  50.0%  ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 369,839 คัน ลดลง 41.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 151,763 คัน  ลดลง  20.2%  ส่วนแบ่งตลาด 41.0%    
อันดับที่ 2 ฮอนด้า  94,320 คัน  ลดลง  51.2%  ส่วนแบ่งตลาด 25.5%    
อันดับที่ 3 นิสสัน  30,580 คัน  ลดลง  59.8% ส่วนแบ่งตลาด  8.3%     
 
ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 420,829 คัน ลดลง 28.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 164,849 คัน  ลดลง  30.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%  
อันดับที่ 2 อีซูซุ  146,919 คัน  ลดลง  19.8%  ส่วนแบ่งตลาด 34.9%  
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  39,498 คัน  ลดลง  34.4%  ส่วนแบ่งตลาด  9.4%   
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 48,647 คัน
โตโยต้า 20,156 คัน - อีซูซุ 19,041 คัน - มิตซูบิชิ 6,394 คัน - เชฟโรเลต 2,855 คัน - ฟอร์ด 201 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 372,182 คัน ลดลง 29.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 144,693 คัน  ลดลง  30.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%  
อันดับที่ 2 อีซูซุ  127,878 คัน  ลดลง  28.3%  ส่วนแบ่งตลาด 34.4%  
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  33,104 คัน  ลดลง  21.7%  ส่วนแบ่งตลาด  8.9%  
 
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 511,993 คัน ลดลง 26.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  175,264 คัน  ลดลง  31.4%  ส่วนแบ่งตลาด 34.2%  
อันดับที่ 2 อีซูซุ 160,286 คัน  ลดลง  22.3%  ส่วนแบ่งตลาด 31.3%  
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  39,498 คัน  ลดลง  34.4%  ส่วนแบ่งตลาด   7.7% 
 
Hotnews

SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023 article
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%
KAP จับมือ Motoring X จัดงานใหญ่ Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023
เอช เซม มอเตอร์ ฝ่ามรสุมโควิด ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โตโยต้า ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี แนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้า ตามเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
ซูซูกิกวาดยอดจอง Motor Expo 2022 ทะลุเป้า 2,464 คัน
มาสด้า เผยยอดจองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2,295 คัน พร้อมขยายแคมเปญพิเศษถึงสิ้นปีที่โชว์รูมทั่วประเทศ
“ซูซูกิ” เปิดตัว “NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID” ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ SMART HYBRID article
พาชม GR Corolla ตัวแรงสายพันธุ์แรลลี่โลก ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม NEW MG4 ELECTRIC รถไฟฟ้ามอเตอร์ขับหลัง ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม Porsche 718 Cayman GT4 RS ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
10 อันดับ ยอดจองรถในงาน Motor Expo 2022 ยอดรวม 42,759 คัน (มีคลิป) article
Tesla เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดราคา Model 3 และ Model Y
พาชม Hyundai STARGAZER มินิ MPV 7 ที่นั่ง รุ่นใหม่ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม e-Rickshaw concept รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่บูธ Audi ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
3 ไฮไลต์รถยนต์รุ่นใหม่ในบูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
ฮอนด้า เซอร์ไพรส์ใหญ่ท้ายปี งาน Motor Expo 2022 จัดแสดง Honda SUV e:Prototype รถไฟฟ้าต้นแบบ และ Honda Civic Type R ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต (มีคลิป) article
เริ่มแล้ว MOTOR EXPO 2022 เทคโนโลยีอนาคต รถต้นแบบ รถล่าสุด เพียบ! (มีคลิป)
ฮุนได เครต้า มอบส่วนลดเงินสดมูลค่า 200,000 บาท เพียง 100 คันเท่านั้น
ฟอร์ด ยกขบวนรถฟอร์ดครบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจในงาน Motor Expo 2022
GWM ชี้แจงกรณี ORA GOOD CAT แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย
เตรียมพบกับ “NETA S” รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป
ฮอนด้า ส่งแคมเปญ “ฮอนด้า ซิตี้ ไลก์ทุกข้อ” ดอกเบี้ย 0.99% บัตรน้ำมัน 5,000 บาท ที่งาน Motor Expo 2022 และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
มาสด้าจัดแพ็กเกจดูแลลูกค้าตลอด 5 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เตรียมทัพ Carbon Edition ลุยงาน Motor Expo 2022
NEW MG4 ELECTRIC กวาดยอดจอง 1,598 คัน ภายใน 8 ชั่วโมง
เอ็มจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีวีในไทยเตรียมเปิดตัว NEW MG4 ELECTRIC
MOTOR EXPO 2022 พร้อมจัดใหญ่ รวมรถยนต์ 35 แบรนด์ จักรยานยนต์ 17 แบรนด์ 1-12 ธ.ค.65 ที่ IMPACT เมืองทองธานี
เรเวอร์ ออโตโมทีฟ รุกคืบตลาด EV ไทย เผยโฉมโชว์รูม Flagship แห่งแรกของ BYD พร้อมประกาศราคา ATTO 3 รุ่น Standard Range ราคา 1,099,900 บาท
โตโยต้า ปิดการรับจอง TOYOTA bZ4X ยอดจองทั้งสิ้น 3,356 คัน
4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย
BYD เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้วงการยานยนต์ เปิดรับจองวันแรก ยอดจอง 2,507 คัน
ฮุนได ประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ ฮุนได สตาร์เรีย ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กว่า 2,875 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สรุปตลาดรถยนต์กันยายนเดินหน้ารับ Hi-Season ยอดขายรวม 74,150 คัน เติบโต 15.6% ปิดไตรมาส 3 ที่ 633,687 คัน เติบโต 19.1%
MG4 รถไฟฟ้าแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์อีวี
มาสด้าดึงกลุ่มทุนใหญ่อาปิโก ไฮเทค เปิดโชว์รูมมาสด้า ย่านนวนคร
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่งมอบ ORA Good Cat GT และเปิดรับจองเพิ่มอีก 500 คัน 28 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งส่งมอบ ORA Good Cat ที่รอการส่งมอบทั้งหมดภายในสิ้นปี
EA เปิดตัว “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกฝีมือไทย
SUZUKI SWIFT ยอดขาย 9 เดือนโตสูงต่อเนื่องกว่า 33.44% อัดโปรโมชั่นแรง ซื้อรถวันนี้ ผ่อนปีหน้ากับโปรแกรม Super Flash Deal
มาสด้า เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ MAZDA ULTIMATE SERVICE ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV อย่างเป็นทางการในราคา 1.699 ล้านบาท
“ซูซูกิ” จัดแคมเปญหนัก 3 ต่อ SUPER FLASH DEAL “ออกรถวันนี้ ผ่อนปีหน้า” พร้อม ดอกเบี้ยสุดพิเศษ และบัตรเติมน้ำมัน ฟรี !
NETA พร้อมเริ่มส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้
สรุปตลาดรถยนต์สิงหาคมโตทะลุ 60% ทุกตลาด ยอดขายรวม 68,208 คัน เติบโต 61.7%
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เชิญชวนลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ
ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ และฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัย ASEAN NCAP ระดับ 5 ดาว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนๆ ชาวไทย กับยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง!
เตรียมพบกับกิจกรรมนัดพบแฟนปอร์เช่ ตระกูล Lightweight ครั้งแรกในไทย #PORSCHELEICHTBAU
สรุปตลาดรถยนต์กรกฎาคมเติบโตฝ่าสายฝน ยอดขายรวม 64,033 คัน เติบโต 22.1%
Big Motor Sale 2022 ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส
เจาะโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม อยากได้รถ จบในงานเดียวที่ Big Motor Sale 2022 วันนี้ถึง 28 ส.ค. ณ ฮอลล์ 101-104 ไบเทค บางนา
ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ในงาน BIG Motor Sale 2022
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
“ซูซูกิ” สวนกระแสฝ่าวิกฤติราคาน้ำมัน แคมเปญแรง! ซื้อรถซูซูกิภายในสิงหาคมนี้ ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ต้อนรับงาน Big Motor Sale 2022
VOLT City EV รถไฟฟ้าน้องใหม่ ราคาเริ่มต้น 325,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกอีคอมเมิร์ซเต็มตัว เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถจับจองรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วในไม่กี่คลิกผ่านออนไลน์ โชว์รูมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เอ็มจี ออกแคมเปญ ขับฟรี 90 วัน ทุกรุ่น ในงาน FAST AUTO SHOW 2022
“ซูซูกิ” จัดทัพรถยนต์รุ่นยอดนิยม อัดแคมเปญแรง ร่วมงาน Fast Auto Show 2022
“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ที่บูทโตโยต้า ในงาน FAST Auto Show 2022
ฮอนด้า ตอกย้ำยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV ชูไฮไลต์ civic e:HEV ใหม่ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษในงาน Fast Auto Show 2022
เปิดฉากสุดอลังการ ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10
นิสสัน ประเทศไทย เตือนลูกค้านำรถเข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมทาคาตะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
“แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” ปิดฉากยิ่งใหญ่สมการรอคอย
นิสสัน ประกาศปรับราคาจำหน่าย นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ 6,000 บาท ทุกรุ่นย่อย เริ่ม 1 สิงหาคม 2565
อาวดี้ ประเทศไทย ดันแคมเปญกลางปี ดอกเบี้ย 0% พร้อมเปิดตัว The New Audi RS3 Sportback ราคาเพียง 5.399 ล้านบาท
รวมโปรโมชั่น “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” พร้อมยิ่งซื้อยิ่งลุ้นรางวัลมากมาย และกิจรรมสุดมันส์
สัมผัสสุดยอดรถแต่งจากญี่ปุ่นคันจริง พร้อมโปรโมชั่นเด็ดใน Bangkok Auto Salon 2022
ฮอนด้า ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ฮอนด้า ซีวิค อี:เอชอีวี ใหม่ โดยรุ่น e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท และรุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,129,000 บาท
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขานรับนโยบายการลดลงของภาษีสรรพสามิต ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ต ORA Good Cat GT | Next Level of the Future อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 พร้อมกระหึ่ม วันที่ 6-10 ก.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา
ประกาศความพร้อมจัดงาน “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” งานโชว์รถแต่งใหญ่สุดในอาเซียน
มาสด้าแทนคำขอบคุณมอบบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาท พร้อมปลดภาระค่าครองชีพ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง
MGC-ASIA AUTO FEST 2022 จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กับข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี 15-19 มิ.ย. 65 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เปิดจองรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 430i Convertible M Sport ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
MOTOR EXPO 2022 ค่ายรถพร้อมหน้าจองพื้นที่งานใหญ่ปลายปี
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่งมอบ “The new EQS” ให้ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4 แห่ง พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ EQS 450+
ฟอร์ด ประกาศราคา ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ครบทุกรุ่นแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.