dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptorHonda CR-V ควง MG 4 Electric คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566

ผลการนับคะแนนเพื่อตัดสินรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ของประเทศไทย รถยนต์ Honda CR-V e:HEV และ MG 4 Electric ต่างได้คะแนนสูงสุด ทำให้ได้ครองรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 และ THAILAND EV OF THE YEAR 2023 ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย หรือ สรยท. โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุม เดอะฮอลล์ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 


รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566,THAILAND CAR OF THE YEAR 2023,THAILAND EV OF THE YEAR 2023,Honda CR-V,Honda CR-V ehev,MG 4 Electric,สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย


ในปี 2566 สรยท. ดำเนินการคัดเลือกรถยนต์ และรถ EV โฉมใหม่แบบโมเดลเชนจ์ เปิดตัวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึง 30 กันยายน 2566 โดยมีกติกาการตัดสิน เป็นมาตรฐานเดียวกับการคัดเลือก Car of The Year ยุโรป และรถยนต์ยอดเยี่ยมของญี่ปุ่น

สำหรับรางวัล THAILAND EV OF THE YEAR 2023 เป็นปีแรกของการมอบรางวัล และเนื่องจากรถ EV ที่ทำตลาดในไทยปัจจุบัน เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศแบบ CBU คณะกรรมการตัดสินจึงนำเงื่อนไขให้เลือกเฉพาะ รถจากผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้รถพลังงานไฟฟ้ากับรัฐบาล หรือได้ขอส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานผลิต ประกอบรถในประเทศไทย


รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566,THAILAND CAR OF THE YEAR 2023,THAILAND EV OF THE YEAR 2023,Honda CR-V,Honda CR-V ehev,MG 4 Electric,สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย


นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) ในฐานะประธานจัดงานมอบรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 กล่าวว่า สรยท.ได้ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เป็นการตัดสินให้รถยนต์รุ่นใหม่แบบโมเดลเชนจ์เพียง 1 รุ่น ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ รอบแรกเป็นการคัดเลือกรถที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้สมาชิกสมาคมฯ เป็นผู้ลงคะแนนเลือกไว้ครึ่งหนึ่งผ่านการโหวตนำเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย โดยในรอบสุดท้ายนี้ก่อนที่จะมีการลงคะแนน ได้จัดให้มีการทดสอบรถยนต์ภาคสนามกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวสายยานยนต์ และทดสอบรถยนต์ อันเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง


รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566,THAILAND CAR OF THE YEAR 2023,THAILAND EV OF THE YEAR 2023,Honda CR-V,Honda CR-V ehev,MG 4 Electric,สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย


ที่สุดรถยนต์ HONDA CR-V e:HEV และ MG 4 Electric เป็นรถยนต์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรอบสุดท้าย จึงได้รับรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 และ THAILAND EV OF THE YEAR 2023 ไปตามลำดับ

โดยกรรมการผู้ลงคะแนนแต่ละท่าน ใช้หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆ ที่สมาคมฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกติกาสากล เช่น รูปทรงากรออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย ระบบความปลอดภัย สมรรถนะเครื่องยนต์ เทคโนโลยี และระบบช่วงล่าง นอกจากนั้นต้องพิจารณาถึงพัฒนาการของรถยนต์รุ่นนั้น ความมั่นคงในเรื่องแบรนด์ และบริการหลังการขายประกอบการพิจารณา

สำหรับสถานที่ทดสอบภาคสนามในปีนี้ สรยท.ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันยานยนต์ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ใช้พื้นที่ของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ หรือ ATTRIC ตั้งอยู่ที่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 11 คัน เนื่องจากศูนย์แห่งนี้ในอนาคตจะมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยและภูมิภาคใช้ในการทดสอบยานยนต์รวมถึงอุปกรณ์ และกำหนดมาตรฐานสำหรับยานยนต์ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆ ของตัวรถ ที่เขามาทำตลาดในประเทศไทยรวมถึงในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย


รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566,THAILAND CAR OF THE YEAR 2023,THAILAND EV OF THE YEAR 2023,Honda CR-V,Honda CR-V ehev,MG 4 Electric,สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย


รถเข้ารอบสุดท้ายที่คณะกรรมการได้ทำการทดสอบทั้งหมด 11 คัน ประกอบด้วย รถยนต์ 6 คัน คือ BMW X1, GWM TANK 300, HONDA CR-V e:HEV, Mercedes-Benz GLC 350e, MITSUBISHI TRITON, TOYOTA INNOVA ZENIX และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) 5 คัน คือ BYD Dolphin, BYD Seal, MG 4 Electric, MG Maxus 9, TOYOTA bZ4X

“ปีนี้ถือเป็นความริเริ่มสำหรับรถ EV เนื่องจากเป็นทิศทางการเปลี่ยนผ่านยานยนต์จากเครื่องยนต์สันดาบภายในไปสู่รถพลังงานไฟฟ้า และปัจจุบันไทยมีรถ EV เข้ามาทำตลาดเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐานให้รถในกลุ่มนี้ เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์กรสื่อยานยนต์ด้วยเช่นกัน และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการให้รางวัลนี้ด้วย” นายวชิระ กล่าว

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานมอบรางวัล THAILAND CAR OF THE YEAR 2023 กล่าวว่า “รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี หรือ THAILAND CAR OF THE YEAR ของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศไทยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ยานยนต์ที่มีสมรรถนะด้าน “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ตรงความต้องการของผู้บริโภคในประเทศมากยิ่งขึ้น


รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566,THAILAND CAR OF THE YEAR 2023,THAILAND EV OF THE YEAR 2023,Honda CR-V,Honda CR-V ehev,MG 4 Electric,สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย


ทั้งนี้ ยังจะเป็นส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโตไปข้างหน้า ตามทิศทางเทคโนโลยียานยนต์ของโลกที่มุ่งพัฒนาไปสู่การขับขี่สู่ความยั่งยืน (Sustainable Mobility) และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่วางไว้อีกด้วย

กระทรวงอุตสากหรรมยินดีที่ได้องค์กรสื่ออย่างสรยท.เป็นพันธมิตรร่วมในการสร้าง และส่งเสริมภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย และแม้ในปัจจุบันรัฐบาลจะมีโครงการสนับสนุนการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่อง แต่กระทรวงฯ ยืนยันว่าการผลิตรถยนต์สันดาบภายในยังมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยเช่นกัน

“ผมขอชื่นชมองค์กรสื่อ โดยเฉพาะสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย ที่สร้างสรรค์รางวัลอันทรงคุณค่านี้ และเป็นส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ”

นอกจากนี้ สรยท.ยังได้มอบรางวัล Thailand Car & Motorcycle  Marketing Award 2023 ให้กับบริษัทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงธุรกิจ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในทั้งยอดขาย การผลิต และกลยุทธ์การตลาด ในปี 2022-2023 ทั้ง 23 บริษัท ดังนี้

1. รางวัล ยอดจำหน่ายรถยนต์รวมสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2. รางวัล รางวัลผู้จำหน่ายรถยนต์กลุ่ม xEV สูงสุดประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

3. รางวัล ผู้จำหน่ายรถกระบะ 1 ตัน สูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

4. รางวัล รถยนต์คันแรกที่ออกแบบให้แตกต่างและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ปี 2566 ได้แก่ มาสด้า 2 ของ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. รางวัล ขวัญใจ SME  ได้แก่ SUZUKI CARRY จาก บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

6. รางวัล ผู้ส่งออกรถกระบะยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

7. รางวัล ผู้จำหน่ายรถยนต์ PPV ที่คุ้มค่าตัวสูงสุด  ได้แก่รถยนต์ NISSAN TERRA จาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. รางวัล ยอดขายรถยนต์เติบโตสูงสุดในปี 2565 ได้แก่ บริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

9. รางวัล แชมป์ยอดจำหน่ายรถยนต์ยุโรป ประจำปี 2565 ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย 

10. รางวัล รถยนต์ที่มีคุณค่าน่าสะสมสูงสุด (Rare Item)  ได้แก่ รถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น AMG G 63 จาก บริษัท  เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

11. รางวัล ผู้นำเข้ารถยนต์ยุโรปพรีเมียมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ AUDI จาก บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด

12. รางวัล ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปหัวใจสีเขียว ได้แก่ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

13. รางวัล รถไฟฟ้า SPORT SEDAN ที่คุ้มค่าที่สุด  เป็นของรถยนต์ BYD Seal จากบริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด

14. รางวัล ผู้จำหน่ายรถไฟฟ้าสูงสุด ประจำปี 2565 เป็นของ ORA GOOD CAT

จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

15. รางวัล รถยนต์ MPV ไฟฟ้า ที่เหมาะกับครอบครัวที่สุด ได้แก่ MAXUS 9 จาก บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

16. รางวัล ผู้นำยานยนต์พลังงานสะอาดจากแดนมังกร ได้แก่ บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด 

17. รางวัล บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่มียอดกรมธรรม์สูงสุด ประจำปี 2566 ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18. รางวัล ผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

19. รางวัล ผู้บุกเบิกระบบนิเวศรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

20. รางวัล ผู้นำนวัตกรรมออโตเมติกของประเทศไทย ได้แก่ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

21. รางวัล รถจักรยานยนต์ บิ๊กสกูตเตอร์ทัวริ่ง พิกัด 400 ซี.ซี. ยอดนิยม ได้แก่ รถจักรยานยนต์ Suzuki Burgman 400 จาก บริษัท ซูซูกิ โมโตเซลส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

22. รางวัล รถจักรยานยนต์ ซูเปอร์ไบค์สปอร์ต ประจำปี 2023 ได้แก่ รถจักรยานยนต์บีเอ็มดับเบิลยู BMW M 1000 R ของ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประเทศไทย

23. รางวัล บิ๊กไบค์ Enduro Adventure ดีไซน์ยอดเยึ่ยมแห่งยุค ได้แก่ รถจักรยานยนต์ Ducati DesertX จาก บริษัท โมโตเร อิตาเลียโน จำกัด

 

 
Hotnews

‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2024’ ฉลองการจัดงานครั้งที่ 10 พบรถแต่งระดับโลก ซื้อรถ-อุปกรณ์ตกแต่ง พร้อมก้าวสู่ฮับอาเซียนยั่งยืน 26-30 มิ.ย.นี้ article
“StarFest The Last Order” เมอร์เซเดส-เบนซ์ เตรียมส่วนลดสูงสุด 900,000 บาท ยกทัพรถตระกูลเอเอ็มจีและคูเป้ พร้อมให้เป็นเจ้าของที่ MBCC บางนา 21-24 มิถุนายนนี้ article
โอกาสสุดท้ายของสายสปอร์ต CLS 220d ปิดจบที่ 3.88 ล้านบาท ข้อเสนอที่คุณห้ามพลาดกับส่วนลดกว่า 7 แสนบาท จากเมอร์เซเดส-เบนซ์
PTG สะเทือนวงการมอเตอร์สปอร์ต! ทุ่ม 300 ล้าน ผงาดคว้าสิทธิ์ไตเติ้ลสปอนเซอร์ “ThaiGP” 3 ปีรวด ภายใต้ชื่อ “PT Grand Prix of Thailand” ยาวถึงปี 2026 พร้อมเผยเตรียมเปิดขายบัตรกลางมิ.ย.นี้
มาสด้าผนึกผู้จำหน่ายทั่วประเทศรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว จัดประชุมใหญ่ Mazda Mirai ก้าวที่แข็งแกร่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
Pakelo Lubricants Thailand เปิดตัว CEO “ดร. ภาวัต กัลล์ประวิทธ์” พร้อมเผยกลยุทธ์ The Masterpiece Of High Performance Lubricants เปิดตัว เบียร์ ใบหยก Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย
“บางกอก มอเตอร์โชว์” ปลุกตลาดรถ ดันยอดจองรวมทะลุ 58,611 คัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิด “The new E-Class: Launch Edition” ในงาน Motor Show 2024 ชูรถไฮไลท์ 5 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นจองรถในงานลุ้นรับ C-Class หรือชิงทองคำ มูลค่ารวม 4 ล้านบาท (มีคลิป)
ฮอนด้า ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมเทคโนโลยี xEV และนวัตกรรมการขับเคลื่อนใหม่ เผยโฉม Honda e:N1 รถไฟฟ้าคันแรกในงานมอเตอร์โชว์ 2024 (มีคลิป)
เอ็มจี ฉลองแบรนด์ครบรอบ 100 ปี นำรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่น ลุยงาน Motor Show 2024 (มีคลิป)
NETA เปิดตัว “NETA V-II” รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในสไตล์ City Car พร้อมเผยโฉม NETA X (มีคลิป)
ซูซูกิ เปิดตัว NEW SUZUKI XL7 HYBRID ราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 799,000 บาท พร้อมอวดโฉม SUZUKI eWX Concept Model รถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์
มาสด้าทุ่มงบ 240 ล้าน เปิดสองโชว์รูมใหม่ย่านบางบอนและพระราม 2
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สร้างความเท่าเทียมด้านราคา ยกระดับค้าปลีกลักชัวรี่ในไทย ด้วยโมเดลธุรกิจ “Retail of the Future” ซื้อรถที่ไหนก็ได้ราคาเดียวกันทั่วประเทศ
เกีย ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย กางแผน ‘Plan S-5’ บุกตลาดระยะยาว พร้อมเร่งทำตลาด EV ด้วยแผนเปิดตัว Kia EV9 และยกระดับกลยุทธ์ด้านบริการ ด้วยการรับประกันคุณภาพรถนานถึง 7 ปี
แนวคิด MOTOR EXPO 2024 จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม…ยานยนต์ล้ำอนาคต
ฮอนด้า เอาใจแฟนคลับสายสปอร์ตต้อนรับปี 2567 เปิดจองสิทธิ์ “ฮอนด้า ซีวิค ไทป์ อาร์” ครั้งใหม่ วันที่ 25 ม.ค. นี้ เริ่มเวลา 10:00 น. ผ่านเว็บไซต์ฮอนด้า
วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2023
ฮอนด้า ครองตำแหน่งอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ New GWM ORA Good Cat รุ่นผลิตในไทย ครั้งแรกของประเทศ มาพร้อม 3 รุ่นย่อย เริ่มต้น 799,000 บาท
ฮอนด้า นำเสนอ “Honda 0 Series” เป็นครั้งแรกในโลกที่งาน CES 2024 พร้อมโชว์ยนตรกรรมไฟฟ้า Global EV Concept Model 2 รุ่นใหม่ และเปิดตัวโลโก้ H Mark ใหม่ดีไซน์สุดพิเศษ เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ของฮอนด้า
วีโร่ - วีบริดจ์ เผยผลการศึกษาตลาดยานยนต์ไทย ราคาที่จับต้องได้ เทคโนโลยีล้ำหน้า และดีไซน์ยอดเยี่ยม ของยานยนต์สัญชาติจีนครองใจผู้บริโภคในประเทศไทย
“ไพรม์มัส กรุ๊ป” ตอกย้ำความสำเร็จ 4 ปี ดีลเลอร์รถยนต์ สยายปีกสู่แบรนด์ใหม่ CHANGAN เปิด “DEEPAL PRIMUS”
ฮอนด้า เปิดสายการผลิต Honda e:N1 ยนตรกรรมเอสยูวีพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นหลักแบรนด์แรกที่ผลิตรถยนต์ EV ในไทย
MOTOR EXPO 2023 ปิดฉากหรู ยอดขายรถทะลุ 5 หมื่นคัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่ง 4 ยนตรกรรมรุ่นล่าสุด จัดแสดงครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUTURE FOR ALL (มีคลิป)
ORA 07 เปิดตัวในงาน Motor Expo 2023 เริ่มต้น 1.299-1.499 ล้านบาท (มีคลิป)
อาวดี้ อัดโปรแรงสุด 3 ดีล สุดพิเศษ ดาวน์ 0 บาท พร้อมผ่อนดอกเบี้ย 0% หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 ปี หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 5 ปี (มีคลิป)
CHANGAN สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เขย่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแบรนด์ภายใต้แนวคิด ‘TOUCH THE FUTURE’ (มีคลิป)
อาวดี้ถล่ม 3 ดีลส่งท้ายปี ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ออกรถไม่ต้องดาวน์ ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% 6 ปี หรือทางเลือกสุดพิเศษ ฟรีประกันชั้นหนึ่ง 5 ปี
NEW MG4 ELECTRIC คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND EV OF THE YEAR 2023
สุดอลังการ! Chang Classic Car Revival 2023 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับบิ๊กอีเว้นต์ของคนรักรถคลาสสิคแห่งปี
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่ กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยืนยันไม่ปรับราคา ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ตอกย้ำความแข็งแกร่งนโยบาย “ONE PRICE” ชูความคุ้มค่าคุ้มราคาของข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายนโยบายภาครัฐฯ 3.0
SUZUKI CELERIO ฉลองยอดขายสะสมมากกว่า 25,000 คัน จัดแคมเปญผ่อนนาน 99 เดือน พร้อมส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกรรับเพิ่ม 15,000 บาท
ฟอร์ดส่งแคมเปญ ‘Ford Expo โปรโมชันแรง ดุดัน ไม่เกรงใจใคร’ วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้
Tesla อัปเกรดรถโมเดล 3 ให้ดียิ่งขึ้น! ยกระดับประสบการณ์รถ EV ของคุณด้วย Tesla โมเดล 3 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่ง ORA 07 (ORA Grand Cat) รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สุดหรู เจอกันพฤศจิกายนนี้!
เรเว่ ออโตโมทีฟ เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL เริ่มต้น 1.325 ล้านบาท (มีคลิป)
เมอร์เซเดส-เบนซ์์ ย้ำวิสัยทัศน์อีวีในไทย เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า EQE 2 รุ่น บุกตลาดด้วยโมเดล SUV และ AMG Performance พร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล “Retail of the Future” ในปี 2024 (มีคลิป)
เรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ
โอกาสสุดท้าย…ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนหมดมาตรการสนับสนุนภาครัฐฯ เมื่อออกรถ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้เท่านั้น!!
ซูซูกิ ดันยอด SUZUKI SWIFT ขยายเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน!
ตลาดรถยนต์เริ่มต้นครึ่งปีหลังติดลบ 8.8% ยอดขาย 58,419 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งสดใส เติบโตต่อเนื่องที่ 17.3% ยอดขาย 22,511 คัน
สุดคึกคัก!! Big MOTOR SALE 2023 จบลงอย่างสวยงาม พร้อมลุยงานปีหน้า พบกันใหม่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567
โปรโมชั่นสุดปัง!!! ในงาน Big MOTOR SALE 2023 อยากได้รถ จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคา All New GWM TANK 500 Hybrid SUV และ All New GWM TANK 300 Hybrid SUV ในไทย 28 กันยายนนี้!!
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ “ซิตี้ ใหม่” และ “ซีอาร์-วี ใหม่” ครบทั้งขุมพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV และเทอร์โบ ในงาน Big Motor Sale 2023 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
Porsche 911 Turbo S Cabriolet นำขบวน 7 ยนตกรรมสปอร์ตร่วมงาน Big Motor Sale 2023
โตโยต้า จัดข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALES 2023
มาสด้าส่ง NEW MAZDA CX-3 ดีไซน์ใหม่ใส่ออฟชั่นเต็มคัน
ซูซูกิ ยกทัพรถยนต์คุณภาพร่วมงาน Big MOTOR SALE 2023 พร้อมแคมเปญพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,555 บาท หรือเลือกผ่อนนาน 99 เดือน
ฟอร์ดนำขบวนรถฟอร์ดรุ่นยอดนิยมบุก BIG Motor Sale 2023 จัดเต็มแคมเปญข้อเสนอสุดเร้าใจ
Big MOTOR SALE 2023 พบยานยนต์หลากหลายและโปรโมชั่นคุ้มค่า อยากได้รถ...จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย. ไบเทค บางนา
เปิดตัว นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ สีสุดเทรนดี้ “ไทเทเนียม กากี” ในงาน Big Motor Sale 2023
เอ็มจี เปิดฉาก BIG MOTOR SALE 2023 ชูข้อเสนอพิเศษครบทุกขุมพลังขับเคลื่อน พร้อมสร้างสีสันตลาดอีวีด้วย NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK
AION ผนึกกำลัง 7 พันธมิตร รุกธุรกิจรถไฟฟ้าอาเซียนเต็มสูบ จ่อเปิดตัว “AION Y Plus” ประเดิมรุ่นแรก 9 กันยายนนี้
ฉางอาน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก สร้างความแข็งแกร่งรองรับการเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Alpinestars แบรนด์สินค้าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่นักแข่งเลือกใช้ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Tech Air®’ ถุงลมนิรภัยสำหรับการขับขี่ ยกระดับเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP ต่อเนื่อง 3 เจเนอเรชันซ้อน ตอกย้ำการเป็นเอสยูวีที่เปี่ยมคุณภาพ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง
Tesla เปิดศูนย์บริการ Tesla Center รามคำแหง พร้อมขยาย เครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปรับตัวอยู่ที่ 855,000 คัน
เอ็มจี ต่อแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี คืนให้เท่านั้น” ทุกวีคเอนด์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ฮอนด้า ส่งมอบ “ซีวิค ไทป์ อาร์” ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต แก่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในไทยอย่างเป็นทางการ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศราคา New HAVAL JOLION Sport อย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ HAVAL ในไทย
เอ็มจี เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งปี 2566 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด พร้อมชูแคมเปญ 10 ปี กับ NEW MG HS มูลค่าสูงสุดกว่า 230,000 บาท
เตรียมพบกับ ออล-นิว ไทรทัน ใหม่ทั้งคัน ปฏิวัติทุกอณู! พลิกโฉมทุกมิติ เฟรมใหม่ แชสซีส์ใหม่ เครื่องยนต์คลีนดีเซลสุดล้ำมลภาวะต่ำ จัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจ เกาะถนนเยี่ยม พร้อมตะลุยทุกสภาวะ
เอ็มจี มอบแคมเปญ NEW MG 4 ELECTRIC มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ครั้งที่ 11 ซื้อรถใหม่-โปรดี รถไฟฟ้า-มีให้ลอง รถมือสอง-รับประกัน
มาแล้ว!!! บัตรโมโตจีพี “OR Thailand Grand Prix 2023” 5 เวอร์ชั่น
รวมโปรโมชั่นกลางปีจัดเต็มสุดคุ้มใน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’
ฮอนด้า โชว์ดีเอ็นเอความสปอร์ต นำโดย ซีวิค ไทป์ อาร์ พร้อมยนตรกรรมที่เสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่งโมดูโล และรถแข่งวันเมคเรซ ในงาน Bangkok Auto Salon 2023
ยอดขายรถยนต์นั่งดันตลาดรถยนต์พฤษภาคมโต 0.5% ยอดขายรวม 65,088 คัน รถยนต์นั่งเติบโต 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน
NEW MAZDA2 กวาดยอดจองทั่วประเทศ 5 วัน ทะลุ 1,500 คัน
ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัวชุดแต่ง Manthey Performance Kit สำหรับปอร์เช่ 911 GT3 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชี้แจงเรื่องการส่งมอบ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ e:HEV ล่าช้า ให้แก่ลูกค้า
Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลัง
เอ็มจี จัดงาน EV FAMILY DAY ฉลอง 4 ปี ด้วยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ และ เช็กรถยนต์ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศ
ซูซูกิ อัดแคมเปญแรงท้าฝน SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาท พร้อมขับฟรี 90 วัน หรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท มีจำนวนจำกัด !!!
นิสสันแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริด เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการขับขี่
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2023 สุดคึกคัก
Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging อย่างรวดเร็ว
ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)Copyright © 2011 All Rights Reserved.