dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptor“CEO TALK : พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จัดเสวนา “CEO TALK : พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยภายในงานนี้มุ่งกล่าวถึงบทบาทสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมทั้งเรื่องราวที่น่าประทับใจ และพระอัจฉริยภาพด้านยานยนต์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี


สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วรคลิป VDO เสวนา “CEO TALK : พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
https://www.facebook.com/AutoThailandweb/videos/1287721584632880/โดยมี นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล กรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย และนายบุญพีร์ พันธ์วร ที่ปรึกษาพิเศษกลุ่มสยามกลการและกรรมการมูลนิธิพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีนายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์" ประธานจัดงาน"มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน

นายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย(สรยท) กล่าวว่าสมาคมฯ ในฐานะเป็นศูนย์รวมสื่อมวลชนสายอาชีพยานยนต์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น เพื่อยกระดับสื่อมวลชนให้มีความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์ อันมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เจริญก้าวหน้า จึงการจัดเสวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้น ผ่านการศึกษาเรื่องราวที่หาฟังได้ยาก และจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป ซึ่งตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 9 ทุกคนต่างน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาปฏิบัติก่อให้เกิดประสบความสำเร็จมากมายในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เป็นที่ยอมรับและเทียบพัฒนาเทียบเคียงนานาชาติ

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของกลุ่มอีซูซุ ได้มีโอกาศถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาอย่างต่อเนื่อง โดย “กลุ่มอีซูซุมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทั้งหมด 4วาระ โดยมีครั้งหนึ่งที่ประทับใจที่สุดคือ ในวาระที่อีซูซุครบรอบการดำเนินธุรกิจ 50 ปีในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550

ผู้บริหารของอีซูซุได้ทำหนังสือส่งผ่านสำนักพระราชวัง เพื่อขอน้อมเกล้าถวายเงินจำนวน 50 ล้านบาท แต่พระองค์รับสั่งว่าขอให้เปลี่ยนเป็นรถอีซูซุ มิว เซเว่น จำนวน 10 คัน แทนการถวายเงิน เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ แต่ทางกลุ่มอีซูซุมีความตั้งใจถวายเงิน 50 ล้านบาทอยู่แล้ว จึงได้ทำเรื่องถวายรถยนต์ อีซูซุมิว เซเว่น อีก 10 คัน ซึ่งพระองค์ได้ปฏิเสธ และรับสั่งว่าหากต้องการถวายเงิน ให้หักค่ารถให้เท่ากับราคาที่จำหน่ายจริง เหลือเท่าไหร่ให้ถวายเงินตามจำนวนจริง

ในวันที่นำเงินและรถเข้าไปถวาย พระองค์ทรงทอดพระเนตรรถอีซูซุ มิว เซเว่น อย่างละเอียด ซึ่งพระองค์มีความรู้เรื่องรถยนต์เป็นอย่างมาก ทรงถามหลายเรื่องทั้งเรื่องของกล้องมองหลังที่มีการติดตั้งเป็นครั้งแรก รวมทั้งเรื่องของระบบภาษีอีกด้วย นั่นทำให้รู้ว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยในหลายเรื่องของประชาชนจริงๆ

นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุยังได้ตอบแทนสังคมไทยตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องเสมอ เช่น โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์, การจัดทำภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปจัดฉายในโรงภาพยนตร์ติดต่อกันเป็นเวลา 10 รวมภาพยนตร์สั้นทั้งหมด 14 ชุด, การมอบทุน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง, โครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องน้ำ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ นอกจากเป็นการน้อมนำพระราชดำริในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังตรงกับปรัชญาของกลุ่มอีซูซุที่ว่า “วิถีอีซูซุ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยสังคมพัฒนาอีกด้วย” นางปนัดดา กล่าว


สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วร

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วร     สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วร

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วร


นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล กรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย มีอีกแง่มุมในเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านยานยนต์มาเล่าสู่กันฟังที่ว่า “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระปรีชาชาญในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์

ท่านทรงรู้จักรถยนต์หลายรุ่นเป็นอย่างดี โดยเมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ประทับที่เมืองโลซาน ประเทศฝรั่งเศส มีเส้นทางที่สวยงามและทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งในการเดินทางอยู่เสมอ จึงมีความคุ้นเคยกับความเร็วและรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่ใช้โดยสารเป็นประจำ

พระองค์ทรงมีรถยนต์พระที่นั่งอยู่หลายองค์ ซึ่งแต่ละองค์จะมีความแตกต่าง และมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับงบประมาณ เพราะรถยนต์หลายคันต้องใช้งบประมาณของประเทศในการจัดซื้อ รถยนต์พระที่นั่งบางองค์มักจะถูกใช้งานจนมีสภาพที่ทรุดโทรม เนื่องด้วยถนนหนทางที่พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นไม่ได้เป็นทางที่สะดวก หลายเส้นทางค่อนข้างทุรกันดาร จึงทรงมีพระราชดำริในการจัดซื้อรถที่เหมาะสมกับการใช้งานเป็นหลัก และรถยนต์พระที่นั่งบางองค์ก็ไม่ได้มีราคาสูง

มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2497 พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรเป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก เพราะต้องการไปตรวจเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตลาดบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร จึงได้ขับรถ เดลลาเฮ( Delahaye) 135M Cabriolet (เดอลาเฮย์) ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประทับไปด้วย ซึ่งรถเดอลาเฮย์คันนี้เป็นรถหรูและมีเครื่องยนต์พลังสูง อีกทั้งพระองค์ท่านมีความสามารถในการควบคุมรถด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างดี ขนาดที่ทหารองครักษ์ขับรถตามไม่ทัน เพราะนึกถึงว่าเรื่องเดือดร้อนอย่างนี้ จะให้ประชาชนรอนานไม่ได้

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีรถยนต์พระที่นั่งอีกหลายองค์ ทั้งเป็นรถจากยุโรปและอเมริกา แต่ทุกคันจะถูกพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานเป็นหลัก หลายคันเป็นรถหรูเพื่อให้สมพระเกียรติ แต่อีกหลายคันเป็นรถที่พร้อมสมบุกสมบันเพื่อเข้าไปให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” นพ.สมคนึง กล่าว

ด้าน นายบุญพีร์ พันธ์วร ที่ปรึกษาพิเศษกลุ่มสยามกลการและกรรมการมูลนิธิพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี กล่าวว่า “นับเป็นเรื่องโชคดีที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างแท้จริง และทรงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดมา ทั้งการผลิต การนำเข้าและส่งออก รวมทั้งการสร้างถนนและสะพานเพื่อความสะดวกในการคมนาคม

พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ว่าจะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทย และรถยนต์พระที่นั่งของพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถที่หรูหราในยุคนั้น แต่ยังเป็นรถที่มุ่งเข้าไปทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของราษฏร ซึ่งพระองค์ท่านได้ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนว่า “หากประชาชนไม่ทอดทิ้งพระองค์ พระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งประชาชน”

ภาพที่ประทับใจที่สุดคือ ภาพที่พระองค์ท่านกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีเสียงประชาชนตะโกนออกมาว่า “ในหลวงอย่าทอดทิ้งประชาชน” พระองค์ได้ตรัสในภายหลังว่า “ถ้าประชาชนไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนแต่อย่างใด และในวันนี้ วันที่ไม่มีพระองค์จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ แม้ว่าพระวรกายไม่ได้อยู่กับประชาชนชาวไทย แต่พระองค์จะยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป เพราะพระองค์คือผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง


สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,CEO TALK พระมหากรุณาธิคุณ กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย,ปนัดดา เจณณวาสิน,นพ.สมคนึง ตัณฑ์วรกุล,นายบุญพีร์ พันธ์วร


พบกับกิจกรรมดีๆ สำหรับสมาชิกสมาคม และสามารถติดตามข่าวสารของ สมาคมฯ ได้ที่ www.tajathailand.com ซึ่งคณะกรรมการเปิดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และคนรักยานยนต์ทั่วประเทศ 

 Hotnews

โอกาสสุดท้ายของสายสปอร์ต CLS 220d ปิดจบที่ 3.88 ล้านบาท ข้อเสนอที่คุณห้ามพลาดกับส่วนลดกว่า 7 แสนบาท จากเมอร์เซเดส-เบนซ์
PTG สะเทือนวงการมอเตอร์สปอร์ต! ทุ่ม 300 ล้าน ผงาดคว้าสิทธิ์ไตเติ้ลสปอนเซอร์ “ThaiGP” 3 ปีรวด ภายใต้ชื่อ “PT Grand Prix of Thailand” ยาวถึงปี 2026 พร้อมเผยเตรียมเปิดขายบัตรกลางมิ.ย.นี้
มาสด้าผนึกผู้จำหน่ายทั่วประเทศรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว จัดประชุมใหญ่ Mazda Mirai ก้าวที่แข็งแกร่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน
Pakelo Lubricants Thailand เปิดตัว CEO “ดร. ภาวัต กัลล์ประวิทธ์” พร้อมเผยกลยุทธ์ The Masterpiece Of High Performance Lubricants เปิดตัว เบียร์ ใบหยก Brand Ambassador คนแรกของประเทศไทย
“บางกอก มอเตอร์โชว์” ปลุกตลาดรถ ดันยอดจองรวมทะลุ 58,611 คัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เปิด “The new E-Class: Launch Edition” ในงาน Motor Show 2024 ชูรถไฮไลท์ 5 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นจองรถในงานลุ้นรับ C-Class หรือชิงทองคำ มูลค่ารวม 4 ล้านบาท (มีคลิป)
ฮอนด้า ชูจุดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมเทคโนโลยี xEV และนวัตกรรมการขับเคลื่อนใหม่ เผยโฉม Honda e:N1 รถไฟฟ้าคันแรกในงานมอเตอร์โชว์ 2024 (มีคลิป)
เอ็มจี ฉลองแบรนด์ครบรอบ 100 ปี นำรถรุ่นใหม่หลากหลายรุ่น ลุยงาน Motor Show 2024 (มีคลิป)
NETA เปิดตัว “NETA V-II” รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในสไตล์ City Car พร้อมเผยโฉม NETA X (มีคลิป)
ซูซูกิ เปิดตัว NEW SUZUKI XL7 HYBRID ราคาพิเศษช่วงแนะนำเริ่มต้น 799,000 บาท พร้อมอวดโฉม SUZUKI eWX Concept Model รถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์
มาสด้าทุ่มงบ 240 ล้าน เปิดสองโชว์รูมใหม่ย่านบางบอนและพระราม 2
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ สร้างความเท่าเทียมด้านราคา ยกระดับค้าปลีกลักชัวรี่ในไทย ด้วยโมเดลธุรกิจ “Retail of the Future” ซื้อรถที่ไหนก็ได้ราคาเดียวกันทั่วประเทศ
เกีย ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย กางแผน ‘Plan S-5’ บุกตลาดระยะยาว พร้อมเร่งทำตลาด EV ด้วยแผนเปิดตัว Kia EV9 และยกระดับกลยุทธ์ด้านบริการ ด้วยการรับประกันคุณภาพรถนานถึง 7 ปี
แนวคิด MOTOR EXPO 2024 จิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม…ยานยนต์ล้ำอนาคต
ฮอนด้า เอาใจแฟนคลับสายสปอร์ตต้อนรับปี 2567 เปิดจองสิทธิ์ “ฮอนด้า ซีวิค ไทป์ อาร์” ครั้งใหม่ วันที่ 25 ม.ค. นี้ เริ่มเวลา 10:00 น. ผ่านเว็บไซต์ฮอนด้า
วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จ ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2023
ฮอนด้า ครองตำแหน่งอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการ New GWM ORA Good Cat รุ่นผลิตในไทย ครั้งแรกของประเทศ มาพร้อม 3 รุ่นย่อย เริ่มต้น 799,000 บาท
ฮอนด้า นำเสนอ “Honda 0 Series” เป็นครั้งแรกในโลกที่งาน CES 2024 พร้อมโชว์ยนตรกรรมไฟฟ้า Global EV Concept Model 2 รุ่นใหม่ และเปิดตัวโลโก้ H Mark ใหม่ดีไซน์สุดพิเศษ เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่ของฮอนด้า
วีโร่ - วีบริดจ์ เผยผลการศึกษาตลาดยานยนต์ไทย ราคาที่จับต้องได้ เทคโนโลยีล้ำหน้า และดีไซน์ยอดเยี่ยม ของยานยนต์สัญชาติจีนครองใจผู้บริโภคในประเทศไทย
“ไพรม์มัส กรุ๊ป” ตอกย้ำความสำเร็จ 4 ปี ดีลเลอร์รถยนต์ สยายปีกสู่แบรนด์ใหม่ CHANGAN เปิด “DEEPAL PRIMUS”
ฮอนด้า เปิดสายการผลิต Honda e:N1 ยนตรกรรมเอสยูวีพลังงานไฟฟ้า 100% เป็นแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นหลักแบรนด์แรกที่ผลิตรถยนต์ EV ในไทย
MOTOR EXPO 2023 ปิดฉากหรู ยอดขายรถทะลุ 5 หมื่นคัน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่ง 4 ยนตรกรรมรุ่นล่าสุด จัดแสดงครั้งแรกในงาน Motor Expo 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ FUTURE FOR ALL (มีคลิป)
ORA 07 เปิดตัวในงาน Motor Expo 2023 เริ่มต้น 1.299-1.499 ล้านบาท (มีคลิป)
อาวดี้ อัดโปรแรงสุด 3 ดีล สุดพิเศษ ดาวน์ 0 บาท พร้อมผ่อนดอกเบี้ย 0% หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ย 0% สูงสุด 6 ปี หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง 5 ปี (มีคลิป)
CHANGAN สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เขย่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแบรนด์ภายใต้แนวคิด ‘TOUCH THE FUTURE’ (มีคลิป)
อาวดี้ถล่ม 3 ดีลส่งท้ายปี ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ออกรถไม่ต้องดาวน์ ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% 6 ปี หรือทางเลือกสุดพิเศษ ฟรีประกันชั้นหนึ่ง 5 ปี
Honda CR-V ควง MG 4 Electric คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
NEW MG4 ELECTRIC คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND EV OF THE YEAR 2023
สุดอลังการ! Chang Classic Car Revival 2023 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับบิ๊กอีเว้นต์ของคนรักรถคลาสสิคแห่งปี
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่ กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยืนยันไม่ปรับราคา ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ตอกย้ำความแข็งแกร่งนโยบาย “ONE PRICE” ชูความคุ้มค่าคุ้มราคาของข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายนโยบายภาครัฐฯ 3.0
SUZUKI CELERIO ฉลองยอดขายสะสมมากกว่า 25,000 คัน จัดแคมเปญผ่อนนาน 99 เดือน พร้อมส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกรรับเพิ่ม 15,000 บาท
ฟอร์ดส่งแคมเปญ ‘Ford Expo โปรโมชันแรง ดุดัน ไม่เกรงใจใคร’ วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้
Tesla อัปเกรดรถโมเดล 3 ให้ดียิ่งขึ้น! ยกระดับประสบการณ์รถ EV ของคุณด้วย Tesla โมเดล 3 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่ง ORA 07 (ORA Grand Cat) รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สุดหรู เจอกันพฤศจิกายนนี้!
เรเว่ ออโตโมทีฟ เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL เริ่มต้น 1.325 ล้านบาท (มีคลิป)
เมอร์เซเดส-เบนซ์์ ย้ำวิสัยทัศน์อีวีในไทย เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า EQE 2 รุ่น บุกตลาดด้วยโมเดล SUV และ AMG Performance พร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล “Retail of the Future” ในปี 2024 (มีคลิป)
เรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ
โอกาสสุดท้าย…ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนหมดมาตรการสนับสนุนภาครัฐฯ เมื่อออกรถ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้เท่านั้น!!
ซูซูกิ ดันยอด SUZUKI SWIFT ขยายเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน!
ตลาดรถยนต์เริ่มต้นครึ่งปีหลังติดลบ 8.8% ยอดขาย 58,419 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งสดใส เติบโตต่อเนื่องที่ 17.3% ยอดขาย 22,511 คัน
สุดคึกคัก!! Big MOTOR SALE 2023 จบลงอย่างสวยงาม พร้อมลุยงานปีหน้า พบกันใหม่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567
โปรโมชั่นสุดปัง!!! ในงาน Big MOTOR SALE 2023 อยากได้รถ จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคา All New GWM TANK 500 Hybrid SUV และ All New GWM TANK 300 Hybrid SUV ในไทย 28 กันยายนนี้!!
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ “ซิตี้ ใหม่” และ “ซีอาร์-วี ใหม่” ครบทั้งขุมพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV และเทอร์โบ ในงาน Big Motor Sale 2023 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
Porsche 911 Turbo S Cabriolet นำขบวน 7 ยนตกรรมสปอร์ตร่วมงาน Big Motor Sale 2023
โตโยต้า จัดข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALES 2023
มาสด้าส่ง NEW MAZDA CX-3 ดีไซน์ใหม่ใส่ออฟชั่นเต็มคัน
ซูซูกิ ยกทัพรถยนต์คุณภาพร่วมงาน Big MOTOR SALE 2023 พร้อมแคมเปญพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,555 บาท หรือเลือกผ่อนนาน 99 เดือน
ฟอร์ดนำขบวนรถฟอร์ดรุ่นยอดนิยมบุก BIG Motor Sale 2023 จัดเต็มแคมเปญข้อเสนอสุดเร้าใจ
Big MOTOR SALE 2023 พบยานยนต์หลากหลายและโปรโมชั่นคุ้มค่า อยากได้รถ...จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย. ไบเทค บางนา
เปิดตัว นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ สีสุดเทรนดี้ “ไทเทเนียม กากี” ในงาน Big Motor Sale 2023
เอ็มจี เปิดฉาก BIG MOTOR SALE 2023 ชูข้อเสนอพิเศษครบทุกขุมพลังขับเคลื่อน พร้อมสร้างสีสันตลาดอีวีด้วย NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK
AION ผนึกกำลัง 7 พันธมิตร รุกธุรกิจรถไฟฟ้าอาเซียนเต็มสูบ จ่อเปิดตัว “AION Y Plus” ประเดิมรุ่นแรก 9 กันยายนนี้
ฉางอาน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก สร้างความแข็งแกร่งรองรับการเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Alpinestars แบรนด์สินค้าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่นักแข่งเลือกใช้ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Tech Air®’ ถุงลมนิรภัยสำหรับการขับขี่ ยกระดับเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP ต่อเนื่อง 3 เจเนอเรชันซ้อน ตอกย้ำการเป็นเอสยูวีที่เปี่ยมคุณภาพ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง
Tesla เปิดศูนย์บริการ Tesla Center รามคำแหง พร้อมขยาย เครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปรับตัวอยู่ที่ 855,000 คัน
เอ็มจี ต่อแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี คืนให้เท่านั้น” ทุกวีคเอนด์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ฮอนด้า ส่งมอบ “ซีวิค ไทป์ อาร์” ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต แก่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในไทยอย่างเป็นทางการ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศราคา New HAVAL JOLION Sport อย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ HAVAL ในไทย
เอ็มจี เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งปี 2566 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด พร้อมชูแคมเปญ 10 ปี กับ NEW MG HS มูลค่าสูงสุดกว่า 230,000 บาท
เตรียมพบกับ ออล-นิว ไทรทัน ใหม่ทั้งคัน ปฏิวัติทุกอณู! พลิกโฉมทุกมิติ เฟรมใหม่ แชสซีส์ใหม่ เครื่องยนต์คลีนดีเซลสุดล้ำมลภาวะต่ำ จัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจ เกาะถนนเยี่ยม พร้อมตะลุยทุกสภาวะ
เอ็มจี มอบแคมเปญ NEW MG 4 ELECTRIC มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ครั้งที่ 11 ซื้อรถใหม่-โปรดี รถไฟฟ้า-มีให้ลอง รถมือสอง-รับประกัน
มาแล้ว!!! บัตรโมโตจีพี “OR Thailand Grand Prix 2023” 5 เวอร์ชั่น
รวมโปรโมชั่นกลางปีจัดเต็มสุดคุ้มใน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’
ฮอนด้า โชว์ดีเอ็นเอความสปอร์ต นำโดย ซีวิค ไทป์ อาร์ พร้อมยนตรกรรมที่เสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่งโมดูโล และรถแข่งวันเมคเรซ ในงาน Bangkok Auto Salon 2023
ยอดขายรถยนต์นั่งดันตลาดรถยนต์พฤษภาคมโต 0.5% ยอดขายรวม 65,088 คัน รถยนต์นั่งเติบโต 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน
NEW MAZDA2 กวาดยอดจองทั่วประเทศ 5 วัน ทะลุ 1,500 คัน
ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัวชุดแต่ง Manthey Performance Kit สำหรับปอร์เช่ 911 GT3 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชี้แจงเรื่องการส่งมอบ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ e:HEV ล่าช้า ให้แก่ลูกค้า
Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลัง
เอ็มจี จัดงาน EV FAMILY DAY ฉลอง 4 ปี ด้วยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ และ เช็กรถยนต์ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศ
ซูซูกิ อัดแคมเปญแรงท้าฝน SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาท พร้อมขับฟรี 90 วัน หรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท มีจำนวนจำกัด !!!
นิสสันแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริด เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการขับขี่
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2023 สุดคึกคัก
Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging อย่างรวดเร็ว
ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)
“ซูซูกิ” เผยยอดจองมอเตอร์โชว์ 3,887 คัน เซอร์ไพรส์ SUZUKI SWIFT และ SUZUKI JIMNY แรงแซงทุกรุ่น ปลื้ม SUZUKI CARRY คว้ารางวัล The Most Valuable Car Award 2023Copyright © 2011 All Rights Reserved.