dot dot
dot
dotC-Class-PHEV

ford ranger raptor

ISUZU D-MAX MAGIC EYEs ครั้งแรกของรถปิกอัพเมืองไทย กับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D #NewIsuzuDmax #DmaxMagicEYEs #MagicEYEs #อีซูซุดีแมคซ์MAGICEYEs #ADAS #อีซูซุดีแมคซ์

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

SUZUKI XL7

taycan

car2dayสแกนเนีย รุกภูมิภาครับ AEC นำร่องเปิดศูนย์ เชียงใหม่ ขอนแก่น

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภูมิภาคบูม ค่ายรถใหญ่เร่งปูพรมสร้างศูนย์บริการบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ หวังเป็นฐานการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ารับเปิด AEC ล่าสุด สแกนเนีย หนึ่งในผู้นำธุรกิจรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ เดินหน้าเปิดศูนย์บริการ เชียงใหม่ ขอนแก่น หวังใช้เป็นศูนย์กลางในเชื่อมต่อพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อขยายตลาดและการบริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย


สแกนเนีย,ศูนย์สแกนเนีย เชียงใหม่,ศูนย์สแกนเนีย ขอนแก่น,Scania,Scania bus,ศูนย์บริการสแกนเนีย,สแกนเนีย สยาม


มร.เจมส์ อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการ สแกนเนีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    (Mr.James Armstrong, Managing Director of Scania Southeast Asia) กล่าวถึงนโยบายของ สแกนเนีย ที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทยว่า สแกนเนีย ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาเซียน ในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหลังการเปิด AEC จะทำให้ตลาดรถขนส่งและรถโดยสารขนาดใหญ่มีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มอีกมาก ทั้งจากธุรกิจการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวในอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่น

ดังนั้น สแกนเนีย จึงให้ความสำคัญกับการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้า สแกนเนีย ในประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างฐานในการเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย (Network Expansion)  แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไปบ้าง แต่น่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาระยะสั้นและคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปี โดยการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคถือว่าได้รับผลกระทบไม่มาก ธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ดังนั้น สแกนเนีย จึงยังคงมั่นใจในการลงทุนและดำเนินการขยายศูนย์บริการตามแผนเดิมต่อไป ซึ่งการเพิ่มศูนย์บริการจะส่งผลให้ สแกนเนีย สามารถรองรับการขยายตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต


สแกนเนีย,ศูนย์สแกนเนีย เชียงใหม่,ศูนย์สแกนเนีย ขอนแก่น,Scania,Scania bus,ศูนย์บริการสแกนเนีย,สแกนเนีย สยาม


ด้าน นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด  (Mr. Phuriwat Rak-Intr, Country Manager of Scania Siam Co., Ltd.) กล่าวเพิ่มเติมถึงการเปิดศูนย์บริการในส่วนภูมิภาคว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร โดยแผนการขยายศูนย์บริการนั้น สแกนเนีย จะดำเนินการให้ได้ครบ 16 ศูนย์ ภายในปี 2559 โดยปี 2557 จะเปิดศูนย์บริการใหม่ 5 ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร นครสวรรค์ และ ระยอง จากที่มีอยู่แล้ว 6 ศูนย์ โดยล่าสุด สแกนเนีย ได้มีการเปิดดำเนินการ 2 ศูนย์บริการใหม่แล้ว ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการเลือกเปิดศูนย์บริการในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น เพราะเชียงใหม่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคเหนือ สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าและจีนได้อย่างสะดวก ทั้งยังมีการลงทุนและการขยายตัวของเมืองอยู่ในระดับสูง เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้าสำคัญของภาคเหนือ อยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุสาหกรรม รวมถึงยังเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนศูนย์บริการขอนแก่น นั้นเป็นถือว่าเป็นศูนย์บริการแห่งแรกของภาตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดขอนแก่นถือเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นในภาคอีสานและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณะรัฐประชาชนลาวและเวียดนาม คาดว่าการเปิดศูนย์บริการในสองจุดสำคัญดังกล่าวจะช่วยให้ สแกนเนีย มีการเติบโตและสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น


สแกนเนีย,ศูนย์สแกนเนีย เชียงใหม่,ศูนย์สแกนเนีย ขอนแก่น,Scania,Scania bus,ศูนย์บริการสแกนเนีย,สแกนเนีย สยาม


สำหรับศูนย์บริการของ สแกนเนีย นั้น จะเป็นศูนย์บริการที่ครบวงจรในลักษณะที่เป็น Total Solution ประกอบด้วยการให้บริการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการขาย การให้คำแนะนำ ปรึกษา การดูแลและซ่อมบำรุง การบริการด้านอะไหล่ การบริการด้านกานเงินและการประกันภัย โดยในการให้บริการนั้นจะมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญของ สแกนเนีย ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก Scania World Class Technician เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ และ ซ่อมบำรุงช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุด ซึ่งแต่ละศูนย์บริการ สแกนเนีย นั้น มีการวางงบลงทุนไว้ที่ 45-50 ล้านบาท เฉพาะค่าดำเนินงานก่อสร้างและอุปกรณ์ศูนย์บริการ (ไม่รวมค่าที่ดิน) คาดว่าในแต่ละศูนย์บริการจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ถึง 1,200 คัน/ปี ในอนาคตหากมีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ละศูนย์ยังสามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้ และ เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์บริการใหม่ สแกนเนีย ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะศูนย์บริการ เชียงใหม่ และ ขอนแก่น โดยลูกค้าสามารถนำรถ สแกนเนีย ทุกรุ่นมาตรวจเช็ค 24 รายการ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่เพิ่มเติม 5% สำหรับการนำรถเข้าศูนย์บริการและฟรีค่าแรงในการนำรถเข้าบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนั้นยังได้มอบส่วนลดค่าอะไหล่เพิ่มอีก 5% สำหรับการซื้ออะไหล่ผ่านเคาน์เตอร์อะไหล่ของ สแกนเนีย จากวันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557


สแกนเนีย,ศูนย์สแกนเนีย เชียงใหม่,ศูนย์สแกนเนีย ขอนแก่น,Scania,Scania bus,ศูนย์บริการสแกนเนีย,สแกนเนีย สยาม

 
Hotnews

SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023 article
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%
KAP จับมือ Motoring X จัดงานใหญ่ Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023
เอช เซม มอเตอร์ ฝ่ามรสุมโควิด ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โตโยต้า ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี แนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้า ตามเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
ซูซูกิกวาดยอดจอง Motor Expo 2022 ทะลุเป้า 2,464 คัน
มาสด้า เผยยอดจองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2,295 คัน พร้อมขยายแคมเปญพิเศษถึงสิ้นปีที่โชว์รูมทั่วประเทศ
“ซูซูกิ” เปิดตัว “NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID” ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ SMART HYBRID article
พาชม GR Corolla ตัวแรงสายพันธุ์แรลลี่โลก ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม NEW MG4 ELECTRIC รถไฟฟ้ามอเตอร์ขับหลัง ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม Porsche 718 Cayman GT4 RS ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
10 อันดับ ยอดจองรถในงาน Motor Expo 2022 ยอดรวม 42,759 คัน (มีคลิป) article
Tesla เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดราคา Model 3 และ Model Y
พาชม Hyundai STARGAZER มินิ MPV 7 ที่นั่ง รุ่นใหม่ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม e-Rickshaw concept รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่บูธ Audi ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
3 ไฮไลต์รถยนต์รุ่นใหม่ในบูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
ฮอนด้า เซอร์ไพรส์ใหญ่ท้ายปี งาน Motor Expo 2022 จัดแสดง Honda SUV e:Prototype รถไฟฟ้าต้นแบบ และ Honda Civic Type R ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต (มีคลิป) article
เริ่มแล้ว MOTOR EXPO 2022 เทคโนโลยีอนาคต รถต้นแบบ รถล่าสุด เพียบ! (มีคลิป)
ฮุนได เครต้า มอบส่วนลดเงินสดมูลค่า 200,000 บาท เพียง 100 คันเท่านั้น
ฟอร์ด ยกขบวนรถฟอร์ดครบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจในงาน Motor Expo 2022
GWM ชี้แจงกรณี ORA GOOD CAT แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย
เตรียมพบกับ “NETA S” รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป
ฮอนด้า ส่งแคมเปญ “ฮอนด้า ซิตี้ ไลก์ทุกข้อ” ดอกเบี้ย 0.99% บัตรน้ำมัน 5,000 บาท ที่งาน Motor Expo 2022 และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
มาสด้าจัดแพ็กเกจดูแลลูกค้าตลอด 5 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เตรียมทัพ Carbon Edition ลุยงาน Motor Expo 2022
NEW MG4 ELECTRIC กวาดยอดจอง 1,598 คัน ภายใน 8 ชั่วโมง
เอ็มจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีวีในไทยเตรียมเปิดตัว NEW MG4 ELECTRIC
MOTOR EXPO 2022 พร้อมจัดใหญ่ รวมรถยนต์ 35 แบรนด์ จักรยานยนต์ 17 แบรนด์ 1-12 ธ.ค.65 ที่ IMPACT เมืองทองธานี
เรเวอร์ ออโตโมทีฟ รุกคืบตลาด EV ไทย เผยโฉมโชว์รูม Flagship แห่งแรกของ BYD พร้อมประกาศราคา ATTO 3 รุ่น Standard Range ราคา 1,099,900 บาท
โตโยต้า ปิดการรับจอง TOYOTA bZ4X ยอดจองทั้งสิ้น 3,356 คัน
4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย
BYD เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้วงการยานยนต์ เปิดรับจองวันแรก ยอดจอง 2,507 คัน
ฮุนได ประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ ฮุนได สตาร์เรีย ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กว่า 2,875 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สรุปตลาดรถยนต์กันยายนเดินหน้ารับ Hi-Season ยอดขายรวม 74,150 คัน เติบโต 15.6% ปิดไตรมาส 3 ที่ 633,687 คัน เติบโต 19.1%
MG4 รถไฟฟ้าแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์อีวี
มาสด้าดึงกลุ่มทุนใหญ่อาปิโก ไฮเทค เปิดโชว์รูมมาสด้า ย่านนวนคร
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่งมอบ ORA Good Cat GT และเปิดรับจองเพิ่มอีก 500 คัน 28 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งส่งมอบ ORA Good Cat ที่รอการส่งมอบทั้งหมดภายในสิ้นปี
EA เปิดตัว “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกฝีมือไทย
SUZUKI SWIFT ยอดขาย 9 เดือนโตสูงต่อเนื่องกว่า 33.44% อัดโปรโมชั่นแรง ซื้อรถวันนี้ ผ่อนปีหน้ากับโปรแกรม Super Flash Deal
มาสด้า เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ MAZDA ULTIMATE SERVICE ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV อย่างเป็นทางการในราคา 1.699 ล้านบาท
“ซูซูกิ” จัดแคมเปญหนัก 3 ต่อ SUPER FLASH DEAL “ออกรถวันนี้ ผ่อนปีหน้า” พร้อม ดอกเบี้ยสุดพิเศษ และบัตรเติมน้ำมัน ฟรี !
NETA พร้อมเริ่มส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้
สรุปตลาดรถยนต์สิงหาคมโตทะลุ 60% ทุกตลาด ยอดขายรวม 68,208 คัน เติบโต 61.7%
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เชิญชวนลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ
ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ และฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัย ASEAN NCAP ระดับ 5 ดาว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนๆ ชาวไทย กับยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง!
เตรียมพบกับกิจกรรมนัดพบแฟนปอร์เช่ ตระกูล Lightweight ครั้งแรกในไทย #PORSCHELEICHTBAU
สรุปตลาดรถยนต์กรกฎาคมเติบโตฝ่าสายฝน ยอดขายรวม 64,033 คัน เติบโต 22.1%
Big Motor Sale 2022 ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส
เจาะโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม อยากได้รถ จบในงานเดียวที่ Big Motor Sale 2022 วันนี้ถึง 28 ส.ค. ณ ฮอลล์ 101-104 ไบเทค บางนา
ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ในงาน BIG Motor Sale 2022
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
“ซูซูกิ” สวนกระแสฝ่าวิกฤติราคาน้ำมัน แคมเปญแรง! ซื้อรถซูซูกิภายในสิงหาคมนี้ ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ต้อนรับงาน Big Motor Sale 2022
VOLT City EV รถไฟฟ้าน้องใหม่ ราคาเริ่มต้น 325,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกอีคอมเมิร์ซเต็มตัว เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถจับจองรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วในไม่กี่คลิกผ่านออนไลน์ โชว์รูมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เอ็มจี ออกแคมเปญ ขับฟรี 90 วัน ทุกรุ่น ในงาน FAST AUTO SHOW 2022
“ซูซูกิ” จัดทัพรถยนต์รุ่นยอดนิยม อัดแคมเปญแรง ร่วมงาน Fast Auto Show 2022
“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ที่บูทโตโยต้า ในงาน FAST Auto Show 2022
ฮอนด้า ตอกย้ำยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV ชูไฮไลต์ civic e:HEV ใหม่ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษในงาน Fast Auto Show 2022
เปิดฉากสุดอลังการ ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10
นิสสัน ประเทศไทย เตือนลูกค้านำรถเข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมทาคาตะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
“แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” ปิดฉากยิ่งใหญ่สมการรอคอย
นิสสัน ประกาศปรับราคาจำหน่าย นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ 6,000 บาท ทุกรุ่นย่อย เริ่ม 1 สิงหาคม 2565
อาวดี้ ประเทศไทย ดันแคมเปญกลางปี ดอกเบี้ย 0% พร้อมเปิดตัว The New Audi RS3 Sportback ราคาเพียง 5.399 ล้านบาท
รวมโปรโมชั่น “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” พร้อมยิ่งซื้อยิ่งลุ้นรางวัลมากมาย และกิจรรมสุดมันส์
สัมผัสสุดยอดรถแต่งจากญี่ปุ่นคันจริง พร้อมโปรโมชั่นเด็ดใน Bangkok Auto Salon 2022
ฮอนด้า ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ฮอนด้า ซีวิค อี:เอชอีวี ใหม่ โดยรุ่น e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท และรุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,129,000 บาท
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขานรับนโยบายการลดลงของภาษีสรรพสามิต ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ต ORA Good Cat GT | Next Level of the Future อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 พร้อมกระหึ่ม วันที่ 6-10 ก.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา
ประกาศความพร้อมจัดงาน “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” งานโชว์รถแต่งใหญ่สุดในอาเซียน
มาสด้าแทนคำขอบคุณมอบบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาท พร้อมปลดภาระค่าครองชีพ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง
MGC-ASIA AUTO FEST 2022 จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กับข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี 15-19 มิ.ย. 65 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เปิดจองรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 430i Convertible M Sport ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
MOTOR EXPO 2022 ค่ายรถพร้อมหน้าจองพื้นที่งานใหญ่ปลายปี
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่งมอบ “The new EQS” ให้ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4 แห่ง พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ EQS 450+
ฟอร์ด ประกาศราคา ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ครบทุกรุ่นแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.