dot dot
dot
dot


Honda City 2023

Ford Ranger Stormtrak

Porsche panamera 4 e-hybrid

Mazda cx-3

car2dayJ.D. Power เผยผลการศึกษาคุณภาพของรถยนต์ใหม่ในประเทศไทย โตโยต้าคว้า 4 รางวัล ขณะที่ฮอนด้า, อีซูซุ และฟอร์ด รับไปค่ายละ 1 รางวัล

ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2559 โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2016 Thailand Initial Quality StudySM (IQS)) เปิดเผยในวันนี้ว่า คุณภาพของรถยนต์ใหม่โดยรวมในประเทศไทยได้รับการปรับปรุงขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของในกลุ่มรถกระบะและกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางระดับพรีเมี่ยมกลับรายงานปัญหาเพิ่มมากขึ้น

เจ.ดี. พาวเวอร์,J.D. Power,ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2559,ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย


ค่าเฉลี่ยคุณภาพรถใหม่โดยรวมอยู่ที่ 87 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน (PP100) ในปี 2559 ลดลง 4 คะแนน จากปี 2558 ที่ 91 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน คุณภาพรถยนต์ได้รับการปรับปรุงในทุกกลุ่มประเภทรถยนต์ ยกเว้นกลุ่มรถกระบะ ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 100 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 10 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน เมื่อเทียบกับปี 2558 และกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางระดับพรีเมี่ยม ที่ปัญหาเพิ่มขึ้นเป็น 66 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน จาก 59 ปัญหาในปี 2558

การศึกษายังพบอีกว่าเจ้าของรถรุ่น “ใหม่” — ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ในตลาด หรือเป็นรถรุ่นที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งคันสำหรับรุ่นรถปีนั้นๆ — รายงานปัญหา 81 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน น้อยกว่ารถรุ่นเดิมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ได้รับการปรับโฉม หรือปรับแต่งเพียงเล็กน้อยสำหรับรุ่นรถปีนั้นๆ ซึ่งรายงานปัญหา 88 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน

“รถยนต์รุ่นใหม่ที่พึ่งออกสู่ตลาดเมื่อไม่นานมานี้ มีคุณภาพการผลิตที่ดีกว่า (มีปัญหาคุณภาพน้อยกว่า) รถยนต์รุ่นที่อยู่ในตลาดมานานกว่าและส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของรถยนต์ใหม่” ศิรส สาตราภัย ผู้จัดการ เจ.ดี. พาวเวอร์ ประจำประเทศไทย กล่าว “แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าผู้ใช้งานรถกระบะได้รายงานปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาภายนอกตัวรถยนต์และระบบแอร์ (HVAC) ดังนั้นผู้ผลิตรถกระบะจึงควรรับฟังเสียงสะท้อนของลูกค้า และดำเนินการลดปัญหาคุณภาพ และปรับปรุงรถยนต์รุ่นถัดๆ ไปให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น”

การศึกษานี้พบว่าปัญหาภายนอกตัวรถยนต์คิดเป็น 30% จากปัญหาทั้งหมดในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 25% ในปี 2558 นอกจากนี้ ปัญหาจากระบบฮีทเตอร์, ระบบระบายอากาศ และระบบแอร์ (HVAC) เพิ่มขึ้นเป็น 8% จาก 7% ปัญหาภายนอกตัวรถยนต์ที่มีการพูดถึงบ่อยที่สุดเป็นปัญหาเกี่ยวกับเสียงลมที่ดังเกินไป และปัญหาประตูเปิด-ปิดยาก ส่วนปัญหาหลักของระบบฮีทเตอร์, ระบบระบายอากาศ และระบบแอร์ (HVAC) จะเกี่ยวกับกระจกมีฝ้ามากเกินไป และระบบความเย็นของแอร์ที่ไม่เพียงพอ

ครึ่งหนึ่งของ 20 ปัญหาแรกที่มีการพูดถึงบ่อยที่สุดเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการออกแบบ นอกจากนี้ เจ้าของรถยนต์ยังรายงานจำนวนปัญหาเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาภายในรถยนต์, ปัญหาประสบการณ์การขับขี่ และปัญหาเครื่องยนต์/ ระบบเกียร์ เช่น ปัญหาวัสดุเป็นรอยขีดข่วนง่าย/ เปื้อนง่าย, ปัญหาระบบช่วงล่าง หรือปัญหาเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง เวลาสตาร์ทรถครั้งแรกของวัน

“ผู้ผลิตรถยนต์ควรตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของรถยนต์ทุกๆ กลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกไม่สะดวกในการใช้งาน หรือก่อให้เกิดความรำคาญในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้น” ศิรส กล่าว 


เจ.ดี. พาวเวอร์,J.D. Power,ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2559,ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมที่ได้จากการสำรวจ:

ความหรูหราเป็นตัวชี้นำ: เจ้าของรถยนต์ประเภทหรูหรามีรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของตนน้อยที่สุด (50 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน ) และรถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะตอนขยายรายงานจำนวนปัญหาเข้ามามากที่สุด (103 ปัญหา และ 104 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน ตามลำดับ)

เสียงลมยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง: เสียงลมดังเกินไป (13.1 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ยังคงเป็นปัญหาที่มีรายงานเข้ามาบ่อยที่สุดและเป็นปัญหาที่มีมาตลอดนับตั้งแต่ปี 2551 และ 2 ปัญหาใหม่เพิ่มเติมจาก 5 ปัญหาเดิมที่มีการรายงานเข้ามามากที่สุด ได้แก่ กระจกมีฝ้ามากเกินไป/ ไม่สามารถกำจัดฝ้าได้ตามต้องการ (2.6 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากเกินไป (2.4 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน)

คุณภาพมีผลต่อความภักดี: ความภักดีและความตั้งใจในการกลับมาซื้อมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพโดยรวมของรถยนต์ โดย 86% ของลูกค้าในกลุ่มที่พอใจเป็นอย่างมากกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำรุ่นรถที่ใช้อยู่ “อย่างแน่นอน” และ 73% กล่าวว่าพวกเขาจะกลับมาซื้อรถยนต์แบรนด์เดิมอีก “อย่างแน่นอน” ส่วนกลุ่มเจ้าของรถยนต์ที่ผิดหวังหรือรู้สึกเฉยๆ กับคุณภาพรถยนต์ของตัวเอง มีเพียง 44% ที่กล่าวถึงความตั้งใจที่จะแนะนำรุ่นรถยนต์ที่ใช้อยู่แก่ผู้อื่นและ 30% ที่มีความตั้งใจจะกลับมาซื้อรถยนต์แบรนด์เดิมอีก

ข้อมูลการศึกษาวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาคุณภาพรถยนต์ใหม่ที่เจ้าของรถยนต์ประสบในช่วง 2 ถึง 6 เดือนแรกของการเป็นเจ้าของ  โดยการศึกษานี้ได้สอบถามถึงปัญหาหรือความผิดปกติมากกว่า 200 รายการ  และสามารถจัดกลุ่มปัญหาหรือความผิดปกติที่พบออกเป็น 8 หมวดหมู่ (โดยเรียงลำดับตามความถี่ของปัญหาที่มีการรายงานเข้ามา) ได้แก่ ปัญหาภายนอกรถยนต์, ปัญหาเครื่องยนต์/ ระบบเกียร์, ปัญหาประสบการณ์การขับขี่, ปัญหาจากภายในรถยนต์, ปัญหาจากระบบฮีทเตอร์, ระบบระบายอากาศ และระบบแอร์ (HVAC), ปัญหาด้านเครื่องเสียง, ความบันเทิงและระบบนำทาง (ACEN) ปัญหาจากอุปกรณ์, ปุ่มควบคุมและแผงหน้าปัด และปัญหาจากที่นั่ง ปัญหาทั้งหมดได้ถูกนำมาสรุปผลเป็นจำนวนปัญหาหรือความผิดปกติที่พบต่อรถยนต์ใหม่ 100  คัน (ในที่นี้ เรียกว่า PP100)   โดยรถยนต์รุ่นใดที่ได้คะแนน PP100 น้อยกว่า แสดงว่ารถยนต์รุ่นนั้นเกิดปัญหาน้อยกว่าหรืออีกนัยหนึ่งคือ รถรุ่นนั้นมีคุณภาพที่สูงกว่า

ผลการจัดอันดับจากการศึกษาวิจัย

โตโยต้า คว้ารางวัลใน 4 รุ่นรถ ได้แก่ ยาริส (70 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดเล็ก;

วีออส (62 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดกลางระดับต้น; โคโรล่า อัลติส (67 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง และไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ สมาร์ท แค๊ป (83 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถกระบะตอนขยาย

ปัจจุบันรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ฮอนด้า เอชอาร์-วี ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดเล็ก (84 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ขณะที่ อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ (67 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดใหญ่ ในปีนี้ไม่มีการจัดอันดับสำหรับกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดกลาง เนื่องจากจำนวนรุ่นรถที่สามารถจัดอันดับได้ไม่เพียงพอ

ฟอร์ด เรนเจอร์ ดี-แค๊ป (81 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถกระบะ 4 ประตู

ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย (IQS) ประจำปี 2559 ได้จากการประเมินคำตอบของเจ้าของรถยนต์คันใหม่ 4,813 ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 82 รุ่น จากทั้งหมด 13 ยี่ห้อ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559
Hotnews

CHANGAN สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เขย่าตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวแบรนด์ภายใต้แนวคิด ‘TOUCH THE FUTURE’ (มีคลิป)
อาวดี้ถล่ม 3 ดีลส่งท้ายปี ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ออกรถไม่ต้องดาวน์ ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย หรือเลือกรับ ดอกเบี้ย 0% 6 ปี หรือทางเลือกสุดพิเศษ ฟรีประกันชั้นหนึ่ง 5 ปี
Honda CR-V ควง MG 4 Electric คว้ารางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
NEW MG4 ELECTRIC คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ THAILAND EV OF THE YEAR 2023
สุดอลังการ! Chang Classic Car Revival 2023 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับบิ๊กอีเว้นต์ของคนรักรถคลาสสิคแห่งปี
ดับบลิวเอชเอ ปิดดีลเอฟดีไอครั้งใหญ่ กับฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย ตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรก ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยืนยันไม่ปรับราคา ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ตอกย้ำความแข็งแกร่งนโยบาย “ONE PRICE” ชูความคุ้มค่าคุ้มราคาของข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายนโยบายภาครัฐฯ 3.0
SUZUKI CELERIO ฉลองยอดขายสะสมมากกว่า 25,000 คัน จัดแคมเปญผ่อนนาน 99 เดือน พร้อมส่วนลดสูงสุด 10,000 บาท ลูกค้าข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการแพทย์ เกษตรกรรับเพิ่ม 15,000 บาท
ฟอร์ดส่งแคมเปญ ‘Ford Expo โปรโมชันแรง ดุดัน ไม่เกรงใจใคร’ วันนี้ถึง 30 พ.ย.นี้
Tesla อัปเกรดรถโมเดล 3 ให้ดียิ่งขึ้น! ยกระดับประสบการณ์รถ EV ของคุณด้วย Tesla โมเดล 3 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่ง ORA 07 (ORA Grand Cat) รถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้สุดหรู เจอกันพฤศจิกายนนี้!
เรเว่ ออโตโมทีฟ เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL เริ่มต้น 1.325 ล้านบาท (มีคลิป)
เมอร์เซเดส-เบนซ์์ ย้ำวิสัยทัศน์อีวีในไทย เปิดตัวยนตรกรรมไฟฟ้า EQE 2 รุ่น บุกตลาดด้วยโมเดล SUV และ AMG Performance พร้อมพลิกโฉมธุรกิจผ่านโมเดล “Retail of the Future” ในปี 2024 (มีคลิป)
เรเว่ ออโตโมทีฟ ประกาศวิสัยทัศน์ “RÊVERLUTION” เปิดโครงการ “Carbon Credit” พร้อมจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จ
โอกาสสุดท้าย…ข้อเสนอที่ดีที่สุดก่อนหมดมาตรการสนับสนุนภาครัฐฯ เมื่อออกรถ ORA Good Cat และ ORA Good Cat GT ภายในเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้เท่านั้น!!
ซูซูกิ ดันยอด SUZUKI SWIFT ขยายเวลาโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน!
ตลาดรถยนต์เริ่มต้นครึ่งปีหลังติดลบ 8.8% ยอดขาย 58,419 คัน ยอดขายรถยนต์นั่งสดใส เติบโตต่อเนื่องที่ 17.3% ยอดขาย 22,511 คัน
สุดคึกคัก!! Big MOTOR SALE 2023 จบลงอย่างสวยงาม พร้อมลุยงานปีหน้า พบกันใหม่ 23 สิงหาคม – 1 กันยายน 2567
โปรโมชั่นสุดปัง!!! ในงาน Big MOTOR SALE 2023 อยากได้รถ จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย.นี้ ที่ ไบเทค บางนา
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวและประกาศราคา All New GWM TANK 500 Hybrid SUV และ All New GWM TANK 300 Hybrid SUV ในไทย 28 กันยายนนี้!!
ฮอนด้า ชูไฮไลต์ “ซิตี้ ใหม่” และ “ซีอาร์-วี ใหม่” ครบทั้งขุมพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV และเทอร์โบ ในงาน Big Motor Sale 2023 พร้อมข้อเสนอพิเศษ
Porsche 911 Turbo S Cabriolet นำขบวน 7 ยนตกรรมสปอร์ตร่วมงาน Big Motor Sale 2023
โตโยต้า จัดข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALES 2023
มาสด้าส่ง NEW MAZDA CX-3 ดีไซน์ใหม่ใส่ออฟชั่นเต็มคัน
ซูซูกิ ยกทัพรถยนต์คุณภาพร่วมงาน Big MOTOR SALE 2023 พร้อมแคมเปญพิเศษ ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,555 บาท หรือเลือกผ่อนนาน 99 เดือน
ฟอร์ดนำขบวนรถฟอร์ดรุ่นยอดนิยมบุก BIG Motor Sale 2023 จัดเต็มแคมเปญข้อเสนอสุดเร้าใจ
Big MOTOR SALE 2023 พบยานยนต์หลากหลายและโปรโมชั่นคุ้มค่า อยากได้รถ...จบในงานเดียว วันนี้ถึง 3 ก.ย. ไบเทค บางนา
เปิดตัว นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ สีสุดเทรนดี้ “ไทเทเนียม กากี” ในงาน Big Motor Sale 2023
เอ็มจี เปิดฉาก BIG MOTOR SALE 2023 ชูข้อเสนอพิเศษครบทุกขุมพลังขับเคลื่อน พร้อมสร้างสีสันตลาดอีวีด้วย NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK
AION ผนึกกำลัง 7 พันธมิตร รุกธุรกิจรถไฟฟ้าอาเซียนเต็มสูบ จ่อเปิดตัว “AION Y Plus” ประเดิมรุ่นแรก 9 กันยายนนี้
ฉางอาน เดินหน้าจัดตั้งบริษัทลูก สร้างความแข็งแกร่งรองรับการเป็นฐานการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Alpinestars แบรนด์สินค้าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ที่นักแข่งเลือกใช้ พร้อมเทคโนโลยีล่าสุด ‘Tech Air®’ ถุงลมนิรภัยสำหรับการขับขี่ ยกระดับเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP ต่อเนื่อง 3 เจเนอเรชันซ้อน ตอกย้ำการเป็นเอสยูวีที่เปี่ยมคุณภาพ มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ควบคู่กับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมในทุกเส้นทาง
Tesla เปิดศูนย์บริการ Tesla Center รามคำแหง พร้อมขยาย เครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
โตโยต้าแถลงยอดขายตลาดรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2566 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมปรับตัวอยู่ที่ 855,000 คัน
เอ็มจี ต่อแคมเปญ “เติมพลังงานสะอาดให้คุณ ชาร์จเท่าไหร่ เอ็มจี คืนให้เท่านั้น” ทุกวีคเอนด์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้
ฮอนด้า ส่งมอบ “ซีวิค ไทป์ อาร์” ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต แก่ลูกค้าหัวใจสปอร์ตในไทยอย่างเป็นทางการ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศราคา New HAVAL JOLION Sport อย่างเป็นทางการที่ 799,000 บาท พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปีแห่งความสำเร็จของแบรนด์ HAVAL ในไทย
เอ็มจี เผยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งปี 2566 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ของตลาด พร้อมชูแคมเปญ 10 ปี กับ NEW MG HS มูลค่าสูงสุดกว่า 230,000 บาท
เตรียมพบกับ ออล-นิว ไทรทัน ใหม่ทั้งคัน ปฏิวัติทุกอณู! พลิกโฉมทุกมิติ เฟรมใหม่ แชสซีส์ใหม่ เครื่องยนต์คลีนดีเซลสุดล้ำมลภาวะต่ำ จัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัย อุ่นใจ เกาะถนนเยี่ยม พร้อมตะลุยทุกสภาวะ
เอ็มจี มอบแคมเปญ NEW MG 4 ELECTRIC มูลค่ากว่า 140,000 บาท
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ครั้งที่ 11 ซื้อรถใหม่-โปรดี รถไฟฟ้า-มีให้ลอง รถมือสอง-รับประกัน
มาแล้ว!!! บัตรโมโตจีพี “OR Thailand Grand Prix 2023” 5 เวอร์ชั่น
รวมโปรโมชั่นกลางปีจัดเต็มสุดคุ้มใน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2023’
ฮอนด้า โชว์ดีเอ็นเอความสปอร์ต นำโดย ซีวิค ไทป์ อาร์ พร้อมยนตรกรรมที่เสริมความสปอร์ตด้วยชุดแต่งโมดูโล และรถแข่งวันเมคเรซ ในงาน Bangkok Auto Salon 2023
ยอดขายรถยนต์นั่งดันตลาดรถยนต์พฤษภาคมโต 0.5% ยอดขายรวม 65,088 คัน รถยนต์นั่งเติบโต 29.4% ด้วยยอดขาย 25,985 คัน
NEW MAZDA2 กวาดยอดจองทั่วประเทศ 5 วัน ทะลุ 1,500 คัน
ปอร์เช่ ประเทศไทย เปิดตัวชุดแต่ง Manthey Performance Kit สำหรับปอร์เช่ 911 GT3 (มีคลิป)
ฮอนด้า ชี้แจงเรื่องการส่งมอบ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ e:HEV ล่าช้า ให้แก่ลูกค้า
Volvo C40 และ XC40 Recharge Pure Electric รุ่น Single Motor ขับเคลื่อนล้อหลัง
เอ็มจี จัดงาน EV FAMILY DAY ฉลอง 4 ปี ด้วยแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ และ เช็กรถยนต์ไฟฟ้าฟรีทั่วประเทศ
ซูซูกิ อัดแคมเปญแรงท้าฝน SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 6.99 แสนบาท พร้อมขับฟรี 90 วัน หรือผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท มีจำนวนจำกัด !!!
นิสสันแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รุ่นปี 2022 และ 2023
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประกาศขยายเวลารับประกันแบตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริด เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ตลอด 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทางการขับขี่
เปิดจองพื้นที่ MOTOR EXPO 2023 สุดคึกคัก
Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง ในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging อย่างรวดเร็ว
ตลาดรถยนต์เมษายนเปิดไตรมาสสองยังชะลอตัว ยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1%
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคึก! เปิดตัวโชว์รูม NETA ศรีนครินทร์-ศรีเอี่ยม บริการครบจบในที่เดียว
นิสสัน แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำความเย็นของระบบเครื่องปรับอากาศใน นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
เริ่มแล้ว “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 45” ยลโฉมรถทรงคุณค่าหลายยุคสมัย
Audi Clearance Sale ลดเป็นล้าน หลากหลายรุ่นกว่า 60 คัน รถผู้บริหาร รถทดลองขับ ป้ายแดง ไมล์น้อย ดอกเบี้ยเท่ารถใหม่ รถใช้แล้ว ราคาพิเศษสุดๆ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้ ประดิษฐ์มนูธรรม
แนวคิด MOTOR EXPO 2023 “ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า”
มาสด้าจัดให้แคมเปญ Mazda Family Day เอาใจคนรักมาสด้า
โตโยต้าประกาศเปิดรับจองและส่งมอบยาริส เอทีฟตามปกติ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนและลูกค้าที่มอบความไว้วางใจ
อาวดี้ ประเทศไทย อัพเกรดบริการหลังการขายครบวงจร เผยลงทุนเพิ่ม 50 ล้าน ยกระดับโชว์รูมและศูนย์บริการ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศยุติการขาย และ ส่งมอบ Toyota Yaris ATIV ชั่วคราว
“ซูซูกิ”ตอกย้ำบทบาทผู้นำยานยนต์สุดคุ้มค่า โปรโมชันร้อนแรง ผ่อนยาว 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาท ขยายแคมเปญพิเศษเอาใจลูกค้า SUZUKI CELERIO
สงครามราคาของเทสลาในจีนกลับมาเดือดอีกครั้งหลังจากยอดขาย BYD พุ่งสูงขึ้น
ตลาดรถ EV ขาขึ้น ยอดขายในไทยพุ่งอันดับ 1 อาเซียน แนะพัฒนาจุดชาร์จ เพิ่มกำลังบุคลากรรับเทรนด์เติบโต
สรุปยอดจองรถในงาน Motor Show 2023 ทะลุ 45,983 คัน เติบโตเพิ่ม 35% (มีคลิป)
“ซูซูกิ” เผยยอดจองมอเตอร์โชว์ 3,887 คัน เซอร์ไพรส์ SUZUKI SWIFT และ SUZUKI JIMNY แรงแซงทุกรุ่น ปลื้ม SUZUKI CARRY คว้ารางวัล The Most Valuable Car Award 2023
รวมแคมเปญ โปรโมชั่น ในงาน Motor Show 2023 article
สัปดาห์แรก “มอเตอร์โชว์” คนแห่จองรถทะลุ 1.3 หมื่นคัน
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG MAXUS 9 ครั้งแรกในไทยและภูมิภาคอาเซียน ในงานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44
มอเตอร์โชว์ 2023 เริ่มแล้ว ! รถยนต์รุ่นใหม่โชว์ตัวมากกว่า 50 คัน (มีคลิป)
พาชมรถเด่นในบูท SUZUKI ที่งาน Motor Show 2023 - SWIFT GL NEXT, CELERIO GL UP และ SUZUKI JIMNY (มีคลิป)
SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%Copyright © 2011 All Rights Reserved.