dot dot
dot
dotC-Class-PHEV

ford ranger raptor

ISUZU D-MAX MAGIC EYEs ครั้งแรกของรถปิกอัพเมืองไทย กับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ADAS ด้วยกล้องหน้าคู่ 3D #NewIsuzuDmax #DmaxMagicEYEs #MagicEYEs #อีซูซุดีแมคซ์MAGICEYEs #ADAS #อีซูซุดีแมคซ์

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

SUZUKI XL7

taycan

car2dayกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กับภารกิจช่วยคนไทยยามภัยพิบัติ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  และสภากาชาดไทย ในการดำเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมเผยนวัตกรรมยานยนต์ฮอนด้าที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ รถพยาบาลดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า  รถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) รถอำนวยการสื่อสารติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารจากรถซีอาร์-วี ใหม่ และเรือไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้า เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือยามฉุกเฉินของหน่วยร่วมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


นายฮิโรชิ โคบายาชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฮอนด้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ โดยการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงต้องมีแผนรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนฯ

“ภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้เราตระหนักได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต่างต้องปรับตัวในการเรียนรู้และเตรียมการเพื่ออยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จึง ได้ผนึกกำลังร่วมกันก่อตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที" นายโคบายาชิ อธิบาย


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


ฮอนด้าเดินหน้าปฏิบัติแผนเตรียมความพร้อม 4 ด้าน

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโสบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้วางแนวทาง รวมถึงแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้งยังได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน คือ เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์, บุคลากรอาสาสมัคร, การส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ

ด้านเงินทุน (Money) ฮอนด้าได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่องจากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท  และคาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม 2555 จะมียอดเงินสมทบสะสมอยู่ที่ประมาณ 291 ล้านบาท

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ 

ถุงยังชีพ ฮอนด้ามีแผนการบริหารจัดการผลิตถุงยังชีพเพื่อใช้แจกจ่ายบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย

อุปกรณ์ช่วยเหลือ ฮอนด้าให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยร่วม ได้แก่ เครื่องตัดถ่าง จำนวน 20 ชุด เครื่องปั่นไฟ  ปั๊มน้ำ  เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง  เรือ  เครื่องยนต์เรือ เป็นต้น


กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


นวัตกรรม โดยการนำผลิตภัณฑ์ฮอนด้าทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ มาใช้ในกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถพยาบาลที่ดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า 10 คัน รถจักรยานยนต์พยาบาลดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า CBR 250R จำนวน 10 คัน  รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟไซเรนและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นรถอำนวยการสื่อสาร จำนวน 3 คัน รวมถึงการนำเครื่องยนต์ฮอนด้าติดท้ายเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน  50 ลำ

บุคลากรอาสาสมัคร (Manpower) กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทยในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพที่สุด  องค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย การส่งมอบความช่วยเหลือ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

ด้านการส่งเสริมความรู้ (Education) นอกจากการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤติ กองทุนฯ ยังจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติต่างๆ  การเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย ที่จะเป็นแผนความร่วมมือต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ  เช่น การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย การริเริ่มโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแลกเปลี่ยนความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพ และการขยายไปสู่การจัดอบรมเพื่อพร้อมรับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจในอนาคต เป็นต้น  
 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย


พัฒนานวัตกรรมยานยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายจิอากิ คาโต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "เราได้นำรุ่น CBR 250R มาดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูง ปราดเปรียวคล่องตัว และสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุปสรรคเรื่องการเข้าไม่ถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา เนื่องจากปัญหาจราจรหรือลักษณะพื้นที่ที่คับแคบ  หลังจากนี้ ฮอนด้าจะให้ความสนับสนุนในการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยสำหรับหน่วยกู้ชีพ ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยมาตรฐานของฮอนด้า เพื่อฝึกสอนการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยครูฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคอร์สฝึกอบรมทั้งทางตรง ทางโค้ง การเบรคอย่างปลอดภัย การทรงตัวบนทางกรวด สะพาน พื้นที่ตัวเอส ทางคดเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการขับขี่ เพื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย"

ฮอนด้ารวมพลพลังจิตอาสา

ด้านนายชุนอิจิ เอกุจิ ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการรณรงค์ภายในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยให้แก่พนักงานฮอนด้ากว่า 18,000 คนว่า "ฮอนด้าได้จัดทำแผนสื่อสารเครือข่ายบุคลากรให้มีความเข้าใจภารกิจของกองทุนเคียงข้างไทยและรับรู้ถึงกิจกรรมของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุน รวมไปถึงการชักชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การจัดตั้งทีมกู้ภัย ทีมอาสาเฉพาะกิจ ตลอดจนการซักซ้อมและเตรียม

ความพร้อมในยามที่ต้องระดมความร่วมมือทั่วทั้งเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อให้เกิดการประสานความช่วยเหลือในแต่ละภูมิภาคเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

นึกหน่วยงานหลัก สร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) เปิดเผยว่า "การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเกื้อหนุนให้การเกิดความเข้าใจ เกิดกระบวนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลืออย่างมีเอกภาพ ทั้งในช่วงการเตรียมการ ระหว่างเกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุ หรือแม้แต่การดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเอาตัวรอดในยามเกิดภัยพิบัติสู่ประชาชน  ในฐานะกรมฯ มีความยินดีที่จะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต"
 
นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงความร่วมมือกับกองทุนฯ ครั้งนี้ว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ฮอนด้าจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสถาบันฯ พร้อมมอบรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lance) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวง ความร่วมมือครั้งนี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ประสบภัยที่จะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ดียิ่งขึ้น"

ด้าน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และสภากาชาดไทยในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจะเปิดโอกาสไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยามปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนุนให้สภากาชาดไทยมีเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยที่ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมด้านการติดต่อประสานงานในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านการปฐมพยาบาล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติ การเตือนภัย การเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น"

นายโคบายาชิ สรุปในตอนท้ายว่า “การผนึกความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทย ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มีพันธมิตรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งยังเป็นการประสานความเชี่ยวชาญของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้”
Hotnews

SUZUKI SWIFT GL NEXT อัพชุดแต่งรอบคัน ราคาคุ้มค่า
13 มี.ค. นี้ เอ็มจี เปิดสเปกและรับจองรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ NEW MG ES พร้อมข้อเสนอพิเศษ
เตรียมพบกับ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ กับ 2 ขุมพลังขับเคลื่อน ระบบฟูลไฮบริด e:HEV และเครื่องยนต์เทอร์โบ เผยโฉมครั้งแรกที่บูทฮอนด้า ในงาน Motor Show 2023 article
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ร่วมงานกว่า 40 แบรนด์
เอ็มจี ตั้งเป้าหมายขึ้นท็อป 5 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สานต่อการเป็นผู้นำรถไฟฟ้าในไทย
เบลฟอร์ต ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ปลื้ม เปอโยต์-จี๊ป ส่งมอบลูกค้า กว่า 1,600 คัน ตั้งเป้า ปี’66 รวมกว่า 1,000 คัน พร้อมส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น บุกตลาด รับกระแส EV บูม
Tesla เปิดสถานี Supercharger แห่งแรกในประเทศไทย ณ เซ็นทรัลเวิลด์
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมนำ TANK 500 TANK 300 และ ORA Grand Cat รุกตลาดปี 2566 พร้อมเปิดจอง ORA Good Cat อีกครั้ง
ซูซูกิ ปลื้มยอดขาย SUZUKI SWIFT ปี 65 โต 3% ลุยจัดแคมเปญ “SUZUKI SMART DEAL ดีลสุดสมาร์ทที่พลาดไม่ได้” ดอกเบี้ย 0% ช่วยผ่อน 10 เดือน
“ยามาฮ่า” รุกต่อเนื่อง ปลื้มยอด 65 เดินหน้า ROAD TO SUCCESS พร้อมชิงส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 16.5% ในปี 66 ขยายโชว์รูมรูปแบบใหม่ 170 แห่งในปีนี้
"MOTOR EXPO" แจกจริง รถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน
ฟอร์ดเผยกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งรุกตลาดพร้อมเสริมแกร่งบริการ ประเดิมเปิดศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ดแห่งใหม่
มาสด้าส่งแคมเปญ Mazda Family Day ช่วงเวลาดีๆ กับข้อเสนอสุดพิเศษ
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดจอง ORA Good Cat รอบใหม่ รายละเอียดพร้อมกันทั่วประเทศ 9 กุมภาพันธ์นี้!
โตโยต้าแถลงยอดขายรถยนต์ปี 2565 คาดการณ์ตลาดรวมปี 2566 ที่ 900,000 คัน ตั้งเป้าขาย 310,000 คัน
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ครองที่ 1 ในไทย 34 ปีซ้อน กวาด 5 อันดับแรก รุ่นรถที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ฮอนด้าคว้าอันดับ 1 ยอดขายกลุ่ม xEV ในตลาดรถยนต์ประเทศไทยปี 2565
NETA ตั้งเป้าส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าคนไทย 10,000 คัน ปีนี้
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย รักษาแชมป์ผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ พรีเมียมไทย 3 ปีซ้อน
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ด้วยยอดขาย 11,616 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ
ไดเร็ค เอเชีย เผยสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนปี 65 สูงกว่า 9 แสนครั้ง พีคสุดช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ที่ผ่านมา
สรุปตลาดรถยนต์ พ.ย.รอแคมเปญโค้งสุดท้าย ตัวเลขการขาย 68,284 คัน ลดลง 4.8% สะสม 11 เดือน 766,589 คัน เติบโต 14.7%
KAP จับมือ Motoring X จัดงานใหญ่ Fast Auto Show Thailand & EV Expo 2023
เอช เซม มอเตอร์ ฝ่ามรสุมโควิด ผงาดขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โตโยต้า ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี แนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้า ตามเป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน”
ซูซูกิกวาดยอดจอง Motor Expo 2022 ทะลุเป้า 2,464 คัน
มาสด้า เผยยอดจองในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2,295 คัน พร้อมขยายแคมเปญพิเศษถึงสิ้นปีที่โชว์รูมทั่วประเทศ
“ซูซูกิ” เปิดตัว “NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID” ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ SMART HYBRID article
พาชม GR Corolla ตัวแรงสายพันธุ์แรลลี่โลก ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม NEW MG4 ELECTRIC รถไฟฟ้ามอเตอร์ขับหลัง ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม Porsche 718 Cayman GT4 RS ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
10 อันดับ ยอดจองรถในงาน Motor Expo 2022 ยอดรวม 42,759 คัน (มีคลิป) article
Tesla เปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดราคา Model 3 และ Model Y
พาชม Hyundai STARGAZER มินิ MPV 7 ที่นั่ง รุ่นใหม่ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
พาชม e-Rickshaw concept รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่บูธ Audi ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
3 ไฮไลต์รถยนต์รุ่นใหม่ในบูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในงาน Motor Expo 2022 (มีคลิป) article
ฮอนด้า เซอร์ไพรส์ใหญ่ท้ายปี งาน Motor Expo 2022 จัดแสดง Honda SUV e:Prototype รถไฟฟ้าต้นแบบ และ Honda Civic Type R ที่สุดแห่งยนตรกรรมความสปอร์ต (มีคลิป) article
เริ่มแล้ว MOTOR EXPO 2022 เทคโนโลยีอนาคต รถต้นแบบ รถล่าสุด เพียบ! (มีคลิป)
ฮุนได เครต้า มอบส่วนลดเงินสดมูลค่า 200,000 บาท เพียง 100 คันเท่านั้น
ฟอร์ด ยกขบวนรถฟอร์ดครบทุกรุ่น พร้อมข้อเสนอสุดเร้าใจในงาน Motor Expo 2022
GWM ชี้แจงกรณี ORA GOOD CAT แผงครอบแบตเตอรี่ใต้ท้องรถได้รับความเสียหาย
เตรียมพบกับ “NETA S” รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในสไตล์ Sporty Smart Coupe ได้ที่บูธ NETA ในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป
ฮอนด้า ส่งแคมเปญ “ฮอนด้า ซิตี้ ไลก์ทุกข้อ” ดอกเบี้ย 0.99% บัตรน้ำมัน 5,000 บาท ที่งาน Motor Expo 2022 และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ
มาสด้าจัดแพ็กเกจดูแลลูกค้าตลอด 5 ปี ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ เตรียมทัพ Carbon Edition ลุยงาน Motor Expo 2022
NEW MG4 ELECTRIC กวาดยอดจอง 1,598 คัน ภายใน 8 ชั่วโมง
เอ็มจี ตอกย้ำความเป็นผู้นำอีวีในไทยเตรียมเปิดตัว NEW MG4 ELECTRIC
MOTOR EXPO 2022 พร้อมจัดใหญ่ รวมรถยนต์ 35 แบรนด์ จักรยานยนต์ 17 แบรนด์ 1-12 ธ.ค.65 ที่ IMPACT เมืองทองธานี
เรเวอร์ ออโตโมทีฟ รุกคืบตลาด EV ไทย เผยโฉมโชว์รูม Flagship แห่งแรกของ BYD พร้อมประกาศราคา ATTO 3 รุ่น Standard Range ราคา 1,099,900 บาท
โตโยต้า ปิดการรับจอง TOYOTA bZ4X ยอดจองทั้งสิ้น 3,356 คัน
4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย
BYD เขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้วงการยานยนต์ เปิดรับจองวันแรก ยอดจอง 2,507 คัน
ฮุนได ประกาศปรับราคาจำหน่ายใหม่ ฮุนได สตาร์เรีย ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ กวาดยอดขายไตรมาสที่ 3 ปี 2565 กว่า 2,875 คัน HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงรักษาความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง
สรุปตลาดรถยนต์กันยายนเดินหน้ารับ Hi-Season ยอดขายรวม 74,150 คัน เติบโต 15.6% ปิดไตรมาส 3 ที่ 633,687 คัน เติบโต 19.1%
MG4 รถไฟฟ้าแพลตฟอร์มใหม่ที่จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์อีวี
มาสด้าดึงกลุ่มทุนใหญ่อาปิโก ไฮเทค เปิดโชว์รูมมาสด้า ย่านนวนคร
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมส่งมอบ ORA Good Cat GT และเปิดรับจองเพิ่มอีก 500 คัน 28 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งส่งมอบ ORA Good Cat ที่รอการส่งมอบทั้งหมดภายในสิ้นปี
EA เปิดตัว “EV Mini Truck MT30” รถกระบะไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกฝีมือไทย
SUZUKI SWIFT ยอดขาย 9 เดือนโตสูงต่อเนื่องกว่า 33.44% อัดโปรโมชั่นแรง ซื้อรถวันนี้ ผ่อนปีหน้ากับโปรแกรม Super Flash Deal
มาสด้า เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ MAZDA ULTIMATE SERVICE ฟรีทุกค่าใช้จ่าย
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เปิดตัว All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV อย่างเป็นทางการในราคา 1.699 ล้านบาท
“ซูซูกิ” จัดแคมเปญหนัก 3 ต่อ SUPER FLASH DEAL “ออกรถวันนี้ ผ่อนปีหน้า” พร้อม ดอกเบี้ยสุดพิเศษ และบัตรเติมน้ำมัน ฟรี !
NETA พร้อมเริ่มส่งมอบ NETA V ให้ลูกค้าชาวไทยปลายกันยายนนี้
สรุปตลาดรถยนต์สิงหาคมโตทะลุ 60% ทุกตลาด ยอดขายรวม 68,208 คัน เติบโต 61.7%
ฮอนด้า จัดแคมเปญ “เปลี่ยน…ให้ปลอดภัย เพราะเราห่วงใยไม่เคยเปลี่ยน” เชิญชวนลูกค้าเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์บริการฮอนด้า ทั่วประเทศ
ฮอนด้า เอชอาร์-วี ใหม่ และฮอนด้า บีอาร์-วี ใหม่ คว้ามาตรฐานความปลอดภัย ASEAN NCAP ระดับ 5 ดาว
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามของแฟนๆ ชาวไทย กับยอดจองสิทธิ์เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV สูงถึง 3,067 คันใน 24 ชั่วโมง!
เตรียมพบกับกิจกรรมนัดพบแฟนปอร์เช่ ตระกูล Lightweight ครั้งแรกในไทย #PORSCHELEICHTBAU
สรุปตลาดรถยนต์กรกฎาคมเติบโตฝ่าสายฝน ยอดขายรวม 64,033 คัน เติบโต 22.1%
Big Motor Sale 2022 ประกาศความสำเร็จแบบพร้อมพลัส
เจาะโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม อยากได้รถ จบในงานเดียวที่ Big Motor Sale 2022 วันนี้ถึง 28 ส.ค. ณ ฮอลล์ 101-104 ไบเทค บางนา
ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV ในงาน BIG Motor Sale 2022
เอ็มจี เผยโฉม NEW MG VS HEV พร้อมจัดแคมเปญ MG MEGA BONUS ขับฟรี 90 วัน!! ในงาน Big Motor Sale 2022
“ซูซูกิ” สวนกระแสฝ่าวิกฤติราคาน้ำมัน แคมเปญแรง! ซื้อรถซูซูกิภายในสิงหาคมนี้ ขับฟรี 150 วัน หรือ รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท ต้อนรับงาน Big Motor Sale 2022
VOLT City EV รถไฟฟ้าน้องใหม่ ราคาเริ่มต้น 325,000 บาท
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เดินหน้ารุกอีคอมเมิร์ซเต็มตัว เปิดช่องทางใหม่ให้ลูกค้าสามารถจับจองรถยนต์ได้สะดวกรวดเร็วในไม่กี่คลิกผ่านออนไลน์ โชว์รูมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
เอช เซม เปิดกลยุทธ์ ครึ่งปีหลัง รุกบริษัท ห้าง ร้าน ขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เอ็มจี ออกแคมเปญ ขับฟรี 90 วัน ทุกรุ่น ในงาน FAST AUTO SHOW 2022
“ซูซูกิ” จัดทัพรถยนต์รุ่นยอดนิยม อัดแคมเปญแรง ร่วมงาน Fast Auto Show 2022
“เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ที่บูทโตโยต้า ในงาน FAST Auto Show 2022
ฮอนด้า ตอกย้ำยนตรกรรมฟูลไฮบริด e:HEV ชูไฮไลต์ civic e:HEV ใหม่ พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษในงาน Fast Auto Show 2022
เปิดฉากสุดอลังการ ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10
นิสสัน ประเทศไทย เตือนลูกค้านำรถเข้าตรวจสอบ และเปลี่ยนถุงลมทาคาตะ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
“แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” ปิดฉากยิ่งใหญ่สมการรอคอย
นิสสัน ประกาศปรับราคาจำหน่าย นิสสัน อัลเมร่า ใหม่ 6,000 บาท ทุกรุ่นย่อย เริ่ม 1 สิงหาคม 2565
อาวดี้ ประเทศไทย ดันแคมเปญกลางปี ดอกเบี้ย 0% พร้อมเปิดตัว The New Audi RS3 Sportback ราคาเพียง 5.399 ล้านบาท
รวมโปรโมชั่น “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” พร้อมยิ่งซื้อยิ่งลุ้นรางวัลมากมาย และกิจรรมสุดมันส์
สัมผัสสุดยอดรถแต่งจากญี่ปุ่นคันจริง พร้อมโปรโมชั่นเด็ดใน Bangkok Auto Salon 2022
ฮอนด้า ประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ฮอนด้า ซีวิค อี:เอชอีวี ใหม่ โดยรุ่น e:HEV RS ราคา 1,259,000 บาท และรุ่น e:HEV EL+ ราคา 1,129,000 บาท
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขานรับนโยบายการลดลงของภาษีสรรพสามิต ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เตรียมเปิดตัวเจ้าเหมียวไฟฟ้าแนวสปอร์ต ORA Good Cat GT | Next Level of the Future อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 พร้อมกระหึ่ม วันที่ 6-10 ก.ค.นี้ ที่ไบเทคบางนา
ประกาศความพร้อมจัดงาน “แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022” งานโชว์รถแต่งใหญ่สุดในอาเซียน
มาสด้าแทนคำขอบคุณมอบบัตรเติมน้ำมัน 15,000 บาท พร้อมปลดภาระค่าครองชีพ ดอกเบี้ย 0% ฟรีประกันชั้นหนึ่ง
MGC-ASIA AUTO FEST 2022 จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ กับข้อเสนอดีที่สุดแห่งปี 15-19 มิ.ย. 65 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เปิดจองรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู 430i Convertible M Sport ใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์
MOTOR EXPO 2022 ค่ายรถพร้อมหน้าจองพื้นที่งานใหญ่ปลายปี
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ส่งมอบ “The new EQS” ให้ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ 4 แห่ง พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ EQS 450+
ฟอร์ด ประกาศราคา ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ครบทุกรุ่นแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2011 All Rights Reserved.