dot dot
dot
dotcar2day

Next gen ford,ranger,raptorโตโยต้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านการบริการหลังการขาย จัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44 รักษามาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

มร. โนริอากิ  ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ นายเจษฎา จันทร์อุไร ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายศุภชัย  แพร่พิพัฒน์มงคล รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2565  (44th Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ 299 คนจาก 99 ผู้แทนจำหน่าย และมีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้งช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน และระดับสูง 40 คน  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ.สุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาทักษะ และความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวจากการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้อย่างแพร่หลาย และรวดเร็ว โดยริเริ่มจัดการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า (Toyota Dealer Customer Service Skills Contest) ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้า โตโยต้า” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคลากรได้มากกว่า 1,200 คนต่อปี 


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


มร.โนริอากิ  ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลการแข่งขันว่า “ปีนี้เป็นปีที่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ครบรอบ 60 ปี และโตโยต้ามีวิสัยทัศน์ใหม่ นั่นคือ การเป็น “ผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ "Customer First" ผ่านการส่งมอบสินค้าและบริการเปี่ยมคุณภาพ เพื่อความสุขของทุกคน

2. การถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ และ

3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นกุญแจสำคัญ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ”

การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


“โตโยต้า ยังมุ่งบรรลุพันธกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการเตรียมทางเลือกของเทคโนโลยีให้มากที่สุด ภายใต้กลยุทธ์ "การเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง” (Multi - Pathway Strategy) ทั้งรถยนต์ไฮบริด (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) รถไฟฟ้า (BEV) รถไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน (FCEV) และทางเลือกเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อรองรับความหลากหลาย และความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบัน อันจะนำมาซึ่ง ความสุขจาก “การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน” โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และเริ่มบุกเบิกเทคโนโลยีระบบยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกับการแนะนำ คัมรี รุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด HEV  เมื่อปี 2009 รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์มากมาย โดยล่าสุดได้แนะนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) รุ่น “มิไร (Mirai)” เพื่อทดสอบการใช้งาน ในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึง เปิดตัว TOYOTA bZ4X รถยนต์นั่งพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) รุ่นแรกภายใต้แบรนด์โตโยต้า สู่ประเทศไทย


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


มร.ยามาชิตะ กล่าวต่อไปว่า “นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของโตโยต้าเองแล้ว เรามุ่งกระจายองค์ความรู้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ความนิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้งการเข้ามีบทบาทของเทคโนโลยี โดยในเดือนธันวาคมนี้ เราวางแผนอบรมคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค ที่ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (T-TEP) ทั้ง 19 สถาบัน เพื่อกระจายความรู้ให้กับนักศึกษา และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการแนะนำ bZ4X รถไฟฟ้า BEV 100% เราเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ขับขี่ในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยมีแผนที่จะอบรมความรู้ สำหรับหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานกู้ภัย หรือตำรวจจราจร เป็นต้น”


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44

การจัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี    ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรด้านธุรกิจของโตโยต้า ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยเริ่มที่ประเภทช่างเทคนิค ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับสูง เพื่อให้เกิดเส้นทางการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สูงสุดถึง 6 คน ต่อผู้แทนจำหน่าย รวมถึงสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้ตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้น  


การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44

การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44   การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า,ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44,Toyota Dealer Customer Service Skills Contest,Toyota Skills Contest,ผลการแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า ครั้งที่ 44


ผู้ชนะการแข่งขัน“ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน  

รางวัลชนะเลิศ นายอดุลย์กฤษฎิ์  ฉัตรานันท์ จาก บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994)

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายธนากร  อยู่สมุทร จาก บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายศิริชัย  กมลาไสย จาก บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น 


ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง 

รางวัลชนะเลิศ นายอนุวัฒน์  ฝั้นเลิด จาก บริษัทโตโยต้า พนมรุ้ง

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายณัฐพงศ์  คล้ายมณี  จาก บริษัทโตโยต้า นนทบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายอภิวัฒน์  พงษ์วร จาก บริษัทโตโยต้า เภตรา 


“โตโยต้ายังคงมุ่งพัฒนาศักยภาพ เพื่อมอบสินค้า และการบริการ  พร้อมคุณภาพระดับสูงสุด เพราะคุณภาพด้านงานบริการ และความสามารถของบุคลากรถือเป็นกุญแจสำคัญ ภายใต้หลักการ "ลูกค้าต้องมาก่อน" หรือ Customer First เราจัดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงหลักสูตรขั้นสูง ให้กับบุคลากรของผู้แทนจำหน่ายฯ อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้านี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานที่มอบบริการให้กับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้เราสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความสุขให้กับลูกค้าของเรา ตลอดอายุการใช้งานรถโตโยต้า ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนเราตลอด 60 ปี รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนท่านเจ้าของผู้แทนจำหน่ายฯ สำหรับผลงานอันยอดเยี่ยม” มร.ยามาชิตะ กล่าวในที่สุด

 

 
PR News

นิสสันสนับสนุน “นาวารา PRO-4X” ร่วมภารกิจดับไฟป่าต่อเนื่องปีที่ 3 ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชื้นและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
‘MGC-ASIA’ ประกาศแผนยุทธศาสตร์ปี 2567 สร้าง New S-curve ผนึกกำลังกลุ่ม ปตท. ตั้ง NEO MOBILITY ASIA รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร
CHANGAN Thailand กางแผน ตั้งเป้า ส่งมอบรถ Deepal 3,000 คัน ในประเทศไทย
SVOLT เปิดสายการผลิตแพ็คแบตเตอรี่ครั้งแรกของประเทศไทย เตรียมส่งมอบเป็นชิ้นส่วนหลักในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเกรท วอลล์ มอเตอร์ มีนาคมนี้
EVme ส่งมอบ AION ES ครบ 100 คัน เดินหน้าพลิกโฉมระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
MGC-ASIA ผนึกกำลังกลุ่มอรุณ พลัส ภายใต้กลุ่ม ปตท. เตรียมจัดตั้ง นีโอ โมบิลิตี้ เอเชีย รุกธุรกิจจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร วางเป้านำไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
แรงทะลุจอ!! อีซูซุร่วมกับ เอส เอฟ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดใหม่ล่าสุด “Gotta Xross The Line แรง ทะลุเวิร์ส”
เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Meeting 2024 ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร ตั้งเป้าก้าวขึ้นสู่ Top 3 แบรนด์ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าในไทยภายในปี 2569
ยางโตโยไทร์ เดินหน้าสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตไทย!! ร่วมสนับสนุน TOYO TIRES RACING CAR THAILAND 2024 พร้อมร่วมฉลองรางวัลแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ สุดยิ่งใหญ่
เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 3 ปี พร้อมตั้งเป้าสู่ Top 3 ผู้นำยานยนต์ไฟฟ้าในไทยภายในปี 2569
มาสด้าชวนลูกค้าส่งภาพความประทับใจกับรถมาสด้า แชร์ประสบการณ์ความสุข “You and Mazda Moments”
ลามิน่า สานต่อ โครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” ปีที่ 23 ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมระบบสาธารณูปโภค จ.ขอนแก่น
มาสด้าจัดหนักจัดเต็มให้ส่วนลด 120,000 บาท ฟรีบัตรเติมน้ำมัน 30,000 บาท
MMS ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์แบบครบวงจร มอบรางวัลรถยนต์ เปอโยต์ 2008 แก่ผู้โชคดี จากแคมเปญฉลองครบรอบ 15 ปี
มาสด้าชวนคนไทยสละรถโมเดลของเล่นเติมฝันเยาวชน กับกิจกรรม “The Memorable Love of Cars”
NETA ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่คุมตลาดเมืองไทย
MG SKILL CONTEST บททดสอบทักษะการบริการ เพื่อเป้าหมายสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าทั่วประเทศ
“โกลด์ อินทิเกรท” ขยายอาณาจักรโชว์รูม GAC AION แห่งใหม่ ถนนพิบูลสงคราม
Autoclik “Re-Grand Opening” 3 สาขา เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรอง เริ่มต้น 399 บาท ตั้งแต่ 1-7 ก.พ. 67 พร้อมโปรโมชั่นสุดปัง 7 วันเท่านั้น !!!
เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จัดงาน BENZ BKK CERTIFIED EXPO รวมเมอร์เซเดส-เบนซ์ กว่า 100 คัน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ
Tesla เปิดตัว Experience Store แห่งใหม่ ณ สยามพารากอน พร้อมการเปิดตัวร้านค้าออนไลน์ เชื่อมโยงให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบทั้งหน้าร้านและออนไลน์
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ร่วมมือ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ประกาศความสำเร็จ 7 ปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
โตโยต้าร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาวงการกีฬาแบดมินตันไทยสนับสนุนการแข่งขัน “ปริ๊นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2024”
“ซูซูกิ” เดินหน้าโครงการ “SUZUKI Cause We Care” มอบส่วนลด 30% ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
Carro ขยาย 2 สาขาใหม่กิ่งแก้ว & ติวานนท์ ลั่นกลองชัย! ฉลองความสำเร็จคว้ากำไร สูงถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CHANGAN ส่งมอบรถยนต์ ‘DEEPAL L07 และ DEEPAL S07’ ล็อตแรก ถึงมือลูกค้าชาวไทยในงาน “Touch the Future : Drive With DEEPAL”
ACG ประชาสัมพันธ์ บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ฮอนด้ามะลิวัลย์ (ผู้จำหน่ายฮอนด้า) และ Autoclik (ธุรกิจ Fast-Fit) เข้าร่วมมาตรการ “EASY E-RECEIPT” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67
มาสด้าพร้อมลุยรับศักราชใหม่ปีมังกรทอง ชูนโยบายดูแลลูกค้าเต็มรูปแบบ พุ่งเป้าเติบโตอย่างยั่งยืนด้านการขายและการบริการ
อีซูซุเดินหน้าจัดโครงการประกวดวาดภาพดิจิทัล “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2566” ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทCopyright © 2011 All Rights Reserved.