dot dot
dot
dotMercedes Benz,Motor Expo

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

isuzu dmax

SUZUKI XL7

taycan

car2dayปอร์เช่ ประเทศไทย หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของไทย พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี #160TG

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เน้นย้ำความเป็นผู้นำเรื่องนวัตกรรมยานยนต์ระดับโลก ร่วมสนับสนุนโครงการ “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Future EV Mobility Creative Contest for Sustainability) #EV4Sustain ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี #160TG ปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสำคัญรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น  


ปอร์เช่ ประเทศไทย,The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain,Bio-Circular-Green (BCG) Economy


โดย คุณธนบดี กุลทล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป กล่าวว่า “ปอร์เช่ เราสนับสนุนและให้ความสำคัญกับพลังงานขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน พร้อมเล็งเห็นถึงไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปอร์เช่ ที่ให้ความนิยมหันมาใช้รถยนต์ ปลั๊ก-อิน ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเทียบจากเปอร์เซ็นต์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน รถยนต์ประเภท BEV หรือ Battery Electric Vehicle รถยนต์ที่พึ่งพิงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว อยู่ที่ 25% , รถยนต์ประเภทไฮบริดแบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟ Plug-in Hybrid Electric Vehicle หรือเรียกว่า PHEV 60% และ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน Internal Combustion Engine หรือ ICE 15% และเพื่อรองรับความสะดวกสบาย อีกทั้งในปัจจุบันเรายังได้ติดตั้ง DC High-Power Electric Vehicle Charger ณ ศูนย์บริการ Porsche ดอนเมือง และศูนย์บริการ Porsche พัฒนาการ หลังจากนั้นเราจึงได้จับมือกับพันธมิตร  บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SHARGE และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี (Evolt) ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการสถานีบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในการติดตั้ง และจุดให้บริการเครื่องชาร์จไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาเห็นคุณค่าของธรรมชาติ และหันมาร่วมกันใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้สนุนสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตั้งใจปลูกฝังเยาวชนไทยให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง โครงการ “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” #EV4Sustain ที่จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี #160TG”


ปอร์เช่ ประเทศไทย,The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain,Bio-Circular-Green (BCG) Economy


ด้าน ปวราภา ดุพัสกูล ผู้อำนวยการแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ว่า “การแข่งขันนี้เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของปอร์เช่ ที่มุ่งเน้นการใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อของการแข่งขัน #ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่มุ่งขับเคลื่อนแนวคิด “พันธมิตรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” หรือ “Partners for Sustainable Growth” ให้มีผลเป็นรูปธรรม และจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาและเรียนรู้ความทันสมัยในเทคโนโลยี นอกจากนี้ การแข่งขันยังสอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศ ได้แก่ นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของไทย  และนโยบาย Energy Transition and Climate Change ของเยอรมนี อีกด้วย นับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมยานยนต์เพื่อสังคมไทยอย่างแท้จริง”


ปอร์เช่ ประเทศไทย,The EV Hackathon for Sustainability #EV4Sustain,Bio-Circular-Green (BCG) Economy


โดย “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์และส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อโจทย์การแข่งขัน ซึ่งกำหนดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน คือหัวข้อ “ค้นหารูปแบบการแก้ปัญหาการเดินทางในกรุงเทพอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” ซึ่งหมายถึง ตามที่กรุงเทพมีการพัฒนาเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่ไม่ได้มีการวางผังเมืองอย่างชัดเจนนำไปสู่การเกิด “Superblock”  จึงทำให้เกิดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ในแง่ของการเดินทาง คุณภาพชีวิต การเข้าถึง ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ชนะเลิศการแข่งขันคว้ารางวัลชนะเลิศ 100,000  บาท ไปครอง ได้แก่ นายชานน วนาสินชัย, นายณัฐวัตร ปิยนนทยา และนายก่อพจน์ ปิยะอัษฎารัตน์ จาก ทีม ACDC จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกวาดคะแนนจากคณะกรรมการด้านความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการประหยัดพลังงานได้สำเร็จ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คว้าเงินรางวัล 50,000 บาท จาก ทีม PorMayJedai จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คว้าเงินรางวัล 25,000 บาท ทีม Bangmod จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทั้งสงเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานไฟฟ้าที่จะช่วยสังคมไทยในอนาคตได้อีกด้วย

 

 
PR News

เอ็มจี ผนึกกำลัง อีซี่คาร์ สร้างประสบการณ์ขับขี่รถไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกให้กับลูกค้าเช่าใช้ระยะยาว Car Subscription
ลามิน่า รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
ห้ามพลาดโอกาสเป็นเจ้าของ New MG4 Electric ก่อนใคร
MOTOR EXPO คนไทยไม่เคยทิ้งกันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย
เบนซ์ไพรม์มัส จับมือสมาคม THAI LPGA ดึง 27 โปรกอล์ฟสาว ร่วมดวลวงสวิงกอล์ฟการกุศล ในงาน “PRIMUS PRO-AM CHARITY INVITATION 2022”
เอ็มจี เปิดโรงงานต้อนรับกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกกว่า 25 คัน ในการประชุมเอเปค 2022
มาสด้าชวนลูกค้าบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกับกิจกรรม Mazda Million Moments แชร์ภาพคู่รถมาสด้ามาสร้างประวัติศาสตร์ ลุ้นรางวัล Starbuck Card
น้ำมันหล่อลื่น FURiO ท้าพิสูจน์ขีดสุดการปกป้อง สมาชิกบางจากใช้เพียง 50 คะแนนทดลองใช้ฟรี ดึงนางฟ้านักดริฟต์สาวมืออาชีพ คริสตี้ หลุยส์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ย้ำภาพลักษณ์ความแกร่ง
“Bangkok GR Day” รวมพลคนรัก TOYOTA GR Series สัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจกับ Sport car ระดับตำนาน TOYOTA GR Supra และ GR 86 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
airasia Super App จัดโปรโมชั่นลดแรง รับกระเเสเปิดประเทศคึกคักบินคุ้มเลือกได้กว่า 700 สายการบิน ลดสูงสุด 50% จองด่วน 28-30 กันยายนนี้เท่านั้น!
ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำราสัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝันสู่การเป็น Honda Smart Idol 2022
airasia ride จัดหนัก 2 โปรส่วนลด บริการแท็กซี่รับส่งสุดคุ้ม มาสนามบิน ไม่ต้องลุ้นหาที่จอดรถ เรียกไรด์ได้เลย!
NISSAN INTELLIGENT CHOICE เอ็มเพอร์เรอร์ ขนรถ SUV PPV Premium Nissan จัดโปรคุ้มคุ้ม 10 วันเท่านั้น
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญพิเศษ “Get Away From All Worries” มอบ 3 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าขับขี่สบายไร้กังวล ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย.นี้
เบนซ์ไพรม์มัส เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความท้าทาย ในงาน Mercedes-Benz SUV Driving Events
มาสด้าดึงนักธุรกิจแถวหน้ากลุ่มกรุงไทยคาร์ทุ่มงบอีก 300 ล้าน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรพร้อมดูแลลูกค้าแบบพรีเมี่ยม
เอช เซม นำแนวคิด ESG เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
VOLT CITY EV ลงเรือเพื่อส่งมอบในประเทศไทย
มาสด้ามอบรางวัลแห่งเกียรติยศผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี
รถบ้านคุณฉัตรชัย จัดแคมเปญพิเศษ รถปิคอัพสภาพสวยคัดพิเศษ
เอ็มจี สนับสนุนรถยนต์พลังงานทางเลือก ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดงานประชุมเอเปค 2022
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล
Autozkin ผู้นำฟิล์มกันรอยรถยนต์อันดับ 1 ของไทย สานฝันเด็กไทยสู่เวทีโลก
Bridgestone เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022
นิสิตวิศวะจุฬา เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ
อีซูซุจัดกิจกรรม “Isuzu MU-X The Exclusive Seminar” เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุมิว-เอ็กซ์
เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM Mobila G คุ้มสุดๆ สำหรับ ไลน์แมน
มาสด้ายกทัพยนตรกรรมสกายแอคทีฟลุยงาน Big Motor Sale พร้อมมอบข้อเสนอCopyright © 2011 All Rights Reserved.