dot dot
dot
dotmazda cx-8

car2dayPTG วางโรดแมป “Drive for Tomorrow” มุ่งยกระดับธุรกิจ Oil & Non-Oil ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติ

PTG วางโรดแมป “PTG Business Outlook : Drive for Tomorrow” เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต เผยปี 65 ยอดขายน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5,316 ล้านลิตร พร้อมเผยกลยุทธ์การรุกตลาดของพันธุ์ไทย และแผนอนาคต 5 ปี ขยายธุรกิจ Oil & Non-Oil  ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติ 


PTG,PTG Drive for Tomorrow,สถานีบริการน้ำมัน PT,พีทีจี เอ็นเนอยี,พิทักษ์ รัชกิจประการ


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG หรือ บริษัทฯ ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดงานแถลงข่าวใหญ่ “PTG Business Outlook : Drive for Tomorrow” เพื่อต้องการสื่อสารถึงการยกระดับสถานีบริการ PT ยกระดับการบริการ PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ “อยู่ดี มีสุข” ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย โดยธุรกิจ Oil ของ PTG มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันผ่านทุกช่องทางสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5,316 ล้านลิตร เติบโตขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) โดยการเติบโตหลัก ๆ มาจากช่องทางการค้าปลีกผ่านสถานีบริการที่ 6.5% YoY นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน PT ครบวงจร (PT Max Park Salaya) ซึ่งเป็น Flagship รูปแบบแรกที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย ติดตั้งหัวจ่ายน้ำมันระบบดิจิทัล พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงาน PT Service Master เข้ามาอำนวยความสะดวกในส่วนของการให้บริการจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เพื่อมาเสริมด้านการบริการให้สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า

ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ภายใต้นามว่า Elex by EGAT Max โดย ณ สิ้นปี 2565 Elex by EGAT Max ได้ติดตั้งไปแล้ว 35 สถานี และมีแผนที่จะติดตั้งเป็น 65 สถานีในปี 2566 กระจายตามจุดสำคัญทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ยังมีร้านกาแฟพันธุ์ไทย ที่พร้อมเติบโตตามแผนกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ 1.มุ่งขยายสาขาร้านกาแฟพันธุ์ไทยในรูปแบบของ “แฟรนไชส์” ทั้งภายในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 2.รังสรรค์เครื่องดื่มใหม่ ๆ โดยใช้วัตถุดิบที่มีรสชาติดีและหาทานได้ยากจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 3.เน้น Delivery Platform ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการรับรู้ (Awareness) การมองเห็น (Visibility) และการเข้าถึงแบรนด์ของลูกค้า (Accessibility) และ 4.นำข้อมูลลูกค้าจากบัตรสมาชิก PT Max Card และ PT Max Card Plus มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและความถี่ของการเข้าใช้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทย


PTG,PTG Drive for Tomorrow,สถานีบริการน้ำมัน PT,พีทีจี เอ็นเนอยี,พิทักษ์ รัชกิจประการ


นอกจากนี้ ยังมี Enabler สำคัญที่ได้เข้ามาช่วยเสริม ธุรกิจ Oil และ Non-Oil ก็คือ Max Me ที่ได้เปิดตัวเมื่อไตรมาส 3 ปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น Application ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card ที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 19 ล้านสมาชิก ให้สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสะสมแต้มเสมือนบัตร PT Max Card อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน e-Wallet ให้สามาถใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์ สอดคล้องกับยุคสังคมไร้เงินสด 

ในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา ขนาด 4.5 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารกับทางเทศบาลเมืองบ้านพรุไปในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 3/2566 และคาดว่าจะเปิดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปี 2568 โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยลดปริมาณขยะสะสม ลดผลกระทบจากกลิ่นและน้ำเสีย อีกทั้งยังเป็นการนำของเสียมาก่อให้เกิดประโยชน์ และช่วยส่งเสริมสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในละแวกดังกล่าวให้ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่หวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต

นายพิทักษ์ กล่าวอีกว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะมี Retail Oil Market Share กว่า 25% มีจำนวนสมาชิก Max Card กว่า 30 ล้านสมาชิกซึ่งจะครอบคลุมคนไทยทั่วประเทศ และมีจำนวนสาขากาแฟพันธุ์ไทยกว่า 5,000 สาขา พร้อมพัฒนาและมุ่งหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ PTG สร้างประสบการณ์ O2O ที่ไร้รอยต่อ รวมถึงการใช้ Data เพื่อให้เกิด End-to-End Personalization ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังพร้อมยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. Expansion and Renovation โดยเดินหน้าขยายสาขาทั้งหมดปีนี้สู่ 2,206 สาขา 2. Service Innovation โดยการยกระดับการให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จัดตั้ง PT Service Master ขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำลูกค้า อีกทั้งยังมี Max Camp ให้ลูกค้าได้เข้าพักผ่อนในระหว่างการเดินทาง โดยให้บริการฟรีสำหรับสมาชิก Max Card และ 3. Data Optimization โดยการรวบรวมความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ผ่านทางฐานสมาชิก Max Card, Max Card Plus, Max Me และ Max Enterprise Connect เพื่อนำเสนอ Data-Driven Offerings and Promotions ให้ตรงใจ และตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด


PTG,PTG Drive for Tomorrow,สถานีบริการน้ำมัน PT,พีทีจี เอ็นเนอยี,พิทักษ์ รัชกิจประการ


“บริษัทฯ เราจะยกระดับการให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยบริการรูปแบบใหม่ “PT Service Master” ที่พร้อมดูแล แนะนำลูกค้าให้ประทับใจได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศ โดยทุกวันนี้มี 200 กว่าคน และเราจะเพิ่มเป็น 2,500 คน ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ สำหรับ PT Max Camp เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน้ำ เตียงนอน ทีวี เครื่องซักผ้า โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกสามารถใช้บริการได้ฟรี โดยจะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ใน 64 สถานี และจะขยายเป็น 141 สถานี ภายในปี 2570 ในปัจจุบันเรามีฐานสมาชิก Max Card ทั้งสิ้น 19 ล้านสมาชิก โดยเราจะขยายไปเป็น 30 ล้านสมาชิกในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งความสำคัญของ Max Card และ Max Card Plus คือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพิ่มยอดขาย และเพิ่มความถี่ของการเข้ามาใช้บริการธุรกิจในเครือเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เรามีเครื่องมือ Max Me ที่เป็น Application และ e-Wallet ที่จะช่วยต่อยอดฐานสมาชิกในโลกออนไลน์ โดยภายในปีนี้คาดว่าลูกค้าจะสามารถชำระเงินผ่าน Max Me กับ Partner ของเรากว่า 1 ล้าน Touchpoints อีกทั้งเรายังมีบริการสินค้าดิจิทัล Financing และ Lifestyle ที่จะมาเชื่อมต่อกับ Max Me อีกด้วย ทั้งนี้ เรายังมีการใช้ Digital Platform เพื่อตอบโจทย์ B2B ได้แก่ Max Enterprise Connect ซึ่งเป็น Fuel Management Platform ที่ช่วยในการบริหารต้นทุนน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ตรงจุด และลดความยุ่งยากที่เกี่ยวกับเอกสาร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจทุกขนาด โดยที่สามารถดู Real Time Data ได้ตลอด 24 ชม. และเราสามารถเชื่อมต่อ Microservices เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับองค์กรได้ในอนาคต” นายพิทักษ์ กล่าว

ขณะที่ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในส่วนของจำนวนสถานีบริการน้ำมัน PT สิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 2,149 สถานี แบ่งเป็น สถานีบริการฯ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ (COCO) จำนวน 1,809 สถานี และสถานีบริการฯ ที่เป็นของผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์จากบริษัทฯ (DODO) จำนวน 340 สถานี

สำหรับจำนวนสาขาของธุรกิจ Non-Oil สิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,526 สาขา แบ่งเป็น 1.ร้านกาแฟพันธุ์ไทย จำนวน 511 สาขา 2.ธุรกิจ LPG แบ่งเป็น สถานีบริการ Auto LPG จำนวน 231 สถานีบริการ และร้านจำหน่ายก๊าซ LPG บรรจุถัง (Gas Shop) จำนวน 253 สาขา 3.ร้านสะดวกซื้อ Max Mart จำนวน 309 สาขา 4.ร้านคอฟฟี่ เวิลด์ จำนวน 26 สาขา 5.ศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ Autobacs จำนวน 45 สาขา 6.ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน Maxnitron Lube Change จำนวน 52 สาขา 7.จุดพักรถ Max Camp จำนวน 64 จุด 8.สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging) จำนวน 35 จุดชาร์จ

“ธุรกิจ Non-Oil ของ PTG มีการเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น จำนวน Touchpoint ที่เติบโต 36% YoY และมี CAGR 5 ปีเฉลี่ยสะสมที่ 34% รายได้เติบโต 68% YoY และ CAGR 5 ปี ที่ 37% กำไรขั้นต้นเติบโต 50% YoY และ CAGR 5 ปี ที่ 36% และสัดส่วนกำไรขั้นต้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี มีสัดส่วนกำไรขั้นต้นในธุรกิจ Non-Oil ที่ 18.5% ซึ่งเป็นไปตามที่เรามองไว้ว่าจะอยู่ที่ระดับ 15-20%” นายรังสรรค์ กล่าว


PTG,PTG Drive for Tomorrow,สถานีบริการน้ำมัน PT,พีทีจี เอ็นเนอยี,พิทักษ์ รัชกิจประการ


ส่วนโครงการ Solar Rooftop เป็นการลงทุนผ่าน บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (PTGGE) ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างลงทุนและซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA กับบริษัทฯ และจะขยายการลงทุนในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต ปัจจุบันโครงการนี้มีมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตไฟฟ้า ทั้ง Phase 1-4 โดยรวมประมาณ 8.171 MW โดยในปัจจุบัน Phase 1 และ 2 ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว โดยปีนี้มีแผนติดตั้งเพิ่มอีก 6.291 MW คาดว่าปี 2567 จะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 9.5 ล้านหน่วยต่อปี และคาดว่าจะลดค่าใช้จ่าย 40-50 ล้านบาท รวมทั้งช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4.237 ล้านตันต่อปี (EPPO ref:การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า (kWh) :0.446)

“ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะเพื่อชุมชน ณ เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีขนาด 4.5 MW ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเสริมธุรกิจ Renewable Energy ของบริษัทฯ และส่งเสริมมิติสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG ของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงไตรมาส 3/2566 และ เปิด COD ได้ในปี 2568 โดยผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือสามารถลดปริมาณขยะสะสมได้  2-3 ล้านตัน คาดว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมได้ 4-5 ล้านตัน และสร้างงานสร้างโอกาสให้คนอีก 100 ตำแหน่ง ทั้งหมดนี้เพื่อเชื่อมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข" ในทุกด้านของช่วงชีวิต” นายรังสรรค์ กล่าว

 

 
PR News

เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส เปิด ‘Porsche Studio Siam Paragon’ โฉมใหม่ article
วอลโว่ ทรัคส์ เปิดตัว Volvo FM13 Smart Eco สมรรถนะดีขึ้น ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
ขับรถ EV ป้ายแดงแบบไม่ต้องดาวน์! KCAR เปิดบริการใหม่ สัญญา 1 ปีในราคาสบายๆ
ซูซูกิ สานต่อโครงการ SUZUKI CARRY BARBER TRUCK เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมไทยปีที่ 2 ตอกย้ำผู้นำตลาดรถกระบะอเนกประสงค์ดัดแปลงสร้างอาชีพ
บาจาจขับขี่ท่องเที่ยวสไตล์ทัวร์ริ่งบนระยะทางกว่า 1,800 กม. ล่องใต้ เข้าร่วมงาน Phuket Bike Week 2023 ที่ จ.ภูเก็ต
โปรโมชั่นลดแรงแซงหน้าร้อน จาก airasia Superapp Super Sale ลดสูงสุด 50% รับคะแนน 5 เท่า ช้อปเยอะสุด รับสิทธิ์บินฟรี
“เบนซ์ไพรม์มัส” เผยความคืบหน้าสาขาพัทยา “เฟส1” พร้อมเปิดให้บริการ มิ.ย.ศกนี้
อีซูซุชวนลูกค้ามิว-เอ็กซ์ 4WD แพ็คกระเป๋าร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Uncharted Journey through the Hills” ตะลุยเส้นทางกรุงเทพฯ - นครนายก-ปราจีนบุรี
มาสด้า2 คว้ารางวัลสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวตกรรมแห่งปี ขีดสุดแห่งเทคโนโลยีสกายแอคทีฟทั้งแรงทั้งประหยัดน้ำมัน
โตโยต้าชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ลดด้วยกัน เปลี่ยนด้วยกัน เพื่อโลกที่ดีกว่า สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
อีซูซุ จับมือ เอส เอฟ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุดใหม่ล่าสุด “ISUZU V-CROSS 4x4 MASTER OF ALL ROADS SEASON 2…ลุย! ท้าโลก”
เกรท วอลล์ มอเตอร์ เผยเบื้องหลังแรงบันดาลใจการออกแบบ “ORA Egg ความสวยงามของชีวิต”
เอ็มจี ส่งมอบ NEW MG MAXUS 9 ล็อตแรก
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จับมือกรุงศรี ออโต้ และ ทีทีบีไดรฟ์ มอบข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรีดาวน์ พร้อมผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญกลางปี “Keep your Benz, always Mercedes-Benz” มอบแพ็กเกจการดูแลให้รถเบนซ์ยังคงเป็น “เบนซ์” เหมือนวันแรกที่ใช้งาน
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย เผยยอดขายในกลุ่มลูกค้าองค์กรประจำไตรมาสแรก 2566 ชี้รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตโดดเด่น
ประธานโตโยต้าญี่ปุ่น บินด่วนมาไทย เคลียปัญหา Yaris ATIV (มีคลิป)
บริดจสโตนคว้า 2 รางวัล “2022 Regional Outstanding Quality Performance” และ “2022 Outstanding Performance for Early Achievement of 2025 CO2 Reduction Target” จากงานประกาศรางวัล “2023 TDEM Annual Supplier Conference”
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ประกาศ Recall กรณีถุงลมนิรภัย Takata ชวนลูกค้าตรวจสอบเลขตัวถังรถยนต์ พร้อมรับบริการได้ฟรีที่ศูนย์บริการฯ ทั่วประเทศ
BFGoodrich ปล่อยโปรดับร้อนต้อนรับสงกรานต์ แจกส่วนลด มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อซื้อยาง 4 เส้น
รถกระบะบ้านคุณฉัตรชัย จัดแคมเปญรับเทศกาลสงกรานต์
โช้คอัพ KYB ขานรับนโยบายรัฐร่วมมือกองบังคับการตำรวจทางหลวง จัดกิจกรรม สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ช่วงล่างหนึบ มั่นใจ ใช้โช้คอัพ KYB โดยมอบ โช้คอัพให้กับตำรวจทางหลวงไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ และน้ำดื่ม ให้กับผู้ใช้รถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์
ไทร์พลัส จัดแคมเปญเด็ด “โปรร้อนก่อนเที่ยว” สาดความสุข ลดจุกๆ รับวันหยุดยาว แจกส่วนลดมูลค่าสูงสุด 4,000 บาท
airasia Super App ลดกระหน่ำรับซัมเมอร์ มอบส่วนลดการเดินทางจัดเต็มให้ทั้งลูกค้าปัจจุบัน-ลูกค้าใหม่ ตลอดเมษายนนี้
แบตเตอรี่ “อมารอน” ชูเทคโนโลยีแบตเตอรี่อายุยืน มั่นใจด้วยการรับประกันยาว 2 ปี
Emperor Group เดินหน้ารถพลังงานไฟฟ้าเต็มสูบ จัดใหญ่กับรถ Volt City EV
“เบนซ์ไพรม์มัส” ตอกย้ำความเป็นผู้นำจัดงาน Primus Auto Show
เพ็นทินั่ม อีเล็กทรอนิกส์ เปิดตัว “LYVA ประเทศไทย” แบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ พร้อมเผยโฉม LYVA 2 รุ่นแรกในงานมอเตอร์โชว์ 2023
มิตซูบิชิ ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส คว้า “อันดับ 1 รถใหม่คุณภาพสูง” ประเภทรถกระบะ 4 ประตู จากเจ.ดี.พาวเวอร์ ประจำปี 2565Copyright © 2011 All Rights Reserved.