dot dot
dot
dot

ทดลองขับ Ford Everest,ทดลองขับ Ford Everest Titanium+,ทดลองขับ Ford Everest Bi-turbo,ทดลองขับ Ford Everest เครื่องยนต์ใหม่,ทดสอบ Ford Everest,ทดสอบ Ford Everest Titanium+,Testdrive Ford Everest,ทดลองขับ Ford Everest ไบเทอร์โบ,ทดสอบ Ford Everest เทอร์โบเดี่ยว,ระบบเกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด ใน Ford Everest,รีวิว Ford Everest,Ford Everest รีวิว,Ford Everest ใหม่ ขับดีไหม,ทดลองขับ Ford Everest ใหม่

Bridgestone

ALL New MG3,New MG3,New MG3 2018,MG3 2018,MG3 ใหม่,2018 ALL New MG3,New MG3 2018,ALL New MG3 2018,ราคา ALL New MG3,ราคา New MG3,ราคา New MG3 2018,ราคา MG3 2018,ราคา MG3 ใหม่,i-SMART

Porsche Centre Bangkok,Porsche Centre Pattanakarn,Porsche City Showroom Siam Paragon

Honda civic hatchback Vtec Turbo

Nissan Emperor

Nissan U-Car นิสสันมือสองอีซูซุส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินกรวด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่  6 ทำพิธีส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เหล่านักเรียน ครู และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำปนเปื้อน ได้รับการแก้ไขด้วยระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรเพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืน    


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32


กลุ่มตรีเพชร โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ด้วยความตั้งใจของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดสรรความช่วยเหลือด้วยการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรผ่านโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยโรงเรียนบ้านเนินกรวดแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่ 32 ที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูและบุคลากรของโรงเรียน รวม 132 คน ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะให้กับทางโรงเรียน นอกจากจะช่วยให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคและลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้แล้ว ยังสามารถให้บริการแก่ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย” 


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32


ดังนั้นในพิธีส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด คุณสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยซูเปอร์พรีเซ็นเตอร์อีซูซุ “คุณก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่ คุณชนิดา ยอดสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด นอกจากนี้ยังได้มอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย  


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32


ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นการทำงานควบคู่กันของทีมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มอีซูซุและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดตามแนวทางที่ยั่งยืน ล่าสุดโรงเรียนบ้านเนินกรวด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด รองรับการศึกษาของเด็ก ๆ ในชุมชน 3 หมู่บ้าน 130 ครัวเรือน ซึ่งคนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไปและทำงานในโรงงาน และมีฐานะยากจน-ปานกลาง เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ต้องแบ่งเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่นักเรียนและครูเป็นประจำ เนื่องจากบ่อบาดาลที่มีอยู่เดิมไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องใช้น้ำจากประปาของหมู่บ้านและเขื่อนมาผ่านเครื่องกรองที่ได้รับการบริจาคมา แต่บางครั้งน้ำยังมีสีขุ่น เพราะเครื่องกรองไม่มีคุณภาพ และน้ำมีความกระด้างสูง ทำให้เกิดหินปูน จึงต้องเปลี่ยนที่กรองบ่อย นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี  การได้มาซึ่งน้ำสะอาดสำหรับบริโภคอย่างยั่งยืนจะช่วยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,โรงเรียนบ้านเนินกรวด,กรมทรัพยากรน้ำบาดาล,อีซูซุให้น้ำ,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 32


โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศทั้งในระดับนานาชาติ และในประเทศ ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำให้กับโรงเรียนพื้นที่ทุรกันดาร และเป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มอีซูซุดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง 6 ปี และมุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตามปณิธานที่ว่า “อีซูซุจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”

 

 
PR News

อิมแพ็ค สปีด พาร์ค จัดกิจกรรมวันเด็ก ชวนครอบครัวแข่งโกคาร์ท พร้อมจับสลากการกุศลสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็ก
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มอบเงิน 3 ล้านบาท ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก งาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้”
สรุปตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบเครื่องยนต์ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านโครงการ BMW Service Apprentice Program
จีเอ็ม ประเทศไทย จัดโครงการ “Love The Earth School Visit ตอนลดขยะกันเถอะ”
เวียร์ -เบลล่า ร่วมเป็นตัวแทน กปถ.ส่งความสุข ส่งความปลอดภัยช่วงปีใหม่ (มีVDO)
นิสสันขยายความสำเร็จของโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชนสู่จังหวัดสมุทรปราการ
Nissan Emperor ตอบรับนโยบายนิสสันมอเตอร์สประเทศไทย เดินเกมรุกรถใช้แล้วนิสสัน..เปลี่ยนชื่อก้าวสู่ระดับสากล Nissan Intelligent Choice Certified Used Car
อีซูซุนำสุดยอดแชมป์ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2018” อวดวงสวิง พร้อมชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ประเทศจีน
โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์เดินทางปลอดภัยช่วงปีใหม่ “ไม่เร็ว ไม่เสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ”
บริดจสโตนส่งต่อความฝันสู่เด็กไทย ไปกับ Chase Your Dream Run ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้ (มีVDO)
เอช เซม มอเตอร์ มอบถวายรถไฟฟ้า SEV 8 คัน พร้อมการดูแลและซ่อมบำรุงตลอดชีพ เข้าช่วยงาน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย (มีVDO)
Google เผยงานวิจัยพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ของคนไทยใช้เสิร์ชเอนจินค้นหาข้อมูลและดูวิดีโอประกอบการตัดสินใจ
บริดจสโตน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลามิน่าคว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์ชั้นนำ” (Outstanding Brands Award)
ทาทา มอเตอร์ส จัดแคมเปญส่งท้ายปี รถกระบะซีนอนตอนเดียว เริ่มต้นเพียง 3.99 แสนบาท
ฮอนด้า เดินหน้าขอบคุณลูกค้า แจกรถอีก 6 คัน ในแคมเปญ “ออกรถวันนี้...ลุ้นฟรีอีกคัน”
ฮุนไดชวนลูกค้าตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี 40 รายการพร้อมส่วนลดพิเศษ
ฮุนไดจัดทริปพาขับฮุนได เอช-วัน และ แกรนด์ สตาร์เร็กซ์ ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The New Experience” (มีVDO)
อีตั้น วัน ไพรส์ เซลล์ เทราคาเดียว 2.99 ล้าน อัลพาร์ด / เวลไฟร์ พร้อมรับฟรีเครื่องเสียงสุดหรู
บริดจสโตน รับรางวัล “Top Supplier Award 2018”
อีซูซุเฟ้นหาสุดยอดแชมป์แห่งความเร็วของรถ “อีซูซุดีแมคซ์” ในการแข่งขัน Isuzu Race Spirit 2018 รอบชิงชนะเลิศ
ปีแห่งความสำเร็จสูงสุด ด้วย 41 กิจกรรมเร้าใจบนสนาม Porsche Experience Centre เซปัง ประเทศมาเลเซีย
โตโยต้า เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ “TOYOTA ALIVE SPACE” พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ ICONSIAM
บริดจสโตน คว้ารางวัลยางรถยนต์ยอดนิยมต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน ตอกย้ำคุณภาพที่เหนือกว่า
เอช เซม มอเตอร์แจกจริง!! จับรางวัลในงาน MOTOR EXPO 2018
ยามาฮ่าทุบสถิติยอดขายถล่ม 1,115 คัน ในงาน Motor Expo 2018
อินดิโก สายการบินยักษ์ใหญ่ของอินเดีย เลือก มิชลิน เป็นพันธมิตรผู้จัดส่งยางล้อเครื่องบิน
มาสด้า เผยยอดจองรถในงาน MotorExpo 2018 ทะลุ 6,500 คันCopyright © 2011 All Rights Reserved.