dot dot
dot
dotMercedes Benz,Motor Expo

toyota yairs ativ 2022

Millenium Auto

MG 5,mg5,รีวิว mg5

Mazda Cabon Edition

จักรยานยนต์ไฟฟ้า,hsem

isuzu dmax

SUZUKI XL7

taycan

car2dayเอช เซม นำแนวคิด ESG เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บิ๊กบอส วันชัย หยิบแนวคิด ESG (Environment / Social / Governance) มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมีคุณธรรมควบคู่กันไปทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประเดิมด้วยการคืนออกซิเจน (Return) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Ruduce) ตามแผน “H SEM 8Rs” 

นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ผมเห็นด้วยกับแนวคิด ESG ที่ให้ความใส่ใจรอบด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล  หากนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ละภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็นบันไดสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงนำหลัก 8Rs ซึ่งประกอบด้วย Return Reduce Reuse Repair Replace Remove Regift และ Recycle มาประยุกต์ให้เหมาะสมลงตัวกับธุรกิจของเรา โดยเริ่มที่ Return (คืน) กับ Reduce (ลด) ด้วยการมอบต้นไม้จำนวน 999 ต้น 


บิ๊กบอส วันชัย หยิบแนวคิด ESG (Environment / Social / Governance) มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมีคุณธรรมควบคู่กันไปทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประเดิมด้วยการคืนออกซิเจน (Return) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Ruduce) ตามแผน “H SEM 8Rs”  นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ผมเห็นด้วยกับแนวคิด ESG ที่ให้ความใส่ใจรอบด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หากนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ละภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็นบันไดสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงนำหลัก 8Rs ซึ่งประกอบด้วย Return Reduce Reuse Repair Replace Remove Regift และ Recycle มาประยุกต์ให้เหมาะสมลงตัวกับธุรกิจของเรา โดยเริ่มที่ Return (คืน) กับ Reduce (ลด) ด้วยการมอบต้นไม้จำนวน 999 ต้น  ปปป ประเดิมมอบ ต้นไม้ 345 ต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติรับมอบ  ปปป  	สำหรับภายในบริษัทฯ ทีมบริหารและพนักงาน เอช เซม ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 99 ต้น สำหรับลูกค้า น้องๆ ไรเดอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ต้นไม้จำนวน 555 ต้น กำลังทยอยจัดส่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้  “ไม่เพียงแต่การมอบต้นไม้ที่จะคืนอากาศสะอาด ลดค่า CO2 พันธกิจของเอช เซม ยังสามารถเพิ่มจำนวนการคืน/เพิ่ม (Return) อากาศสะอาด ซึ่งเท่ากับช่วยลด (Reduce) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วย จากการรวบรวมตัวเลข ณ วันที่ 10 กันยายน 2565 ระยะทางการขับขี่รวมของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม เทียบได้กับการปลูกต้นไม้มากกว่า 36,133 ต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 361,312,065 กรัม” คุณวันชัย กล่าวเสริมในตอนท้าย

ประเดิมมอบ ต้นไม้ 345 ต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติรับมอบ 


บิ๊กบอส วันชัย หยิบแนวคิด ESG (Environment / Social / Governance) มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมีคุณธรรมควบคู่กันไปทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประเดิมด้วยการคืนออกซิเจน (Return) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Ruduce) ตามแผน “H SEM 8Rs”  นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ผมเห็นด้วยกับแนวคิด ESG ที่ให้ความใส่ใจรอบด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หากนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ละภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็นบันไดสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงนำหลัก 8Rs ซึ่งประกอบด้วย Return Reduce Reuse Repair Replace Remove Regift และ Recycle มาประยุกต์ให้เหมาะสมลงตัวกับธุรกิจของเรา โดยเริ่มที่ Return (คืน) กับ Reduce (ลด) ด้วยการมอบต้นไม้จำนวน 999 ต้น  ปปป ประเดิมมอบ ต้นไม้ 345 ต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติรับมอบ  ปปป  	สำหรับภายในบริษัทฯ ทีมบริหารและพนักงาน เอช เซม ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 99 ต้น สำหรับลูกค้า น้องๆ ไรเดอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ต้นไม้จำนวน 555 ต้น กำลังทยอยจัดส่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้  “ไม่เพียงแต่การมอบต้นไม้ที่จะคืนอากาศสะอาด ลดค่า CO2 พันธกิจของเอช เซม ยังสามารถเพิ่มจำนวนการคืน/เพิ่ม (Return) อากาศสะอาด ซึ่งเท่ากับช่วยลด (Reduce) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วย จากการรวบรวมตัวเลข ณ วันที่ 10 กันยายน 2565 ระยะทางการขับขี่รวมของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม เทียบได้กับการปลูกต้นไม้มากกว่า 36,133 ต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 361,312,065 กรัม” คุณวันชัย กล่าวเสริมในตอนท้าย   บิ๊กบอส วันชัย หยิบแนวคิด ESG (Environment / Social / Governance) มาใช้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรับผิดชอบและมีคุณธรรมควบคู่กันไปทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประเดิมด้วยการคืนออกซิเจน (Return) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Ruduce) ตามแผน “H SEM 8Rs”  นายวันชัย ลี้นะวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ผมเห็นด้วยกับแนวคิด ESG ที่ให้ความใส่ใจรอบด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หากนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานและการดำเนินธุรกิจแล้ว แต่ละภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการพัฒนาอย่างสอดคล้องและเป็นบันไดสู่องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราจึงนำหลัก 8Rs ซึ่งประกอบด้วย Return Reduce Reuse Repair Replace Remove Regift และ Recycle มาประยุกต์ให้เหมาะสมลงตัวกับธุรกิจของเรา โดยเริ่มที่ Return (คืน) กับ Reduce (ลด) ด้วยการมอบต้นไม้จำนวน 999 ต้น  ปปป ประเดิมมอบ ต้นไม้ 345 ต้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติรับมอบ  ปปป  	สำหรับภายในบริษัทฯ ทีมบริหารและพนักงาน เอช เซม ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 99 ต้น สำหรับลูกค้า น้องๆ ไรเดอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ต้นไม้จำนวน 555 ต้น กำลังทยอยจัดส่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้  “ไม่เพียงแต่การมอบต้นไม้ที่จะคืนอากาศสะอาด ลดค่า CO2 พันธกิจของเอช เซม ยังสามารถเพิ่มจำนวนการคืน/เพิ่ม (Return) อากาศสะอาด ซึ่งเท่ากับช่วยลด (Reduce) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วย จากการรวบรวมตัวเลข ณ วันที่ 10 กันยายน 2565 ระยะทางการขับขี่รวมของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม เทียบได้กับการปลูกต้นไม้มากกว่า 36,133 ต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 361,312,065 กรัม” คุณวันชัย กล่าวเสริมในตอนท้าย


สำหรับภายในบริษัทฯ ทีมบริหารและพนักงาน เอช เซม ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 99 ต้น สำหรับลูกค้า น้องๆ ไรเดอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ต้นไม้จำนวน 555 ต้น กำลังทยอยจัดส่งซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 


“ไม่เพียงแต่การมอบต้นไม้ที่จะคืนอากาศสะอาด ลดค่า CO2  พันธกิจของเอช เซม ยังสามารถเพิ่มจำนวนการคืน/เพิ่ม (Return) อากาศสะอาด ซึ่งเท่ากับช่วยลด (Reduce) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นอีกหลายเท่าตัวด้วย จากการรวบรวมตัวเลข ณ วันที่ 10 กันยายน 2565 ระยะทางการขับขี่รวมของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม เทียบได้กับการปลูกต้นไม้มากกว่า 36,133 ต้น ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 361,312,065 กรัม” คุณวันชัย กล่าวเสริมในตอนท้าย

 

 
PR News

เอ็มจี ผนึกกำลัง อีซี่คาร์ สร้างประสบการณ์ขับขี่รถไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกให้กับลูกค้าเช่าใช้ระยะยาว Car Subscription
ลามิน่า รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
ห้ามพลาดโอกาสเป็นเจ้าของ New MG4 Electric ก่อนใคร
MOTOR EXPO คนไทยไม่เคยทิ้งกันช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น เมอร์เซเดส-เบนซ์ โมบิลิตี้ ประเทศไทย
เบนซ์ไพรม์มัส จับมือสมาคม THAI LPGA ดึง 27 โปรกอล์ฟสาว ร่วมดวลวงสวิงกอล์ฟการกุศล ในงาน “PRIMUS PRO-AM CHARITY INVITATION 2022”
เอ็มจี เปิดโรงงานต้อนรับกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานทางเลือกกว่า 25 คัน ในการประชุมเอเปค 2022
มาสด้าชวนลูกค้าบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจกับกิจกรรม Mazda Million Moments แชร์ภาพคู่รถมาสด้ามาสร้างประวัติศาสตร์ ลุ้นรางวัล Starbuck Card
น้ำมันหล่อลื่น FURiO ท้าพิสูจน์ขีดสุดการปกป้อง สมาชิกบางจากใช้เพียง 50 คะแนนทดลองใช้ฟรี ดึงนางฟ้านักดริฟต์สาวมืออาชีพ คริสตี้ หลุยส์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ย้ำภาพลักษณ์ความแกร่ง
“Bangkok GR Day” รวมพลคนรัก TOYOTA GR Series สัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจกับ Sport car ระดับตำนาน TOYOTA GR Supra และ GR 86 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
airasia Super App จัดโปรโมชั่นลดแรง รับกระเเสเปิดประเทศคึกคักบินคุ้มเลือกได้กว่า 700 สายการบิน ลดสูงสุด 50% จองด่วน 28-30 กันยายนนี้เท่านั้น!
ฮอนด้า เชิญชวนหนุ่มสาวเรียนรู้นอกตำราสัมผัสการทำงานจริงกับแบรนด์ ฮอนด้า ที่พร้อมสนับสนุนทุกพลังแห่งความฝันสู่การเป็น Honda Smart Idol 2022
airasia ride จัดหนัก 2 โปรส่วนลด บริการแท็กซี่รับส่งสุดคุ้ม มาสนามบิน ไม่ต้องลุ้นหาที่จอดรถ เรียกไรด์ได้เลย!
NISSAN INTELLIGENT CHOICE เอ็มเพอร์เรอร์ ขนรถ SUV PPV Premium Nissan จัดโปรคุ้มคุ้ม 10 วันเท่านั้น
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดแคมเปญพิเศษ “Get Away From All Worries” มอบ 3 ข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าขับขี่สบายไร้กังวล ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 15 พ.ย.นี้
เบนซ์ไพรม์มัส เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งความท้าทาย ในงาน Mercedes-Benz SUV Driving Events
มาสด้าดึงนักธุรกิจแถวหน้ากลุ่มกรุงไทยคาร์ทุ่มงบอีก 300 ล้าน เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรพร้อมดูแลลูกค้าแบบพรีเมี่ยม
VOLT CITY EV ลงเรือเพื่อส่งมอบในประเทศไทย
มาสด้ามอบรางวัลแห่งเกียรติยศผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี
รถบ้านคุณฉัตรชัย จัดแคมเปญพิเศษ รถปิคอัพสภาพสวยคัดพิเศษ
เอ็มจี สนับสนุนรถยนต์พลังงานทางเลือก ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางตลอดงานประชุมเอเปค 2022
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ได้รับ ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล
ปอร์เช่ ประเทศไทย หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) ของไทย พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เยอรมนี #160TG
Autozkin ผู้นำฟิล์มกันรอยรถยนต์อันดับ 1 ของไทย สานฝันเด็กไทยสู่เวทีโลก
Bridgestone เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการ Bridgestone 3.0 Journey 2022
นิสิตวิศวะจุฬา เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ
อีซูซุจัดกิจกรรม “Isuzu MU-X The Exclusive Seminar” เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีซูซุมิว-เอ็กซ์
เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า H SEM Mobila G คุ้มสุดๆ สำหรับ ไลน์แมน
มาสด้ายกทัพยนตรกรรมสกายแอคทีฟลุยงาน Big Motor Sale พร้อมมอบข้อเสนอCopyright © 2011 All Rights Reserved.