dot dot
dot
dot


ทดลองขับ MG HS PHEV,รีวิว MG HS PHEV,MG HS Plug-in Hybrid,รีวิว MG HS Plug-in Hybrid,ราคา MG HS PHEV,ทดสอบรถ MG HS PHEV,รีวิวรถยนต์,รีวิวรถยนต์ MG

Mazda2 ใหม่,ราคา Mazda2 ใหม่,รีวิว Mazda2 ใหม่,i-ACTIVSENSE,G-Vectoring Control Plus,New Mazda2,มาสด้า2,Mazda 2 ใหม่,ราคา Mazda 2 ใหม่,Motorexpo 2019


ทดลองขับ Honda Civic RS,ทดลองขับ Honda Civic 1.5 Vtec Turbo RS,ทดลองขับ Civic RS,ทดลองขับ Honda Civic 2019,Honda   Civic 2019 มีอะไรเปลี่ยนบ้าง,รีวิว Honda Civic fc,ทดลองขับ Civic fc,ทดสอบรถ Honda Civic ใหม่,ทดสอบรถ Honda Civic   2019,ทดสอบรถ Civic 2019,รีวิว Civic 2019,testdrive Honda Civic 2019,รีวิวรถใหม่,คลิปทดสอบรถ,ทดลองระบบ Honda SENSING,  ลองระบบ Honda SENSING

New Mitsubishi XPANDER CROSS,XPANDER CROSS,มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ใหม่,XPANDER CROSS ใหม่,Mitsubishi XPANDER,มิตซูบิชิ XPANDER CROSS,ราคา Mitsubishi XPANDER CROSS,ราคา XPANDER CROSS,ราคา มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส ใหม่

Nissan Emperor

Nissan U-Car นิสสันมือสองสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย แถลงนโยบายเดินหน้าเพื่อพัฒนาระบบการใช้งานสถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่าย รวมทั้งโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:00 น. ณ อาคาร The Knowledge Exchange:KX สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) นำโดย นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ เเถลงเเผนการดำเนินงานของสมาคม เเละทิศทางการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าใน ประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ อุปนายกฯ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย, นายสรรเพชญ ตั้งเสาวภาคย์ อุปนายกฯ ฝ่ายอุตสาหกรรม, ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ  อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ เเละนายฉันทกร เดวิชญ์ จำศิลป์ อุปนายกฯ ฝ่ายส่งเสริมการใช้ โดยคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะมีวาระการทำงานในระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย,สถานีอัดประจุไฟฟ้า,ยานยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์ไฟฟ้า,รถไฟฟ้า,กระทรวงพลังงาน


นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ เเบ่งการทำงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้เเก่ ฝ่ายเลขานุการ, ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย, ฝ่ายวิชาการ, ฝ่ายอุตสาหกรรมและฝ่ายส่งเสริมการใช้ ทุกฝ่ายล้วนมีการทำงาน ด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันคือ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่จะช่วยลดปัญหามลพิษ ในท้องถนนโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ทำให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม การผลิต พัฒนาและวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถ แข่งขันในตลาดสากลได้มากขึ้น” 


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย,สถานีอัดประจุไฟฟ้า,ยานยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์ไฟฟ้า,รถไฟฟ้า,กระทรวงพลังงาน


ในส่วนของผลงานในปีที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 นี้ ทางสมาคมได้ดำเนินการเเบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้เเก่

1. ผลงานในความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งทางสมาคมได้จับมือเป็นพันธมิตรกับองค์กรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่างๆ เช่นAsian Federation of Electric Vehicle Association (AFEVA) ที่มีสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เป็นพันธมิตรในโครงการความร่วมมือต่างๆระหว่างสมาคมฯ นอกจากนี้ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยยังได้ลงนามข้อ ตกลงความร่วมมือ ด้านข้อมูล เทคโนโลยี เเละ พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยเเละเกาหลีใต้, และในด้านความร่วมมือทางวิชาการนั้น สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในหัวข้อยานยนต์ไฟฟ้าบนเวที นานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย เเละเกาหลีใต้ เป็นต้น 

2. ผลงานในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เมื่อปี 2562 ทางสมาคมได้เข้าชี้แจงข้อเสนอแนวทางการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้ากับคณะเลขาธิการ ณ กระทรวงพลังงาน, ดร.ยศพงศ์ ลออนวล นายกสมาคม กิตติมศักดิ์ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1-1/2563 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการ นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ , ทางสมาคมยังได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ xEV ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับทางสำนักงบฯ อีกหนึ่งโครงการความร่วมมือที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 11 องค์กรพันธมิตรผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบ เชื่อมต่อการใช้สถานีอัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่าย ร่วมกับทางภาครัฐเเละภาคเอกชน หรือที่เรียกชื่อโครงการนี้ ว่า Charging Consortium เพื่อให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายฯ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐานในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ทางสมาคมยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (Thailand Energy Storage Technology Alliance: TESTA)  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช), มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในการ พัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าซึ่งจะยิ่งทำให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการกักเก็บ พลังงาน จากนักวิจัยของประเทศเอง เเละจะสามารถสร้างสรรค์ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เอื้อต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย 

3. ผลงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านวิชาการและความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป  ทางสมาคมได้มีการจัดทำรถสามล้อไฟฟ้า ต้นเเบบ เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นไฟฟ้า เพื่อเป็นเเนวทางในการผลิตสำหรับ ผู้ประกอบการ อีกทั้งทางสมาคมได้จัดทำ EVAT Directory 2020 ที่รวบรวมข้อมูลสมาชิก ยานยนต์ไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายในไทย เเละให้บุคคลทั่วไป สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เเละที่ผ่านมาล่าสุด สมาคมฯ ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้จัดการประชุมด้านยานยนต์ไฟฟ้านานาชาติ (iEVTech 2020) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายใต้หัวข้อ “Scaling-up Electric Mobility & Beyond” ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของค่ายรถยนต์ชั้นนำ 7 บริษัท มาแสดงวิสัยทัศน์ในการยกระดับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย,สถานีอัดประจุไฟฟ้า,ยานยนต์ไฟฟ้า,รถยนต์ไฟฟ้า,รถไฟฟ้า,กระทรวงพลังงาน


สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ได้แถลงตัวเลขผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งเเต่ปี 2558 ถึง 2563 ทั้งในส่วนของรถยนต์ประเภทปลั๊ก-อินไฮบริด (PHEV) ที่มีเเนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV)  ก็มีสถิติการจดทะเบียนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 สูงกว่ายอดจดทะเบียนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ในปี 2562 ทั้งปี

นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้จัดทำผ้าใบใสสำหรับกั้นที่นั่งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ และได้นำไปแจกให้เเก่ผู้ขับขี่รถสามล้อรับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครฯและเชียงใหม่ จำนวนกว่า 150 ชุด โดยดำเนินโครงการร่วมกับ การไฟฟ้า นครหลวง 

สำหรับทิศทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้  สมาคมฯจะยังคงสานต่อ 8 ข้อเสนอ เเนะเเนวทางส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อันได้เเก่ 

1. การจัดทำแผนที่นำทางเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า (EV Roadmap)  แบบบูรณาการ

2. การพิจารณาปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ อาทิ ให้รถสามล้อไฟฟ้าเเละรถรับจ้างไฟฟ้าสามารถจดทะเบียนได้อย่างเสรี 

3. การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เช่นการส่งเสริมให้ประชาชนซื้อยานยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่เหมาะสมผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การลดภาษีส่วนบุคคล/นิติบุคคลสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 

4. การส่งเสริมการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

5. การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเเละการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

6. การจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

7. การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า 

8. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า


นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมฯ กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าไทยว่า “ปัจจุบัน สมาคมมีสมาชิกกว่า 190 ราย ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เราทำงานเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อร่วมส่งเสริมการใช้เเละพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย อันจะช่วยลดมลพิษและปัญหาสิ่งเเวดล้อม พร้อมๆไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้”

 

 
PR News

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 37 แก่โรงเรียนสินแร่สยาม จังหวัดราชบุรี article
อีตั้น กรุ๊ป จัดแคมเปญพิเศษ ฉลองส่งท้ายปลายปี ETON Sale of the year พร้อมรับดอกเบี้ย 1.68% ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน
นิสสัน เปิดตัวโครงการ “Smart SUV and Passenger Car Program”
บริดจสโตน ส่งมอบยางกันกระแทกแก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมความปลอดภัยแก่เยาวชน
"เบนซ์สตาร์แฟลก" จัดงาน Mercedes-AMG Festival
เอเอเอสฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ปอร์เช่อย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ โรงแรมอวานี จัดงาน “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 18”
“เอ็ม เอ เอ็น” เปิดตัวรถบรรทุกหัวลากเรือธง TGS 360 400 และ 440 แรงม้า CBU ประกอบเยอรมนี พร้อมเคาะข้อเสนอพิเศษเจาะตลาดขนส่งไทย
บริดจสโตนร่วมกับกรมขนส่งทางบก มอบสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน Q-Mark ทั่วประเทศ
TOYOTA Wallet กระเป๋าเงินดิจิทัล มาตรฐานการรับรองจากโตโยต้า ครั้งแรกในเมืองไทย สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีใหม่ของคนไทย
“ฮอนด้า” ร่วมยินดีกับตัวจริงแห่งจักรวาล “อแมนด้า-ชาลิสา” MUT 2020 มอบ ซีวิค รุ่น TURBO RS สีแดงอิกไนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยกทัพรถยนต์เอสยูวีครบทั้งพอร์ต สัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดเร้าใจบนเส้นทางกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี พร้อมทดสอบสมรรถนะทุกรูปแบบที่สนามกรังด์ปรีซ์ มอเตอร์ ปาร์ค (มีVDO)
วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย คว้ารางวัล “Best Brand of The Year 2020” จาก ไลน์ คอร์เปอร์เรชั่น ประเทศไทย
ฟีล์มกรองแสง Midas บุกตลาดจับมือโชว์รูมรถยนต์ไฮเอนด์
ประมูลรถยนต์มั่นใจเครื่องหมายคุณภาพของแอพเพิล
ระบบ Sport Hybrid i-MMD และ ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง (Honda SENSING) เทคโนโลยีที่เชื่อมโลกสู่อนาคต
ฮอนด้าชวนชาวขอนแก่นพิสูจน์ความแรง All New Forza350 วันที่ 10 ต.ค. นี้
ตรีเพชรอีซูซุเซลส์รับมอบรางวัล "ชีวจิต Awards 2020" จากนิตยสารชีวจิต
เชลล์ เปิดตัว เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล สูตรใหม่! นวัตกรรมน้ำมันคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม แรงกว่า ประสิทธิภาพมากกว่า
อีซูซุรับรางวัล “แบรนด์ที่มีมูลค่ามากสุดในประเทศไทยปี 2020”
‘ไทร์พลัส’ เปิดตัวน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงคิดค้นจากฝรั่งเศส 2 สูตร
“ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” เปิดอบรมแล้ว หลังวิกฤตคลี่คลาย
เบนซ์ไพรม์มัส” เปิดประสบการณ์พิสูจน์ความแกร่งในกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Mercedes-Benz SUV Driving Events
เอเอเอสฯ ส่ง ปอร์เช่ ไทคานน์ ร่วมกิจกรรม EV Drive & Ride ภายในงาน EV Asia 2020
“กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” เผยความสำเร็จวิดีโอซีรีส์ “เคลมได้ป่ะ!?” ทะลุ 8 ล้านวิว
บุรีรัมย์ มาราธอน 2021 พร้อมสร้างปรากฎการณ์อีกครั้ง 23-24 ม.ค.ปีหน้า ยิ่งใหญ่-ปลอดภัย สมศักดิ์ศรีมาราธอนระดับโลก!!
มาสด้าคาราวานปันสุขครบสมบูรณ์แบบทั้ง 4 ภาค พร้อมสานต่อปีหน้า
โตโยต้า เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษา ประกวดแผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยทางถนนผ่าน “Toyota Campus Challenge 2020”
ฮอนด้า ชวนสื่อมวลชนเดินทางสู่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงพยาบาลบ้านลาด ในทริป “ฮอนด้าชวนทำดี ครั้งที่ 4 ไปกับ ฮอนด้า บีอาร์-วี และ ฮอนด้า โมบิลิโอ”Copyright © 2011 All Rights Reserved.