dot dot
dot
dot

อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นปีที่ 5 สู่โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 25 ณ โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


คลิป VDO อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 25 โรงเรียนวัดสนามไชย
คลิกที่นี่...มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่     ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  โดยเราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ทั้งการขาดแคลนน้ำ และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ ในการจัดสร้างระบบน้ำดื่มแบบครบวงจรให้กับโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนวัดสนามไชยแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่ 25 ในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ สำหรับในปีนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงเตรียมการเพื่อส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ลำดับต่อๆ ไปให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำในปีนี้อย่างต่อเนื่องตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


โรงเรียนวัดสนามไชย ตั้งอยู่ที่ หมู่  6 บ้านสาละโว้ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2466 เปิดสอนในระดับตั้งแต่  อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 162 คน จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค เนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหล น้ำมีกลิ่น และสีขุ่น การจะนำน้ำมาบริโภคนั้นต้องพักให้ตกตะกอน และกรองผ่านเครื่องกรองขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องซื้อ    น้ำถังแกลลอน ถังละ 15 บาท วันละ 5 ถัง เพื่อใช้ในการบริโภค โดยคิดค่าใช่จ่ายเป็นมูลค่า 1,500 บาทต่อเดือน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีซูซุจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคคลากรของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนข้างเคียงจำนวน 2,582 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำเกษตรพื้นที่ และทำงานนิคมอุตสาหกรรม ฐานะค่อนข้างยากจน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกด้วย 

กลุ่มอีซูซุจึงพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซุ เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” อย่างแท้จริง 

 PR News

สิทธิผล วีแคร์ มอบผ้าห่มคลายหนาว คืนความอุ่นให้น้อง
ฟอร์ด จัดกิจกรรม “Extraordinary Adventure กับ ฟอร์ด เอเวอเรสต์”
เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย ประเทศเยอรมนี แก่นักเรียนช่างฝึกหัดหลักสูตรการศึกษาทวิภาคี
รอยัล เอนฟิลด์ พาลูกค้าร่วมทริป “Tour of Thailand 2017”
CTS เปิดสาขาแจ้งวัฒนะ รองรับลูกค้ากรุงเทพฯฝั่งตะวันตก
ซัมมิท แคปปิตอล เสริมทัพบุคลากร ผนึกความแข็งแกร่ง ต้อนรับปี 2561
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Gionee DCENTI และแต้ว ณฐพร เชิญชวนร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน”
กลุ่มอีซูซุสนับสนุนเยาวชนหัวกะทิสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปี 2560
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย” ผสาน “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีที่ 2
ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลต ตรังและหาดใหญ่ ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคม
อีซูซุและแฟนมวยเฮ ร่วมยินดีกับ “แสนสะท้าน พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ผ่านฉลุยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในศึก “THAI FIGHT 2017” ปลายเดือนมกราคมนี้
คาลเท็กซ์ ฮาโวลีน คิกออฟคาราวาน RIDE STRONG ชวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วกรุง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค
The New Bentley Continental GT ฉลองยอดขายทะลุเป้า ครั้งแรกตั้งแต่เปิดรับจอง! ประเดิม ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34
ซูซูกิ ใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วม “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561”
MASERATI DRIVE & SAIL EXPERIENCE สัมผัสยนตรกรรมพันธุ์แรง พร้อมล่องเรือ Trimaran ผู้ท้าทายสถิติฮ่องกง-ลอนดอน แบบนอน-สต็อป
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบจักรยานคันที่ 1,100 ภายใต้โครงการ “ร้อยฝัน ปั่นจักรยานไปเรียน”
กรุงศรี ออโต้ ส่งแคมเปญ #FamilyReshoot ชวนถ่ายภาพรำลึกความสุขในอดีต กับครอบครัวรับปีใหม่ ภาพโดนใจรับ iPhone X
ลามิน่า รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
ยามาฮ่ามอบความสุขส่งท้ายปี กับแคมเปญ “บิดยามาฮ่า...ช้อป เต็ม MC” ที่ร้าน Mc Jeans
AAS จัดงาน Porsche AAS Exclusive Event เฉลิมฉลองความสำเร็จแห่งปี
“อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” ยกก๊วนแชมป์ออฟเดอะแชมป์ อวดวงสวิงสนั่นแดนจิงโจ้
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ บริจาคจักรยานแก่เยาวชนใน จ. ชลบุรี
ไทยเร้นท์อะคาร์ ขยายตลาดต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน เปิดรับชำระค่าเช่ารถผ่าน Alipay เจ้าแรกในไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต เดินเครื่องอย่างต่อเนื่องสู่แห่งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านนาทาม จังหวัดมุกดาหาร
ฮุนไดมอบอุปกรณ์เครื่องยนต์ ต่อยอดโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชน
ไทยรุ่งฯ จัดกิจกรรมแรลลี่พร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี
“อิเดมิตสึ” ร่วมมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส พาชมงานประดับไฟ “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ”
โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรม “โตโยต้าบุพการี ครั้งที่ 45” (มีVDO)
“วอลโว่” พลิกโฉมบริการรูปแบบใหม่ Volvo Personal Service ส่งตรงจากสวีเดนCopyright © 2011 All Rights Reserved.