dot dot
dot
dot

อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นปีที่ 5 สู่โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 25 ณ โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


คลิป VDO อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 25 โรงเรียนวัดสนามไชย
คลิกที่นี่...มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่     ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  โดยเราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ทั้งการขาดแคลนน้ำ และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ ในการจัดสร้างระบบน้ำดื่มแบบครบวงจรให้กับโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนวัดสนามไชยแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่ 25 ในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ สำหรับในปีนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงเตรียมการเพื่อส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ลำดับต่อๆ ไปให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำในปีนี้อย่างต่อเนื่องตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


โรงเรียนวัดสนามไชย ตั้งอยู่ที่ หมู่  6 บ้านสาละโว้ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2466 เปิดสอนในระดับตั้งแต่  อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 162 คน จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค เนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหล น้ำมีกลิ่น และสีขุ่น การจะนำน้ำมาบริโภคนั้นต้องพักให้ตกตะกอน และกรองผ่านเครื่องกรองขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องซื้อ    น้ำถังแกลลอน ถังละ 15 บาท วันละ 5 ถัง เพื่อใช้ในการบริโภค โดยคิดค่าใช่จ่ายเป็นมูลค่า 1,500 บาทต่อเดือน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีซูซุจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคคลากรของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนข้างเคียงจำนวน 2,582 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำเกษตรพื้นที่ และทำงานนิคมอุตสาหกรรม ฐานะค่อนข้างยากจน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกด้วย 

กลุ่มอีซูซุจึงพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซุ เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” อย่างแท้จริง 

 PR News

รอยัล เอนฟิลด์ รุกตลาดเวียดนาม เปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในนครโฮจิมินห์ซิตี้ article
ผลการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี article
ไทยรุ่งฯ จัดแข่งขันทักษะฝีมือพนักงาน ประจำปี 2560 article
ลามิน่า พาร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน โครงการปลูกป่าอาสากับกลุ่มสตรีนักธุรกิจ ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (มีVDO)
โตโยต้า ครองอันดับ 1 เจ.ดี.พาวเวอร์ ด้านการบริการหลังการขาย โตโยต้าครองอันดับสูงสุดด้านการบริการหลังการขายเป็นครั้งที่ 9 ในรอบ 10 ปี
ไทยบริดจสโตนคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
“อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” เชิญร่วมถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพวาด ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น”
ไอคาร์ เอเชียเปิดตัวแคมเปญโหวตรางวัล People Choice Awards - Car of The Year 2017
ไฮเวย์กรุ๊ป เพิ่มรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ เท่าตัว เสริมแผนยอดขายทะลุพันล้านบาท
โปรเด็ดให้คุณเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์สุดฮ็อตอย่าง Yamaha MT-07, MT-09 Tracer และ XSR 900 ได้ง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ
ไทยบริดจสโตน มอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
TR TRANSFORMER II คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2017” รอบคัดเลือกสนามสุดท้าย ณ แรนโช ชาญวีร์ จ.นครราชสีมา
ยามาฮ่า ร่วมสนับสนุนเยาวชนอาเซียน ปีที่ 2 CP-Meji CUP U-14 International Champions 2017
“อีซูซุคาราวานสัญจร 2560” เส้นทางที่ 4 เยือนสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ เที่ยวชมธรรมชาติความงามในเส้นทางพิจิตร - พิษณุโลก
“Toyota Expo” 30 กันยายน – 8 ตุลาคม นี้ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ. สงขลา
“ซูซูกิ” ตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้า ด้วยคะแนนความพึงพอใจที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อน จากผลสำรวจของ เจ.ดี.พาวเวอร์
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น 130 ปี
น้ำมันเครื่อง โมบิล 1 พิสูจน์สมรรถนะร่วมสนับสนุนทีมแข่งไทยแลนด์ ซุปเปอร์ ซีรี่ส์ 2017
ทีมแข่งบีอาร์จี เอ็มเอ็มเอสฯ จ่อโพเดียมสนามโคราช ลั่น “ช้าง เซอร์กิต” ต้องทำได้!!!
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือ บาเซโลนา มอเตอร์ เปิดตัวโชว์รูมบีเอ็มดับเบิลยู บาเซโลนา มอเตอร์ บางแค
คาร์แทรค นำเสนอโซลูชั่นการบริหารกลุ่มยานพาหนะและเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศไทย
ใครคือผู้ชนะคว้า Yamaha M-SLAZ ไปครอง ในโครงการ “Yamaha Road Safety Slogan Contest” ที่สุดไอเดีย รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ฮุนไดจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
ฮอนด้า ร่วมกับ ไอเอ็มจี ประกาศความพร้อมเปิดศึกดวลวงสวิงนักกอล์ฟสตรีใน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2018 (มีVDO)
บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงานวันภูมิปัญญานักรบไทย
บริดจสโตน ฉลองครบรอบ 50 ปีในประเทศไทย
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จัด “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 15” รำลึกถึง “สายลมแห่งยุค 60”
ฮอนด้า จัดแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดพนักงาน ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด รวมพลังท้าทาย สู่จุดหมายเป็นหนึ่งเดียว ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮอนด้า บางชัน (มีVDO)Copyright © 2011 All Rights Reserved.