dot dot
dot
dot

อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นปีที่ 5 สู่โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 25 ณ โรงเรียนวัดสนามไชย ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


คลิป VDO อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต แห่งที่ 25 โรงเรียนวัดสนามไชย
คลิกที่นี่...มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่     ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน  โดยเราได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรับทราบถึงปัญหาการขาดแคลน “น้ำดื่มสะอาด” ทั้งการขาดแคลนน้ำ และปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ ในการจัดสร้างระบบน้ำดื่มแบบครบวงจรให้กับโรงเรียนต่างๆ สำหรับโรงเรียนวัดสนามไชยแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งที่ 25 ในโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับโรงเรียนที่เดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ สำหรับในปีนี้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงเตรียมการเพื่อส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ลำดับต่อๆ ไปให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำในปีนี้อย่างต่อเนื่องตามปณิธานที่มุ่งมั่นของกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”


อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ     อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ

อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต,อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต,โรงเรียนวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,ตรีเพชรอีซูซุเซลส์,มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ


โรงเรียนวัดสนามไชย ตั้งอยู่ที่ หมู่  6 บ้านสาละโว้ ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2466 เปิดสอนในระดับตั้งแต่  อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 162 คน จากการสำรวจพบว่าโรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค เนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหล น้ำมีกลิ่น และสีขุ่น การจะนำน้ำมาบริโภคนั้นต้องพักให้ตกตะกอน และกรองผ่านเครื่องกรองขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนจำเป็นต้องซื้อ    น้ำถังแกลลอน ถังละ 15 บาท วันละ 5 ถัง เพื่อใช้ในการบริโภค โดยคิดค่าใช่จ่ายเป็นมูลค่า 1,500 บาทต่อเดือน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีซูซุจึงได้ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน ครูและบุคคลากรของโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชนข้างเคียงจำนวน 2,582 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำเกษตรพื้นที่ และทำงานนิคมอุตสาหกรรม ฐานะค่อนข้างยากจน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสามารถสำเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้ กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกด้วย 

กลุ่มอีซูซุจึงพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป สำหรับโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีซูซุ เพื่อตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” อย่างแท้จริง 

 PR News

โตโยต้า จัดกิจกรรมวันดำนา พร้อมปลูกดาวเรือง ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวง (มีVDO) article
อีตั้น มอบโปรโมชั่นพิเศษราคาเดิมก่อนปรับภาษี พร้อมเปิดตัว New Harrier 2017 และ New Equire 2017 ในงาน Big Motor Sale 2017 article
ลามิน่าคว้ารางวัล การบริหารจัดการภายในองค์กรยอดเยี่ยม
“ทาทา มอเตอร์ส ทีม ไทยแลนด์” มั่นใจควบ ทาทา ซีนอน ฝ่าแรลลี่สุดโหด สำเร็จอีกครั้ง หลังออกสตาร์ทในศึก เอเชีย ครอสคันทรี แรลลี่ 2017
เชฟโรเลต จัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัยกับเชฟโรเลต” สำหรับลูกค้าเชฟโรเลตทุกรุ่น
เกีย ประกาศความสำเร็จของ “Grand Carnival” ด้วยยอดขายครึ่งปีแรกโตกว่า 100%
ซูบารุ เปิดตัว ‘ซูบารุ เอ็กซ์เพรส (Subaru Express) ในไทย รับบริการสะดวกภายในเวลา 60 นาที
เบนซ์สตาร์แฟลก จัดแคมเปญที่สุดแห่งปี “เราให้คุณได้มากกว่า”
ฮอนด้า เชิญชวนคนรุ่นใหม่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "Honda Smart Idol"
ฮุนไดเพิ่มความปลอดภัย ชวนลูกค้าร่วมแคมเปญ “ฝนนี้อุ่นใจ…ให้เราดูแล”
เอ.พี. ฮอนด้า ส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ชุดใหญ่ พร้อมทีมช่างฯ ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สกลนคร
One2Car.com เปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ ชูกลยุทธ์ แชทคอมเมิร์ซ ยกระดับการซื้อขายรถยนต์แบบครบครัน
ไทร์พลัส มอบสิทธิประโยชน์มากมายเพียงแอดไลน์ @TYREPLUS
“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ประกาศร่วมมือ “บาจาจ ออโต้ อินเดีย” รุกตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง
Valeo ผ้าเบรกมาตรฐานสูงจากฝรั่งเศส ระยะเบรกสั้นกว่า ทนความร้อนสูง อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ปิโตรนาส ซินเธี่ยม ดีเซล เทคโนโลยี คูลเทค สุดยอดน้ำมันหล่อลื่นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากปิโตรนาส
Texas Chicken มอบรางวัลใหญ่ทองคำหนัก 5 บาท จากแคมเปญ “โฆษณาอะไร?”
คอมแพ็คเบรก หนุนยุทธศาสตร์ TO BE NUMBER ONE สนองพระปณิธานต้าน “ยาเสพติด”
ตัวแทนเยาวชนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากโครงการ โตโยต้า จูเนียร์ ฟุตบอล คลินิก 2017 ร่วมกิจกรรมภายในงาน Toyota EXPO ณ สยามพารากอน (มีvdo)
สมาคมรถโบราณฯ จัด “คาราวานชานกรุง ครั้งที่ 2” ส่งเสริมการท่องเที่ยวสามพราน
ไทยบริดจสโตนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี”
เผยโฉม 10 คนไทยพลังอึด เหินฟ้าสู่สิงคโปร์ ชิงซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ในการแข่งขัน “SUBARU CHALLENGE: THE ASIA FACE OFF 2017”
โตโยต้า-จุฬาฯ เปิดตัวความร่วมมือโครงการ CU TOYOTA Ha:mo (มีVDO)
ปอร์เช่เปิดแผนกลยุทธ์มอเตอร์สปอร์ตยุคใหม่ พร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน Formula E
ทาทา มอเตอร์ส มอบอุปกรณ์กีฬาให้สถานสงเคราะห์เยาวชน “มูลนิธิบ้านมหาราช”
ไทยรุ่ง ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
มิตซูบิชิ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
นิสสันจัดให้สำหรับลูกค้าเอ็กซ์เทรล ลุ้นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ผจญภัยล่าแสงใต้ ณ นิวซีแลนด์ ดินแดนธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งซีกโลกใต้
อีซูซุสนับสนุนเยาวชนไทย จัด “นาฏมวยไทยอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8Copyright © 2011 All Rights Reserved.