dot dot
dot
dot


www.bridgestone.co.th

AAS Porsche Thailand

Isuzu D-Max 1.9 Ddi Blue Power,อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์,1.9 Ddi Blue Power,การทำงานเครื่องยนต์บลูเพาเวอร์,เครื่องยนต์บลูเพาเวอร์,เครื่องยนต์ดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์,เครื่องยนต์ดีแมคซ์ใหม่,เครื่องยนต์ Blue Power,RZ4E-TC,เครื่องยนต์ RZ4E-TC,RZ4E-TC Blue Power,ราคา Isuzu D-Max 1.9 Ddi Blue Power,ราคาอีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์,Blue Power

FORD Ecosport Black Edition

โตโยต้า ถนนสีขาว

Chevrolet Mid Year Sale

Hyundai H1

New MG GS

TR TRANSFORMER II

ALL-NEW HONDA CIVIC 2016

LAMINA THE WORLD NUMBER 1 WINDOW FILMS

Nissan Emperor

Nissan U-Car นิสสันมือสองอีซูซุชูรถบรรทุกอัจฉริยะ “มิมาโมริ” ลุยโลจิสติกส์ ขานรับ AEC

อีซูซุตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านรถเพื่อการพาณิชย์ จัดทดสอบรถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ รุ่น “มิมาโมริ” รอบพิเศษขึ้นสำหรับสื่อมวลชน  เพื่อพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพของสุดยอดโซลูชั่นสำหรับการขนส่ง   เตรียมพร้อมผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์รับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยระบบจะช่วยพัฒนาพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถให้ดีขึ้นได้จริงและปลอดภัยยิ่งขึ้น  ลดต้นทุนน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา จึงถือเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจ และสร้างผลกำไรอย่างแท้จริง   
  

รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ


มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในไทยได้ตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการเปิดเสรีการค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยขยายตัว และมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทั้งการขนส่งในประเทศและการขนส่งข้ามประเทศ  เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเป็นประตูสู่อินโดจีน   อีกทั้งปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งต้องเผชิญกับความเข้มงวดในเรื่องพิกัดน้ำหนักของรถบรรทุก รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในวัฏจักรการใช้รถ เช่น ราคาน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถ ค่าแรงและสวัสดิการของพนักงานขับรถ เป็นต้น   นอกจากนี้การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC   ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทย ต้องพัฒนาประสิทธิภาพด้านการขนส่ง และลดต้นทุนด้านต่างๆ  ของวัฏจักรการใช้รถ เพื่อผลกำไรที่เหมาะสมที่สุด

ดังนั้นด้วยแนวคิด “อีซูซุ...คู่คิดมืออาชีพ” ที่ยึดมั่นมาโดยตลอด  อีซูซุจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบโลจิสติกส์แบบใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการก้าวสู่เวทีการแข่งขันกับประเทศในกลุ่ม  AEC อย่างมั่นใจไปพร้อมกับการเพิ่มศักยภาพของระบบการทำงานและเสริมสร้างผลกำไรที่ชัดเจน  


รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ


นั่นคือ “รถบรรทุกอีซูซุ รุ่นมิมาโมริ (MIMAMORI)”  รถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะเพื่อการขนส่ง ครั้งแรกในเมืองไทย “มิมาโมริ” เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของอีซูซุ สามารถวิเคราะห์ ทำรายงาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ขับขี่พัฒนาทักษะการขับรถได้อย่างประหยัดน้ำมันแบบมืออาชีพ  ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งรถและสินค้า  และลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มกำไรยิ่งขึ้นอย่างเห็นผล อีซูซุจึงเชื่อว่า "รถบรรทุกอีซูซุ รุ่นมิมาโมริ" จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งในเมืองไทยให้มีโอกาสขยายกำลังการให้บริการที่มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย”
  
การทดสอบรถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ  รุ่น “มิมาโมริ”  จัดขึ้น ณ สนามทดสอบรถไทยบริดจสโตน  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น  2 สถานี ได้แก่  สถานีขับทดสอบ (Test Drive Station)  ซึ่งจัดรถบรรทุกรุ่นต่างๆ ไว้ให้ทดลองขับถึง 4 รุ่น สื่อมวลชนที่ขับทดสอบทุกท่านจะได้รับใบรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ โดยระบบ “มิมาโมริ”  พร้อมคะแนนประเมินผลการขับ  รวมทั้งคำแนะนำในการแก้ไขพฤติกรรมการขับให้ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นในหัวข้อต่างๆ  อาทิ  การใช้ระดับความเร็ว   ระดับการเหยียบคันเร่ง  การใช้เบรก  การใช้เกียร์   และรอบเครื่องยนต์ในขณะเปลี่ยนเกียร์ เป็นต้น  และ  สถานีจำลองการใช้งานมิมาโมริ (Mimamori Controller Station) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบ “มิมาโมริ” โดยมีการแสดงผลการขับขี่บนหน้าจอแบบเรียลไทม์ผ่านระบบสัญลักษณ์  หรือสื่อสารกับผู้ขับขี่ด้วยเสียงหรือข้อความเมื่อมีพฤติกรรมการขับที่ไม่เหมาะสมหรือส่งผลต่ออัตราการประหยัดน้ำมัน เป็นต้น


รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ

รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ

รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ

รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ

รถบรรทุกอีซูซุ มิมาโมริ


ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าของรถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ รุ่น “มิมาโมริ” สุดยอดโซลูชั่นสำหรับการขนส่ง นิยามใหม่แห่งความคุ้มค่าทางธุรกิจจากอีซูซุเท่านั้น เป็นมากกว่ารถบรรทุกประหยัดน้ำมัน แต่จะช่วยพัฒนาพนักงานขับรถสู่การขับที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งประหยัดเชื้อเพลิง ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และช่วยให้สามารถบริหารงานด้านโลจิสติกส์ได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การลดต้นทุนการบริหารงานขนส่งโดยรวมตลอดอายุการใช้งานของรถ เพื่อผลประกอบการที่ดียิ่งกว่า และโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ผู้นำในวงการขนส่งเมืองไทยในอนาคต

ข้อมูล : รถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ รุ่น “มิมาโมริ”

ครั้งแรกในเมืองไทย! รถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ รุ่น “มิมาโมริ” ซึ่งไม่ใช่แค่รถบรรทุกประหยัดน้ำมันธรรมดา  แต่คือ “สุดยอดโซลูชั่น” สำหรับการขนส่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกธุรกิจ    ล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เป็นทางออกสำหรับการลดต้นทุนของธุรกิจขนส่งอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมต่อระบบการทำงานเข้าสู่ศูนย์กลางผู้ดูแลระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบรายงาน แสดงพฤติกรรมการขับขี่ได้ตลอดเวลา   ทำให้มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างยอดขายในประเทศญี่ปุ่นรวมกว่า 50,000 คัน และได้รับรางวัลจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นถึง 3 รางวัล ได้แก่ Eco Product Award ในปี 2005  MCPC Award ในปี 2007 และ METI Award ในปี 2009    โดย  รถบรรทุกอีซูซุอัจฉริยะ รุ่น “มิมาโมริ”  สามารถตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจด้วยคุณลักษณะพิเศษ 4 ประการ ได้แก่

ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น (FUEL ECO) :

ระบบมิมาโมริช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ พร้อมรายงานพฤติกรรมการขับ  และคำแนะนำได้อย่างละเอียด เข้าใจง่าย แม่นยำและเชื่อถือได้ เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มพูนทักษะของพนักงานขับรถให้ขับได้อย่างประหยัดน้ำมันแบบมืออาชีพ สามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้อย่างแม่นยำ โดยดึงข้อมูลจากหัวฉีดโดยตรง และแสดงผลการขับขี่บนหน้าจอแบบเรียลไทม์ พร้อมเสียงเตือนเมื่อมีพฤติกรรมการขับไม่ประหยัด แสดงผลการวิเคราะห์และให้คะแนนพฤติกรรมการขับขี่ในรูปแบบกราฟใยแมงมุมเพื่อง่ายต่อการเข้าใจและประเมินผล โดยสถิติดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการขับประหยัดแบบมืออาชีพให้แก่พนักงานผู้ขับรถในอนาคต

เพิ่มความปลอดภัย (SAFETY) :

ครั้งแรกในเมืองไทย การสื่อสารกับผู้ขับขี่ด้วยเสียงเตือนและข้อความ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ จึงทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งตัวรถและสินค้า พร้อมการวิเคราะห์ให้คะแนนพฤติกรรมการขับประหยัดปลอดภัยในแต่ละหัวข้อ นอกจากนี้ยังช่วยแจ้งเตือนให้หยุดพัก เมื่อพนักงานขับรถเป็นระยะเวลายาวนานจนอ่อนล้า 

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (EFFICIENCY) :

ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมระบบปฏิบัติการอันทันสมัย ครั้งแรกในเมืองไทยกับ MIMAMORI ONLINE SERVICE  ที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกรายงานการขับขี่ประจำวันของพนักงานขับรถแต่ละคนได้จากอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้บริหารการขนส่งยังสามารถสื่อสารข้อความไปยังพนักงานขับรถทุกคันได้ตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพการขนส่งที่ดียิ่งขึ้น ช่วยลดการสื่อสารและค่าใช้จ่ายด้านโทรศัพท์ รวมทั้งช่วยเรื่องระบบการบำรุงรักษา ด้วยการกำหนดระยะรอบการบำรุงรักษาของรถไว้ล่วงหน้า และระบบจะแจ้งเตือนการบำรุงรักษาของรถแต่ละคันก่อนถึงกำหนด ลดปัญหาความเสียหาย มั่นใจได้ทุกรอบการเดินรถ

เพิ่มความมั่นใจและสบายใจยิ่งขึ้น (SECURITY) :

รถบรรทุกรุ่นมิมาโมริได้ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถแบบ  Real Time มายังศูนย์ควบคุมตลอดเวลา เพื่อใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งและสถานะของรถ  รวมถึงยังสามารถทราบถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติได้แบบ Real Time โดยส่งอีเมล์ผ่านมือถือของผู้บริหารการขนส่งทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อทำการตรวจสอบหรือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  อีกทั้งยังสามารถตั้งเขตพื้นที่ควบคุมที่จะได้รับการแจ้งเตือน หากพนักงานขับรถมีการนำรถเข้าไปจอดในพื้นที่ควบคุมเหล่านั้น หรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแจ้งการไปถึงพื้นที่จุดหมายขนส่งสินค้าแล้ว นอกจากนั้นยังมีระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าของรถแต่ละคันก่อนถึงกำหนดผ่านทางอีเมล์ ทำให้ผู้คุมรถสามารถจัดตารางการเดินรถไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดึงข้อมูลโดยตรงจากสมองกล ECM จึงรายงานพฤติกรรมการขับได้แม่นยำกว่า ถูกต้องกว่า ครอบคลุมทุกด้านมากกว่า เหนือกว่าระบบ GPS ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด
 
PR News

"บ้านบึง" จุดพลังฝันสำเร็จประเดิมแชมป์ “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปี้ยน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษปี 6" คว้าโควตาอบรมฝีเท้าถึงถิ่น "ปิศาจแดง" ทีมแรก article
บีเอ็มดับเบิลยู ร่วมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ในโครงการ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ ด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำให้แก่ 200 ครอบครัว
“เซอร์วิส-นักแข่ง” ประสานลงตัว บีอาร์จี ฮึดขึ้นโพเดี้ยม
เบิร์ด อลงกรณ์ คว้าอันดับ 2 Altis One Make Race
เอ.พี. ฮอนด้า รณรงค์ให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกเป็นนิสัย เปิดตัว “โครงการสังคมหัวแข็ง” ปฏิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก
อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ กวาดเรียบทุกแชมป์ “เอเชียครอสคันทรีแรลลี่ 2016”
โตโยต้า จุดประกายสานฝัน คนรุ่นใหม่ จัดโครงการ “Toyota It’s Mine 2016” ปีที่ 3
อีซูซุ พาชมภาพยนตร์การ์ตูนยอดนิยมแห่งปี “วันพีซ ฟิล์ม โกลด์” 4DX ก่อนใคร
ปอร์เช่ ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Station) ร่วมกับ ปตท.
อีตั้น เปิดตัว New Estima ในงาน Big Motor Sale 2016 พร้อมรับแคมเปญพิเศษ
เอ็มจี เปิดตัว MG3 “รูบี้ เรด” สีใหม่เอาใจวัยมันที่งาน BIG Motor Sales 2016
THULE จัดแคมเปญลดราคาพิเศษสูงสุดถึง 70% ในงาน BIG Motor Sale 2016
Suzuki Carry Food Truck Fest ระยอง / อยุธยา
ฮุนไดจัดแข่งขันเจ้าหน้าที่ด้านบริการและพนักงานช่างเฟ้นหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมระดับโลก
ปอร์เช่ยังคงยืนหยัดอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จในปี 2016 นี้
สรยท. จัดเสวนา "อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กับความท้าทายในครึ่งปีหลัง 2559” ชี้รถยนต์ไฟฟ้า “คำตอบอนาคต” คาดอุตฯยานยนต์ไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง
ซูบารุ เผยโฉม 10 คนไทยตัวแทนประเทศร่วมพิสูจน์ความอึดในการแข่งขัน “SUBARU CHALLENGE: THE ASIA FACE OFF 2016” ที่สิงคโปร์
ซูซูกิยกทัพอีโคคาร์ รถยนต์คุณภาพเหมาะกับการใช้งานและไลฟ์สไตล์ในงาน Big Motor Sale 2016
ฮอนด้า จัดกิจกรรม The Perfect Experience with New Honda Accord Hybrid
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ขยายช่องทางการบริการหลังการขาย “Mercedes-Benz Service Plus”
คาลเท็กซ์ มอบโชค กิจกรรม “น้ำมันเครื่องคาลเท็กซ์ฮาโวลีนและเดโล่พร้อมปลดปล่อยพลังพิเศษให้รถคู่ใจของคุณ”
อีซูซุจัดศึกอีซูซุคัพครั้งที่ 27 “ศึกอีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ แรงสะท้านโลก”
“อีซูซุคาราวานสัญจร 2559” เส้นทางที่ 2 สัมผัสลมหนาวบนดอยอ่างขาง
ปลื้มกระแสจากภูเก็ต ล่าสุดจัด “ซูบารุ เทสไดร์ฟ คาราวาน” ครั้งที่ 2 ของปีที่เชียงราย
ไทร์พลัส เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกของไทย ด้วยระบบการจองยางรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์
“บิ๊กมอเตอร์เซล 2016” จัดกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลสุด BIG มูลค่ารวม 200,000 บาท พบกัน 20-28 สิงหาคมนี้
โครงการสาทร โมเดล ผลสำเร็จการจัดการจราจรเต็มรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบนถนนสาทร
คอมแพ็คเบรก รับรางวัล MDICP สาขาองค์กรดีเด่น
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปฯ ฉลองประกอบรถครบ 70,000 คัน[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163799)

 สวัสดีค่ะ

จาก บริษัท เอส.เอ็ม.พี ระนองเทรดดิ้ง จำกัด

จะสอบถามเกี่ยวกับเครื่อง MIMAMORI ว่า

ทำไมเลข์ไมค์เครื่องMIMAMORIที่แสดงออกมา ไม่ตรงกับเลขไมค์หน้าจอรถบรรทุก

ต่างกันประมาณ 600 กิโล ค่ะ รบกวนตอบวิธีแก้ไข้หรือคำแนะนำหน่อยค่ะ   ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แป้ง พนักงาน SMP วันที่ตอบ 2016-03-11 11:39:44 IP : 119.76.67.141[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.